Hiilinegatiivinen prosessiteollisuus

Suurilla teollisuudenaloilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Rakennusmateriaalien, sementin, teräksen, kemikaalien ja muovien tuottaminen ilmastoystävällisesti on valtava loikka kohti vähähiilistä maailmaa.

Ratkaisujemme avulla mahdollistetaan teollisuuden siirtyminen vähähiiliseksi ottaen huomioon myös taloudellinen kestävyys.
Antti Arasto

Myös päästöjä voidaan valjastaa hyvinvoinnin edistämiseen. Hiilidioksidista pystytään puhtaalla energialla valmistamaan esimerkiksi polttoainetta ja ruokaa. Kun teollisuutemme muuttuu kokonaan hiilineutraaliksi, teemme palveluksen tuleville sukupolville.

Nopeutamme ja tehostamme hiiletöntä teollisuutta. Vuonna 2030 olemme kehittäneet keinot muuttaa teolliset prosessit hiilineutraaleiksi tai hiilinegatiivisiksi.

Teollisuuden ja tieteen yhteistyö, uudet innovaatiot, uusiutuvat energialähteet ja materiaalien uudelleenkäyttö tukevat kiertotaloutta. Samalla suurimmat kotimaiset hiilidioksidipäästöjä tuottavat teollisuudenalat ovat tehneet merkittäviä päästövähennyksiä.

Lähestymistapamme

Autamme yhteistyökumppaneitamme löytämään parhaat konseptit, prosessit ja ratkaisut teollisten prosessien muuttamiseksi hiilettömiksi tai hiilinegatiivisiksi. Osoitamme niiden kaupallisen kilpailukyvyn ja skaalautuvuuden laajoilla pilottihankkeilla.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

  • Optimoimme energiankäyttöä teollisissa prosesseissa ja autamme korvaamaan vanhat energialähteet puhtaalla sähköllä kannattavasti.

  • Uudistamme prosessiteollisuutta hyödyntäen sähköistämistä ja joustavaa energiajärjestelmää.

  • Tarjoamme mallinnustyökaluja teräs-, paperi-, kemian- ja kaivosalan prosessien kestävämpää suunnittelua, käyttöä ja ylläpitoa varten.

  • Autamme metsätalouden, metallinjalostus- sekä petrokemian teollisuuden toimijoita kaupallistamaan hiilidioksidin hyötykäytön.