VTT:läisille myönnetty Automaatiopalkinto tuo esiin yhteistyön tärkeyden

Uutiset
15.02.2020 17:44

VTT:n työryhmä sai yhdessä Exertus Oy:n ja Normet Oy:n kanssa Automaatiopäivillä 15.5.2019 palkinnon kaivostyökoneiden automaation tutkimisesta ja Normet SmartSpray-järjestelmän kehittämisestä. Palkintoraadin mukaan SmartSpray hyödyntää laaja-alaisesti koneautomaation ja robotiikan tekniikoita ja vie betoniruiskutuksen kohti automatisoitua teknologiaa.

SmartSprayn kehitystyö näyttää erinomaista esimerkkiä tutkimus- ja kehitystyön avaintoimijoiden tarvittavasta ja hyödynnetystä yhteistyöstä. Myös tutkimustiimin päällikkö Karoliina Salminen korostaa palkinnon hienoutta pitkäjänteisen ja tiiviin asiakkaan kanssa tehdyn yhteistyön näkökulmasta. Avainasemassa erinomaiseen tulokseen ovat olleet tiiviin yhteistyön avulla rakennettu luottamus ja ymmärrys, sekä yhteinen halu kehittää asiakkaan liiketoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 

Projektipäällikkönä toiminut Pekka Isto kertoo yhteistyön suurimman haasteen olleen organisaatioiden ylikuormittaminen ja aikatauluttaminen - aikataulupaineet ja mahdolliset rinnakkaiset hankkeet tuovat haasteellisuutta. Iston mukaan sopivien kumppanien löytäminen on kuitenkin kannattavaa - harvoin yksin yrittäminen on kannattavaa. 

Jaa
Karoliina Salminen
Karoliina Salminen

Asiakkaat odottavat tuotteilta räätälöintiä, nopeutta, laatua ja edullista hintaa. Samaan aikaan kaiken tuotannon ja logistiikan tulee olla mahdollisimman ympäristöystävällistä. Jotta kaikkea tätä voidaan tehdä kannattavasti, tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä, uutta palveluliiketoimintaa ja kehittyneiden teknologioiden hyödyntämistä läpi arvoketjun.