VTT:lle toistamiseen Hyvän mielen työpaikka® -tunnustus

Artikkelit
VTT

VTT on saanut jo toisen kerran Hyvän mielen työpaikka® -tunnustuksen osoituksena arvokkaasta työstä mielenterveyden edistämiseksi työelämässä. Tunnustuksen myönsi MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Hyvän mielen työpaikka

Hyvän mielen työpaikka® -tunnustus kannustaa yrityksiä mielenterveyden edistämiseen. Tunnustus voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan yrityksille, joissa mielenterveyttä tuetaan arkikäytännöillä ja työntekijöiden vaihtelevissa elämäntilanteissa. Lisäksi tunnustus edellyttää, että mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti. VTT on ensimmäinen organisaatio Suomessa, joka on saanut tunnustuksen kahdesti.

Mielen hyvinvointi on osa VTT:n työnantajalupausta

Mielen hyvinvointi on yrityksille tärkeä menestystekijä. Hyvinvoivat työntekijät saavat enemmän aikaan, ovat sitoutuneempia ja ratkaisevat ongelmia paremmin. Tämä auttaa työyhteisöjä sopeutumaan ja palautumaan muutoksista ja vastoinkäymisistä, sekä vähentää mielenterveyden ongelmista aiheutuvia kuluja. Mielen hyvinvointia tukeva työyhteisö on yritykselle rekrytointivaltti. 

VTT:llä tehdään vaativaa asiantuntijatyötä maailman merkittävimpien ongelmien parissa. Tietotyö voi kuormittaa tekijäänsä myös vapaa-aikana ja siksi mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää. VTT:llä mielen hyvinvointi on osa työnantajalupausta. Ylin johto on sitoutunut asiaan ja työntekijöillä on käytettävissään monia välineitä mielen hyvinvoinnin tueksi. 

”On olennaista, että tarjolla on sekä työkaluja ongelmien ennaltaehkäisyyn että toimintamalleja tilanteisiin, joissa tukea tarvitaan”, sanoo VTT:n hyvinvointitiimin vetäjä Peppi Härme. Ennaltaehkäiseviin toimiin kuuluu esimerkiksi tieto mielen hyvinvoinnista. VTT tarjoaa sitä muun muassa eri elämänvaiheissa oleville työntekijöille suunnatuilla lifecycle learnings -luennoilla ja hyvinvointia käsittelevissä tiimityöpajoissa. Esihenkilöitä tuetaan lisäksi vertaistuellisen keskustelun avulla. 

Arjen käytännöt tukevat jaksamista

Mielen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota myös VTT:n työn kehittämisen New Work @VTT -ohjelmassa. VTT:n arkisia käytäntöjä on uudistettu tukemaan yhä paremmin jaksamista ja palautumista. ”Koko organisaation kalenteriin on esimerkiksi varattu offline hour, joka on rauhoitettu sisäisiltä palavereilta. Tämä antaa mahdollisuuden pitää digitaukoa, työskennellä keskittyneesti tai käydä happihyppelyllä. Olemme myös siirtyneet 45 minuutin tuntiin, jotta palaverien välissä ehtii pitää tauon”, Härme kertoo. 

VTT edistää mielen hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa. Työntekijöillä on käytössään esimerkiksi Auntie-palvelut, jotka tarjoavat ennaltaehkäisevää apua mm. työssä jaksamiseen ja stressin vähentämiseen. Työterveyspalveluiden kautta henkilöstöllä on mahdollisuus myös lyhytterapiaan. Lisäksi hyvinvointia tukee VTT:n omista työntekijöistä koostuva wellbeing champion -verkosto.
 

Tuloksia saavutettu, työ jatkuu

VTT:n panostukset mielen hyvinvointiin tuottavat tuloksia: työterveyden tuoreimman raportin mukaan mielenterveyteen kytkeytyvät poissaolot ovat laskeneet merkittävästi. Myös pitkien poissaolojen osuus on pienentynyt.  ”Hyvän mielen työpaikka -tunnustus kertoo sekin onnistumisesta. Ulkopuolinen taho tunnistaa, että työmme mielen hyvinvoinnin edistämiseksi on arvokasta ja suunta on oikea”, Härme sanoo. 

Työ jatkuu aktiivisesti vuonna 2022. Mielenterveyden johtamisessa keskitytään esihenkilöiden tukemiseen, ja henkilöstölle kehitetään edelleen ennaltaehkäiseviä työkaluja ja tukiprosesseja. ”Tuomme esille mielen hyvinvoinnin merkitystä ja kannustamme työntekijöitä hyviin valintoihin arjessa. Vuonna 2022 tuemme tiimejä erityisesti koronan jälkeisessä hybridityössä ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.” 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.