Uusien hävittäjien käyttöönottoa tuetaan VTT:n ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyöllä

Uutiset, Lehdistötiedote

Suomalainen tutkimuskenttä on osaltaan varmistamassa Suomelle mahdollisimman hyvät teknologiset valmiudet tulevan HX-järjestelmän käyttöönottoon ja sen koko elinkaaren aikaiseen ylläpitoon. HX-hävittäjähankkeen ja muiden huoltovarmuuskriittisten teknologioiden osaamisen pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen on koottu uusi teollista yhteistyötä tukeva tutkimuskonsortio. Tutkimuskonsortiossa on VTT:n lisäksi mukana keskeisiä korkeakouluja. Myös kymmenet yritykset osallistuvat tutkimusprojekteihin, mukaan lukien kilpailutuksessa valittu hävittäjien toimittaja Lockheed Martin.

VTT on perustettu vuonna 1942 kehittämään puolustusteknologiaa ja tukemaan jälleenrakennusta. VTT:llä on lain mukaan varautumisvelvoite poikkeusolojen kannalta. VTT on keskeinen tutkimus- ja kehitystoimija myös puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvissä teknologioissa.

- Kun hankitaan aivan uutta teknologiaa, käyttöönottoon tarvitaan paljon tutkimus- ja kehitystyötä. Suomen omaa osaamista huoltovarmuuskriittisissä teknologioissa on tärkeää ylläpitää ja kehittää jatkuvasti, sillä teknologioiden kehitysnopeus on huima. Tämä tutkimuskonsortio vahvistaa osaamisen kehittämistä myös korkeakouluissa ja lisää alan kiinnostavuutta opiskelijoille, kertoo tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta VTT:ltä.

VTT on koonnut tutkimuskonsortion puolustusministeriön valtuuttamana tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja teollisuusyhteistyön yrityskoordinaattoreiden kanssa. Tutkimus keskittyy huoltovarmuuskriittisiin teknologioihin, jotka on kuvattu Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaaminen".
 

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.