VTT:n investoinneilla kestävää kasvua uudistuvalle teollisuudelle

VTT investoi vuosina 2023‒2025 viiteen tutkimuskokonaisuuteen, jotka edistävät vihreää siirtymää, resurssiviisautta ja huoltovarmuutta sekä yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi edistämme kansallista aloitetta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian kehittämiseksi.

  • Investoinneilla mahdollistetaan yritysten kasvuloikkaa, teollisuuden uudistumista ja uudenlaisen liiketoiminnan syntyminen.
  • Investoinnit vastaavat yritysten kanssa yhdessä tunnistettuihin tarpeisiin, joihin ne ovat myös itse valmiita investoimaan.
  • Kaikissa tutkimusinvestointikohteissa on mukana osaamista, joka tekee niistä ainutlaatuisia.

VTT:n kaltaisen organisaation tehtävä on hankalinakin aikoina investoida tulevaisuuteen ja luoda ituja suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden kasvulle vihreää siirtymää ja resurssiviisautta varten.

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara

VTT's CEO & president Antti Vasara

Viisi tutkimusinvestointia ja kansallinen aloite

  • Lämpöä puhtaasti ja vakaasti kaupunkeihin – kotimainen kaukolämpöreaktori pystyyn 2030
  • Uudella pilotointialustalla ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätyshaasteeseen
  • Kuitutuotteiden pilotointiympäristö vähentämään merkittävästi metsäteollisuuden energian- ja vedenkulutusta ja mahdollistamaan uudet tuoteinnovaatiot
  • Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta: Uusia materiaaleja luonnon keinoin 10 kertaa nopeammin
  • Lääkinnällisten laitteiden tuotantoympäristö
  • Aloite pilotointiympäristön rakentamisesta: Suomesta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian johtava TKI-keskittymä

Lämpöä puhtaasti ja vakaasti kaupunkeihin – kotimainen kaukolämpöreaktori pystyyn 2030

VTT on kehittänyt vuodesta 2020 lähtien kaukolämmöntuotantoon tarkoitettua LDR-50-pienydinreaktoria. Teknisen suunnittelutyön lisäksi hankkeen ympärille on kerätty kotimaisista ydinenergiaalan toimijoista, energian loppukäyttäjistä sekä valmistavan teollisuuden yrityksistä muodostuvaa verkostoa. Kehityksen tavoitteena on teknologian kaupallistaminen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, ja sen ohella Suomeen luodaan uusi ydinenergiaratkaisuihin keskittyvä teollisuudenala.

Ilmasta otettu kuva talvisesta kaupungista

Uudella pilotointialustalla ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätyshaasteeseen

Bioruukki machinery

VTT rakentaa Espoossa sijaitsevaan VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen korkeatasoisen tutkimus- ja pilotointialustan, joka mahdollistaa vaikeasti kierrätettävien muovia sisältävien yhdistelmämateriaalien ja tekstiilien kierrätysmenetelmien kehittämisen. Useita eri materiaaleja sisältävät muovipakkaukset, sekatekstiilit ja komposiittirakenteet päätyvät nykyisin lähes aina polttoon. Uuden pilotointikokonaisuuden tavoitteena on vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä muuntamalla yhdistelmämateriaalien komponentit prosessiteollisuuden arvokkaiksi raaka-aineiksi.

Kuitutuotteiden pilotointiympäristö: Metsäteollisuuden energian- ja vedenkulutuksen merkittävä vähentäminen ja uudet tuoteinnovaatiot

VTT rakentaa Jyväskylään kansainvälisesti ainutlaatuisen pilotointiympäristön, jonka avulla vauhditetaan metsäteollisuuden uudistumista sekä parannetaan nykyisten tuotteiden resurssitehokkuutta. Pääosa infrastruktuuri-investoinnista liittyy kuivan kuidun prosessointiin ja jatkuvatoimiseen rainanmuodostukseen tarvittaviin laitteistoihin. Investoinnin keskiössä on uusi lähes vedetön rainausteknologia, joka vähentää merkittävästi tuotantolinjan energian- ja vedenkulutusta. Teknologia mahdollistaa myös uusien innovatiivisten kuitupohjaisten tuotteiden valmistuksen esimerkiksi keventämällä tuotteita, minkä ansiosta samasta määrästä puuta saadaan enemmän tuotteita kuluttajakäyttöön.

Foam forming pilot

Uusia materiaaleja luonnon keinoin 10 kertaa nopeammin: Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta

Bioreaktori VTT:n fementorihallissa

VTT:n investoinnissa rakennetaan digitaalinen alusta ja menetelmiä biosynteettisten materiaalien systemaattiselle kehittämiselle ja optimoinnille. Tämä mahdollistaa yrityksille teollisessa tuotannossa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä täysin uusien vastuullisesti tuotettujen materiaalien kehittämisen. Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta hyödyntää dataa, tekoälyä, biotekniikkaa ja synteettistä biologiaa. Sen avulla voidaan suunnitella ja kehittää täysin uusia, ominaisuuksiltaan ylivoimaisia, älykkäitä ja erilaisiin olosuhteisiin reagoivia materiaaleja jopa kymmenen kertaa nykyistä nopeammin.

Pilotointiympäristö nopeuttamaan lääkinnällisten laitteiden kehitystä

Investoinnin avulla kehitetään VTT:n Oulun toimipisteen tutkimusympäristöä ja valmistuskyvykkyyksiä siten, että ne mahdollistavat uusien innovatiivisten fotoniikkaan pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen ja prototyyppivalmistuksen säännellyssä valmistusympäristössä. Fotoniikka perustuu optiikan ja elektroniikan yhdistämiseen. Se mahdollistaa monia lääketieteen sovelluksia diagnostiikkalaitteista hoitovälineisiin, joita voidaan hyödyntää sekä sairaaloissa että kotisairaanhoidossa. 

Fotoniikkaan pohjautuva demo laastarista

Uusi pilotointiympäristö vahvistamaan Suomen asemaa mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian johtavana TKI-keskittymänä

Bioreaktori VTT:n fementorihallissa

Espoon Otaniemeen halutaan rakentaa ainutlaatuinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian esikaupalliseen kehitykseen painottuva pilotointiympäristö. VTT:n kanssa kokonaisuuden kehittämisessä ovat mukana Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuus ry:n puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenet. Uusi pilotointiympäristö laajentaa nykyistä Otaniemessä sijaitsevaa maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuria ja edistää Suomen asemaa yhtenä EU:n tärkeimmistä mikroelektroniikka- ja kvanttiteknologiakeskittymistä.