Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest

Uusiutuvat materiaalit

Koko maailma on huolissaan muovijätteestä. Onneksi muoville – ja tekstiileille – on uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä vaihtoehtoja.

Nämä paremmat vaihtoehdot vähentävät jätettä ja kasvihuonekaasuja. Annetaan niille oikea mahdollisuus.

Koko bioala vapautuu fossiilisista polttoaineista. Tämä on mahdollista, sillä tieteen keinoin pystymme määrittämään ja saavuttamaan suorituskyvyn lopulliset rajat.
Ali Harlin

Vuonna 2030 muun muassa pakkaus-, kemikaali, komposiitti- ja tekstiiliratkaisujen valmistajat ovat ottaneet biopohjaiset materiaalit laajalti käyttöön. Muovipakkausten elinkaarivaikutukset puolitetaan vuoteen 2035 mennessä.

Lähestymistapamme

VTT:n kautta löydät maailman johtavat uudet kierrätysmateriaalit ja prosessit sekä niihin liittyvän tutkimukseen perustuvan osaamisen. Yritykset voivat hyödyntää näitä resursseja kehittäessään strategiaansa sekä tehostaessaan tarjoamansa uudistamista ja teollista toimintaansa.

Lähestymistapamme kulmakivet:

Materiaalien kiertotalous: biologisesta hiilikierrosta lainattu hiili varataan kestävästi tuotettuihin tuotteisiin mahdollisimman pitkäksi ajaksi.

Uusiutuvien materiaalien ominaisuuksien ja suorituskyvyn kehittäminen muita materiaaleja paremmiksi. Turvallisten, kestävien ja helposti toteutettavien prosessien luominen.

Uusiutuvan hiilen kierrätyksen kehittäminen taloudellisesti kilpailukykyisimmäksi vaihtoehdoksi.

Sovellukset: kierrätettävät pakkausratkaisut, kestävät tekstiilit, terve rakentaminen.