VTT Excellence Advisory Board

Excellence Advisory Board (EAB) -neuvottelukunta neuvoo VTT:n johtoa pitkän tähtäimen strategian toteuttamisessa, VTT:n strategisten painopistealueiden edistämisessä sekä maailmanluokan tutkimus-, teknologia- ja innovaatio-osaamisen kehittämisessä ja innovaatioprosesseissa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa, että VTT pyrkii ratkaisemaan relevantteja haasteita asianmukaisella strategisella pitkäjänteisyydellä. Se tuo VTT:n työskentelyyn organisaation ulkopuolista näkemystä, joka mahdollistaa VTT:n prioriteettien ja strategioiden haastamisen.

Sisältönäkökohtien ohella neuvottelukunta avustaa VTT:tä maailmanluokan osaamisen luomisessa, säilyttämisessä ja kehittämisessä valikoiduilla tieteen, teknologian ja innovaatioiden alueilla. Avoimen innovaation hengessä neuvottelukunnan jäsenten odotetaan lisäksi auttavan VTT:tä löytämään yhteyksiä ulkopuoliseen tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioihin sekä tukevan VTT:n tiimejä strategisten tiekarttojen laatimisessa mahdollisten tulevien osaamisalueiden tunnistamiseksi.

Neuvottelukunta koostuu kahdeksasta kansainvälisesti merkittävästä innovaatiojohtajasta, joilla on kokemusta tiede- ja/tai teknologiamaailmasta sekä johtamisesta. Jäsenten toimikausi on kolmevuotinen. Neuvottelukunnan jäsenet tulevat sekä akateemisesta maailmasta että teollisuudesta, ja heillä on kokemusta työskentelystä tai yhteistyöstä VTT:n tutkimusalueiden kannalta merkityksellisillä aloilla. VTT:n strategiset tutkimusalueet ovat tasapainoisesti edustettuina neuvottelukunnassa, ja sen puheenjohtajana toimii ulkopuolinen (ei VTT:n organisaatioon kuuluva) henkilö. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu VTT:n johtoryhmän tukeminen neuvottelukunnan toiminnan kehittämisessä.

VTT Excellence advisory board group photo

Akira Isogai

Bionanomateriaalien ja selluloosatutkimuksen professori, Tokion yliopisto

Professori Isogai on uransa aikana toiminut Tokion yliopistossa rehtorin neuvonantajana, dekaanin neuvonantajana, osastonjohtajana ja tutkijakoulun johtajana. Hän on Japanin tiedeneuvoston yhteistyöjäsen, Japanin nanoselluloosafoorumin (yli 170 yritysjäsentä) johtaja sekä lukuisien tiedeseurojen johtaja ja jäsen. Kansainvälisesti tunnustetun biomateriaalien tutkijan erikoisalueita ovat selluloosa- ja nanoselluloosatutkimus. Hän on tehnyt sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, josta erityisesti nanoselluloosatutkimuksen tuloksia on otettu käyttöön teollisuudessa: professori Isogain kehittämä TEMPO-nanoselluloosateknologia on käytössä Nippon Paper Industriesin demonstraatiolaitoksessa, jonka tuotantovolyymi on 500 tonnia vuodessa.

Professori Isogai on julkaissut 350 vertaisarvioitua artikkelia, ja hänen nimissään on 132 patenttia ja patenttihakemusta. Hän on saanut arvossa pidettyjä kansainvälisiä palkintoja (Marcus Wallenberg -palkinto, Wallenberg-säätiö, Ruotsi (2015), Anselme Payen -palkinto, American Chemical Society (2015)) sekä lukuisia tiede- ja innovaatiopalkintoja Japanin tiedemaailmalta ja teollisuudelta (esim. Honda-palkinto 2016). Aalto-yliopisto on myöntänyt professori Isogaille tekniikan kunniatohtorin arvon.

Fatih Birol

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n (International Energy Agency) johtaja

Fatih Birol nimitettiin IEA:n johtajaksi 1.9.2015. Forbes-lehti on nimennyt tohtori Birolin yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä energian alalla. Hän on Maailman talousfoorumin (Davos) energianeuvottelukunnan puheenjohtaja ja YK:n pääsihteerin Sustainable Energy for All -neuvottelukunnan jäsen. Tohtori Birol on vastaanottanut lukuisia valtiollisia, teollisia ja akateemisia palkintoja.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Fatih Birol toimi IEA:n pääekonomina ja globaalin energiatalouden johtajana. Näissä rooleissa hän muun muassa johti järjestön World Energy Outlook -julkaisua, jota pidetään yleisesti maailman johtavana globaalien energiamarkkina-analyysien lähteenä. Hän on myös IEA:n Energy Business Council -neuvoston perustaja ja puheenjohtaja. Neuvosto toimii energiateollisuuden ja energiapolitiikan tekijöiden yhteistyöfoorumina.

Doug Cameron

Rahoitusyhtiö First Green Partnersin ja Alberti Advisors -yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiön painopistealueita ovat innovaatiot ja koulutus. Doug Cameronilla on laajalti kokemusta sekä biotutkimuksesta että biomarkkinoiden liiketoiminnasta. Hän on toiminut University of Wisconsin-Madisonin kemianteknologian professorina, Cargill-yhtiön bioteknologiajohtajana ja tieteellisenä johtajana, Koshla Ventures -yhtiön tieteellisenä johtajana, useiden startup-yritysten toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä sijoituspankkiirina ja tieteellisenä johtajana Piper Jaffray -yhtiössä. Hän on useiden startup-yritysten hallituksen puheenjohtaja ja Pohjois-Carolinan Research Triangle Parkissa sijaitsevan AgTech Acceleratorin neuvottelukunnan jäsen.

Doug Cameron on saanut Raphael Katzen -palkinnon ja hän on American Institute of Medical and Biological Engineering, Society of Industrial Microbiology sekä American Society for the Advancement of Science -seurojen jäsen. Hän on suorittanut biolääketieteellisen teknologian tutkinnon Duke Universityssä ja biokemian teknologian tohtorin tutkinnon M.I.T:ssa.

Dirk Inzé

Professori, tieteellinen johtaja, VIB (300 työntekijää), Gent, Belgia

Professori Inzé on biologi, Gentin yliopiston professori ja INRA:n osa-aikainen tutkimusjohtaja. Hän perusti BASF:in vuonna 2005 hankkiman, erittäin menestyneen CropDesign -spinoff-yrityksen. Dirk Inzé on EMBO:n ja Belgian kuninkaallisen flaamilaisen tiede- ja taideakatemian jäsen sekä lukuisten yliopistojen ja yritysmaailman neuvottelukuntien jäsen. Hän on toiminut vuodesta 2012 merkittävän tiedepoliittisen Science Europe -järjestön Life Science -komitean puheenjohtajana. Professori Inzé on julkaissut 482 tieteellistä artikkelia, joihin on viitattu 45 000 kertaa. Hänen h-indeksinsä on 116. Hän on luonnontutkimuksen alueella maailman kolmanneksi eniten julkaissut ja seitsemänneksi lainatuin tutkija. Hän on saanut lukuisia palkintoja, kuten Francqui -palkinnon (biologian ja lääketieteen palkinto) vuonna 2005, ja on saamassa tänä vuonna erittäin arvostetun maatalous- ja biotieteiden palkinnon.

Maria Luisa Rastello

Tieteellinen johtaja, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM, Italian metrologinen instituutti) (eläkkeellä)

Tohtori Rastello on ollut Euroopan komission Expert Group on Quantum Technology Flagship - High Level Steering Committee (HLSC) -komitean jäsen vuodesta 2016. Hän on samasta vuodesta alkaen toiminut myös Euroopan metrologisten instituuttien järjestön EURAMET:in yleiskokouksen varapuheenjohtajana ja oli vuosina 2013-2016 EURAMET:in johtokunnan jäsen. Vuosina 2003-2006 tohtori Rastello toimi EURAMET:in Technical Committee on Photometry and Radiometry (TC-PR) -komitean puheenjohtajana ja osallistui Euroopan metrologian tutkimusohjelman strategiseen suunnitteluun ja tiekarttatyöhön.

Tohtori Rastellolla on kattava kokemus metrologian alalta, pääasiassa Fotometrian ja radiometrian neuvoa-antavan valiokunnan (CCPR) kattamilla alueilla. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät optisen säteilyn metrologiaan, SI-yksiköiden toteutukseen, valokennojen ja säteilyn lähteiden absoluuttisiin ominaisuuksiin sekä kvanttioptiikkaan. Tohtori Rastello on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta heikoilla lasersäteillä toteutettavan kvanttitiedonsiirron metrologian ja absoluuttisen radiometrian fotoninlaskentamenetelmien alueilla. Lisäksi hän on luonut fotonien lukumäärän erottavien ilmaisimien käsitteen ja edistänyt sen käyttöönottoa avaruusteknologian sovelluksissa.

Stephen Vargo

Shidler Distinguished Professor ja Professor of Marketing, University of Hawaii

Stephen Vargo on toiminut vierailevana professorina University of Maryland, College Park the University of California, Riverside, ja University of Auckland -yliopistoissa. Ennen siirtymistään akateemiseen maailmaan hän teki uraa yritysmaailmassa ja konsultoi lukuisia suuria kansallisia, alueellisia ja paikallisia yrityksiä sekä virastoja. Professori Vargon pääasiallisia tutkimusalueita ovat markkinoinnin teoria, palveluvaltainen logiikka ja kuluttajien evaluatiiviset vertailuasteikot.

Heidi Fagerholm

Merck KGaA:n Performance Materials -liiketoiminta-alueen Advanced Technologies -yksikön johtaja

Merck on johtava tutkimus- ja teknologiayritys terveydenhuollon, biotieteiden ja erikoismateriaalien aloilla. Yhtiön noin 50 000 työntekijää kehittävät ja edistävät ihmisten elämänlaatua parantavia teknologioita, kuten syövän tai MS-taudin hoitoon tarkoitettuja biolääketieteellisiä hoitomenetelmiä, edistyneitä tutkimus- ja tuotantojärjestelmiä sekä älypuhelimien ja LCD-televisioiden käyttämiä nestekiteitä. Vuonna 2016 Merck tuotti 15,0 miljardin euron liikevaihdon 66 maassa.

Ennen siirtymistään Merckin palvelukseen Heidi Fagerholm toimi Kemiran teknologiajohtajana ja johtokunnan jäsenenä sekä useissa muissa johdon tehtävissä. Hän johti Kemiran globaaleja tutkimus-, tuotekehitys- ja teknologiatoimintoja, joissa työskenteli yli 250 tutkijaa ja asiantuntijaa yhtiön Espoon, Atlantan ja Shanghain tutkimuskeskuksissa. Hänellä on kemiantekniikan diplomi-insinöörin ja tohtorin tutkinnot Åbo Akademista.

Henry Tirri

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, tohtori, teknologiajohtaja

EAB-neuvottelukunnan puheenjohtaja, tohtori Henry Tirri on teknologiajohtaja, jolla on syvällistä kokemusta lukuisilta teknologian alueilta, kuten yhä keskeisimmiltä tekoälyn, autoteollisuuden ja data-analytiikan aloilta.

Henry Tirri siirtyi InterDigital-yhtiön teknologiajohtajaksi vuoden 2018 toukokuussa. Hän johtaa yhtiön vision, strategian ja teknologisen tiekartan kehittämistä. Hän toteuttaa yhtiön teknologiavisiota tiiviissä yhteistyössä yhtiön muiden johtajien sekä sisäisten tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen, ulkoisten sijoituskohteiden ja kehityshankkeiden kanssa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä tohtori Tirri toimi Harman International Industries (HARMAN) -yhtiön teknologiajohtajana. Ennen HARMAN:ia Henry Tirri toimi yli kymmenen vuoden ajan Nokialla eri rooleissa, kuten teknologialiiketoimintojen johtajana, teknologiajohtajana ja Nokia Research Center -tutkimuskeskuksen johtajana.

Henry Tirrillä on tietojenkäsittelytieteen tohtorin tutkinto Helsingin yliopistosta, ja hän on toiminut professorina Helsingin yliopistossa, Stanford Universityssa, University of California at Berkeleyssä sekä Aalto-yliopistossa. Hän on tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIIT:n jäsen.