VTT laajentaa ruokatutkimustaan - Kaisu Riihinen ja Pekka Lehtinen aloittavat uusien ruokatiimien vetäjinä

Uutiset

VTT ratkoo yhteistyökumppaniensa kanssa globaaleja ruokajärjestelmään kohdistuvia haasteita. Fokuksessa on nykyisen ruoantuotantojärjestelmän parantaminen, mutta myös uusien, jopa mullistavien teknologioiden valjastaminen ruoantuotannon käyttöön. Uusien tiimien perustamisen myötä VTT pystyy vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen ruokatutkimuksen osalta.

Kestävän ruokajärjestelmän kehittäminen on VTT:n strategian ytimessä. Ruokajärjestelmä on isojen muutosten edessä, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja luonnonvarojen ylikulutus. Lisäksi vääränlaisesta ravitsemuksesta aiheutuu kansanterveydelle ja -taloudelle merkittäviä haasteita.

VTT:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta keskittyy erityisesti kasvipohjaisten ruokaprosessien kehittämiseen, sivuvirtojen ja matala-arvoisten raaka-aineiden hyödyntämiseen sekä bioteknologian valjastamiseen ruoantuotantoon.

Syyskuussa VTT:llä aloittaa kaksi uutta ruokatutkimukseen keskittyvää tiimiä, joita ryhtyvät luotsaamaan Kaisu Riihinen ja Pekka Lehtinen.

Kaisu Riihinen siirtyy VTT:lle Avena Nordic Grain -yrityksestä, jossa hän toimi tutkimus- ja tuotekehityspäällikön tehtävissä. Kaisun Food Design -tiimi keskittyy erityisesti uusien aistittavasti ja ravitsemuksellisten erinomaisten tuotteiden kehittämiseen, erityisesti uusia raaka-ainelähteitä soveltaen.

”Odotan innolla tutustumista sekä VTT:n ruokatutkimustiimiin ja muihin VTT:n asiantuntijoihin, että meidän asiakkaihimme ja sidosryhmiin. Olen aikaisemmin edustanut VTT:n asiakasta, ja uskon sen tuovan arvokasta näkemystä toimia asiakasrajapinnassa ja luoda vaikuttavuutta asiakkaidemme kanssa”, sanoo Kaisu Riihinen.

Pekka Lehtinen palaa VTT:lle yritys- ja yliopistouran jälkeen, ja ryhtyy vetämään Grain processing technologies -tiimiä, jonka tavoitteena on uusien ingredienttien kehittäminen. Erityisesti kasvipohjaiset ainesosat ovat oleellinen osa tulevaisuuden ruokajärjestelmää, ja siksi on tärkeää kehittää uusia erotus- ja prosessointiteknologioita, jotka mahdollistavat samanaikaisesti sekä resurssitehokkaan raaka-aineiden käytön että laadukkaiden ainesosien tuottamisen.

”On hienoa palata työskentelemään VTT:n huippuosaajien kanssa. Ruokaketjussa on tapahtumassa isoja murroksia sekä vastuullisen tuotannon että kuluttajien hyvinvoinnin tukemisen osalta. Yhteistyöllä voimme kääntää haasteet mahdollisuuksiksi yhteiskunnan ja liiketoiminnan näkökulmasta”, sanoo Pekka Lehtinen.

”Uusien tiimien perustamisen myötä VTT pystyy vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen ruokatutkimuksen osalta. VTT:llä on pitkä historia kasvipohjaisten ja bioteknologisten ratkaisujen kehittämisessä, jotka ovat merkittäviä muutoksen ajureita sekä kansallisessa että kansainvälisessä mittakaavassa. Näin ollen uskomme vahvasti, että VTT:llä on erinomaiset mahdollisuudet olla merkittävässä osassa kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä”, toteaa VTT:n Teollisen biotekniikan ja ruokatutkimusalueen tutkimuspäällikkö Emilia Nordlund.

Suomi on korkean teknologian maa ruoantuotannossa ja myös otollinen paikka ruokateknologioiden ja innovaatioiden kehittämiseen testaamiseen ennen niiden etenemistä kansainvälisille markkinoille. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa VTT haluaa olla edelläkävijänä uusien ruokainnovaatioiden synnyttämisessä ja viitoittamassa tietä kohti kestävää ruokajärjestelmää. 
 

Jaa
Emilia Nordlund
Emilia Nordlund
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.