Webinaari: Tulevaisuuden säästöt tehdään nyt - huomio lasten ja nuorten ruokaympäristöön

-
02150 Espoo
Suomi

-

Ruokaympäristö muovaa ihmisten makumieltymyksiä, ruokatottumuksia sekä suhdetta ruokaan ja syömiseen ensimmäisistä ikävuosista alkaen, ja vaikuttaa siten terveyteen läpi elämän. Epäterveelliset ruokatottumukset altistavat heikolle ravitsemustilalle, haitalliselle painonkehitykselle ja elintapasairauksille, ja ovat erityisen vahingollisia kasvaville ja kehittyville lapsille ja nuorille. Ruokaympäristöllä tarkoitetaan kaikkia fyysisiä, sosiokulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ympäristöjä, mahdollisuuksia ja olosuhteita, jotka vaikuttavat ruoanvalintaan ja ravitsemukseen.

Tutustu valtioneuvoston 3.4.2020 julkaisemaan tiedotteeseen.

Katso TERRA-webinaarin tallenne.

VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin suomalaisten lasten ja nuorten ruokaympäristön nykytilaa sekä keinoja, joilla ruokaympäristöä on edistetty hallinnon aloilla ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Hankkeessa kehitettiin menetelmät lasten ja nuorten ravitsemuksen seuraamiseen sekä ruokaympäristöön kohdistuvien politiikkatoimien kustannusvaikutusten arviointiin. Lisäksi laadittiin toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla lasten ja nuorten terveyttä tukeva ruokaympäristö olisi mahdollista saavuttaa.

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Tervetuloa perjantaina 3.4.2020 klo 9−10 webinaariin kuulemaan TERRA-hankkeen keskeisistä tuloksista!

Ohjelma

9.00 - 9.10
TERRA-hankkeen tavoitteet ja kulku, Eeva Rantala, VTT

9.10 - 9.25
Kokemuksia lasten ravitsemuksen arvioinnista digitaalisen työkalun avulla, Timo Lakka ja Juuso Väistö, Itä-Suomen yliopisto

9.25 - 9.40
Terveystaloudellinen laskentamalli ja politiikkatoimien tuottama odotettu pitkän aikavälin säästöpotentiaali, Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto

9.40 - 10
Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten terveyttä tukevan ruokaympäristön kehittämiseksi, Eeva Rantala, VTT

Katso TERRA-hankkeen webinaari-tallenne.

 

Jaa