VTT kehittää tulevaisuuden ilmailua, johon kuuluvat sähkölentokoneet ja miehittämättömät alukset

Uutiset

VTT liittyy perustajajäseneksi EU:n SESAR 3 -yhteishankkeeseen (Joint Undertaking). Tavoitteena on uudistaa ja digitalisoida Euroopan ilmatilan käyttö ja hallinta, ja mahdollistaa uuden sukupolven ilmailun innovaatioita, kuten droonien käyttö jakelu- ja tarkastustoiminnassa, sähköiset lentokoneet ja ilmataksit.

VTT on kutsuttu mukaan 60 eurooppalaisen alan johtavan yrityksen ja tutkimuslaitoksen PPP-yhteisöön kehittämään ilmailua ympäristöystävälliseen ja ketterämmin skaalautuvaan suuntaan. Horisontti Eurooppa -ohjelman ja teollisuuden rahoittamalla tutkimus- ja innovaatiokumppanuudella mahdollistetaan lupaavien teknisten ratkaisujen ja palvelukonseptien kehityshankkeita ja kokeiluja. Tavoitteena on myös määritellä ilmailun arkkitehtuuria, yhteisiä pelisääntöjä ja periaatteita turvalliseen ilmatilan käyttöön, jossa liikkuu sekä perinteisiä lentoaluksia että automaattisesti ohjautuvia miehittämättömiä aluksia.

- Tavoitteenamme on kehittää sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä innovaatioympäristö uuden sukupolven lentoliikenteelle. SESAR 3 tarjoaa hyvän ympäristön kokeilla ja kehittää innovaatioita, jotka skaalautuvat Euroopassa, VTT:n uudistuvan lentoliikenteen johtava tutkija Timo Lind sanoo. 

Lentoliikenne on Suomessa moneen Euroopan maahan verrattuna poikkeuksellisen tärkeätä. Etäisyydet ovat pitkiä, maa on verrattain harvaan asuttu eikä ainoastaan tie- tai raideliikennettä kehittämällä saada kansalaisille yhtäläisiä liikkumismahdollisuuksia. Lentoliikenteen vähäpäästöisyys, sähköiset ratkaisut ja digitalisaatio mahdollistavat kestävien ja kustannustehokkaiden ilmailun ratkaisujen kehittämisen ja niiden yhdistymisen osaksi multimodaalisia matka- ja kuljetusketjuja. Suomella on osaamista ja hyvät edellytykset olla tämän murroksen etujoukoissa.

- Sähköisen ilmailun tulevaisuutta kehitetään nyt kunnianhimoisesti. VTT:n johdolla pääsemme vaikuttamaan SESAR 3 -yhteishankkeeseen. Näin laajennamme suomalaisten mahdollisuuksia osallistua tähän uudistuvaan alaan, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kohti tehokkaampaa ja puhtaampaa ilmailua

Tämän päivän haasteita ilmaliikenteessä ovat tehottomuus, viiveherkkyys muutoksille (sää, pandemiat) ja yleinen ennakoimattomuus. Taustalla ovat muun muassa kansalliset ja keskenään erilaiset ilmatilan valvontarakenteet, lentokapasiteetin heikko skaalautuvuus, kiinteät lentoreitit, puutteet informaation vaihdossa toimijoiden kesken ja matala automaatioaste lentotoiminnassa. Vaikka COVID-19 onkin merkittävästi laskenut ilmaliikenteen volyymeja hetkellisesti, ilmailun merkitys ihmisten ja tavaroiden logistiikassa on yhä vain kasvamassa. Perinteisen lentoliikenteen lisäksi taivaalle on tulossa drooneja ja sähköisiä ilmatakseja. Turvallinen ja tehokas ilmatilan hallinta vaatii kehittämistä.

SESAR 3 kehittää uuden sukupolven Digital European Sky -arkkitehtuuria, joka ratkoo näitä haasteita digitalisaation, avoimien data-alustojen, digitaalisen tilannekuvan, tekoälyn, analytiikan ja standardien avulla. 

- Uuden sukupolven ilmailu avaa Suomelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. VTT, Business Finland ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestävät maaliskuussa 2022 aiheesta seminaarin. Kutsumme yrityksiä, yliopistoja ja tutkimusinstituutteja mukaan pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia kanssamme, Lind sanoo.
 

Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n 9. tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukeva ohjelma, jonka budjetti on 95,5 miljardia vuosina 2021–2027. Ohjelmalla rahoitetaan t&i-toimintaa aina perustutkimuksesta lähelle markkinoita olevaa toimintaa.

Jaa
Timo Lind
Timo Lind
Principal Scientist
Ari Aalto
Ari Aalto
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.