VTT:läisten kesäisiä työpäiviä värittävät kehut ja kävelypalaverit

Uutiset, VTT työpaikkana

VTT:llä vajaa vuosi sitten käynnistyneen New Work -ohjelman tavoitteena on varmistaa huipputiimiemme laadukas työ. Olemme rakentaneet maailman merkityksellisintä työpaikkaa käytännön kokeilujen avulla tämän vuoden alusta asti. Ohjelmamme kaksi uutta kokeilua tukevat työhyvinvointia ja edistävät tunneälykästä toimintamallia kiitosten ja mikroarvostamisten avulla.

Pitkät palaveriputket koneen ääressä ja vähäinen liike työpäivän aikana tuovat haasteita jaksamiselle. Käynnistimme kesäkuussa hyvinvointikokeilun, joka kannustaa kävelemään ja liikkumaan palaverien aikana. Kokeilua tukee pieni kävelyikoni, jonka voi liittää mukaan palaverikutsuun. Se toimii vinkkinä osallistujille, että kokoustaa voi myös kävellen. 

”Uutta luovana organisaationa uudet ideat ovat meille elinehto. Ulkoilu päivän aikana voi aktivoida ajattelua ja ympäristön vaihto tuoda uusia ajatuksia, ideoita ja näkökulmia. Tutkimusten mukaan luontoympäristö myös lisää luovaa ajattelua ja vähentää stressiä. Tauot pois koneen ääreltä edistävät päivän aikana palautumista ja lisäävät hyvinvointia ja jaksamista” toteaa hyvinvoinnin kokeilusta vastaava Peppi Härme.

Ketterää kiittämisen kulttuuria

VTT:läiset ovat kuluneen kevään aikana osallistuneet tunneälykkään johtamisen valmennuskokonaisuuteen, jossa on käsitelty myös kiittämistä ja sen merkitystä. Samalla kun tuomme tunneälyä johtamiseen, haluamme tuoda sitä koko organisaation kulttuuriin. Me halusimme tukea tunneälykkään toimintamallin edistämistä myös käytännössä ja antaa kiitokselle uuden väylän teknologian avulla. Kiitoskokeilua tukee Viva Insights -sovelluksen Praise-työkalu, jonka avulla voi jakaa tsemppi-ikoneita ja kiitosviestejä kollegalle. 

”Positiivisella palautteella ja kiittämisellä on valtava merkitys. Se on saajalleen ja myös antajalleen suuri voimavara ja työssä eteenpäin kannustava tekijä, jota vielä tänäkään päivänä ei osata käyttää riittävästi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat taitoja, joita voimme kuitenkin opetella ja joissa voimme aina kehittymiä paremmiksi”, kertoo kokeilusta vastaava Sari Ek-Petroff.  

Huipputiimit tarvitsevat tuekseen toimivat työkalut

VTT:n New Work -ohjelmassa uusia kokeiluja ja työskentelytapoja mietitään useasta näkökulmasta. VTT:n tietohallintojohtaja Petri Kujala on mukana ohjelmassa ja kehittää ryhmänsä kanssa kokeiluja teknologian näkökulmasta. 

”Tarjolla on paljon erilaisia työkaluja, jotka tukevat uudenlaisia työskentelytapoja. Ensin on kuitenkin tärkeä tunnistaa, mitä vaikutusta tavoitellaan ja sen jälkeen pohtia, mikä työkalu tukisi tavoitteita parhaiten. Nyt kokeilussa oleva Praise-sovellus esimerkiksi madaltaa kynnystä kiitoksen antamiselle, kun työkaverille voi lähettää nopeasti kannustavan kuvaviestin. Olemme myös jo pitkään suunnitelleet toimistolle paluuta ja kuinka voimme teknologian avulla tukea uusia työskentelytapoja ja esimerkiksi hybridityötä. Tässäkin meillä on jo mietittynä teknologiaa, jota voimme hyödyntää syksyllä”, Kujala kertoo.     

Jaa