Välitunnit tulivat jäädäkseen - kolmen vartin palaverit ja Offline hour siivittävät huipputiimiemme työtä

Uutiset, VTT työpaikkana

Rakennamme maailman merkityksellisintä työpaikkaa New Work -ohjelman kautta. Ohjelman kautta haluamme varmistaa myös huipputiimien laadukkaan työn. Lanseerasimme tammikuussa kaksi kokeilua: Offline hourin sekä 45 minuuttia on uusi tunti. Positiivisen palautteen kannustamana otimme kokeilut pysyväksi osaksi arkeamme.

Tammikuussa alkaneiden kokeilujen tavoitteena on antaa tilaisuus keskittymistä ja luovuutta vaativaan työhön ja lisätä jaksamista tauottamalla päivää. VTT:läisten kalentereissa klo 12-13 oleva Offline hour -varaus sulkee pois ulkoiset häiriötekijät ja mahdollistaa keskittymisen ja ajattelun, jota uutta luovassa organisaatiossa tarvitaan. 45 minuuttia on uusi tunti -kokeilu kannustaa meitä suunnittelemaan palaverit paremmin ja tauottamaan palaveriputkia. 

”Näemme työn murroksen suurena mahdollisuutena. Olemme bisneksessä, jossa rakennetaan kestävää kasvua ja ratkotaan maailman isoimpia haasteita. Meidän tulee varmistaa, että huipputiimimme pystyvät laadukkaaseen työhön ja ajattelemaan beyond the obvious. Kokeilujen avulla etsimme uusia toimintatapoja.  Olemme todella iloisia siitä, että ensimmäiset kokeilut onnistuivat ja niillä koettiin olevan iso vaikutus työhön. Se rohkaisee meitä jatkamaan uusien kokeilujen parissa”, kertoo New Work -ohjelman vetäjä Jenni Santalo.

Kokeilujen monet hyödyt

Offline houria koskevassa palautteessa korostuivat kokeilujen tuomat hyödyt, kuten mahdollisuus keskittymiseen ja reflektointiin. VTT:läiset kokivat myös työtulosten parantuneen, kun aikaa ajatteluun ja suunnitteluun oli enemmän.

”Kun kalenterissa on muistutus offline hourista, tulee helpommin valmisteltua ja suunniteltua asioita, mikä vähentää sähläämistä. Kun tarkemmin ajattelen, voinkin usein edistää tehtävää itse vielä pidemmälle ennen seuraavaa palaveria. Tärkeintä on kuitenkin ollut saada taukoja palavereiden väliin”, kertoo tutkija Sampo Mäkikouri
Kolmen vartin palavereihin liittyen saimme kuulla, että kokousten fokus on parantunut ja että tauot kokousten välillä antavat mahdollisuuden hengähtää ja sulatella juuri käsiteltyä aihetta. Lisäksi ne antoivat aikaa valmistautua seuraavaan kokoukseen. 

Kyselyn tuloksista kävi myös ilmi, että sama käytäntö ei palvele kaikkia samalla tavalla. Tämä on reilun 2000 hengen organisaatiossa odotettavissa. Näissä tilanteissa olemme kannustaneet VTT:läisiä soveltamaan kokeiluja itselle sopivaksi. Haemme tulevilla kokeiluilla keinoja, jotka parantavat työn muita osa-alueita. 

”Jos Offline hour ei ole sopinut kalenteriin juuri tuolloin klo 12-13, olemme kannustaneet VTT:läisiä varaamaan keskittymistä vaativaa aikaa toisesta kohtaa päivää. Kokouksiin liittyen on tärkeä kiinnittää kokonaisvaltaisesti huomiota kokouskäytäntöihin. Kokeilu ei ole epäonnistunut, jos kokouksen kestoa ei onnistu aina lyhentämään. Tärkeintä on muistaa tauotus palaverien aikana ja välissä. Olemme iloinneet huomatessamme, että kokeilut hyödyttävät VTT:läisiä eri tavalla”, kertoo ohjelman hyvinvointi-kokonaisuuden vetäjä Peppi Härme

Jaa
Kirsi Nuotto
Kirsi Nuotto
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.