Uudet älykoodiratkaisut lisäämään elintarviketuotteiden arvoketjun läpinäkyvyyttä

Uutiset

EIT Foodin rahoittaman Smart Tags -hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta elintarvikkeisiin ja järjestelmiin jakamalla tietoa arvoketjuista tuotteiden koko elinkaaren ajan. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia älykoodiratkaisuja, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisen yhteydenpidon kuluttajien ja arvoketjun toimijoiden kesken. Älykoodiratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi antaa palautetta sekä luoda ja kehittää yhdessä tuotteita ja palveluita. Ratkaisu antaa myös elintarviketeollisuudelle mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaidensa tarpeita ja kehittää tuotteita ja palveluita, joille on kysyntää.

Globalisoituneessa maailmassa, jossa elintarvikkeiden arvoketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia, kuluttajien haasteena ovat puutteelliset tiedot elintarvikkeista. Tutkimukset osoittavat, että elintarvikepakkauksissa saatavilla olevat tuotetiedot ovat kuluttajien näkökulmasta usein puutteellisia. Kuluttajat ovat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, mitä raaka-aineita elintarvikkeessa on käytetty, mikä on raaka-aineiden alkuperä, onko elintarvike ja sen tuotantoprosessi ympäristöystävällinen, onko tuote tuotettu reilun kaupan periaatteita noudattaen, onko tuote aito, mitä kuljetusmenetelmiä on käytetty, mikä on tuotteen säilyvyys ja miten elintarvikkeen pakkaus tulee kierrättää. Elintarvikkeiden ravintotietoja on kuluttajien mielestä usein vaikea tulkita. Lisäksi monissa pakkauksissa on usein väitteitä, kuten ”kestävä”, “luonnollinen” tai “terveellinen”, ilman, että sitä on erikseen osoitettu.

Kuluttajien näkökulmasta älykoodi elintarvikepakkauksessa voi olla yksinkertainen viivakoodi, joka voidaan lukea matkapuhelimella, tai indikaattori, jonka väri ilmaisee elintarvikkeen olosuhteet reaaliaikaisesti. Näitä älykoodeja voidaan hyödyntää myös kuluttajien ja arvoketjun toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kuluttaja voi esimerkiksi antaa palautetta elintarvikkeesta tai olla yhteydessä tuottajien, toimittajien tai muiden sidosryhmien kanssa.

Älykoodit voivat olla näkyviä tai elektronisia merkintöjä, joissa on ympäristön tunnistamistoimintoja, kuten toiminnallinen muste, anturit tai ilmaisimet, yhdistettynä ohjelmistotietoihin. Älykoodin osat tai alueet voidaan esimerkiksi tulostaa toiminnallisella musteella, jolloin koodin skannaustulos muuttuu dynaamisesti funktionaalisen osan tilan muuttuessa. Kun ympäröivän ympäristön olosuhteet, kuten lämpötila, valaistus tai kosteus muuttuvat, älykoodin osat ilmestyvät, katoavat tai muuttavat väriä ja älykoodin antama tulos muuttuu vastaavasti.

VTT:n koordinoiman Smart Tags -hankkeen konsortio koostuu eurooppalaisista tutkimuskumppaneista, elintarviketeollisuusyrityksistä ja teknologian kehittäjistä: Readingin yliopisto (Iso-Britannia), Varsovan yliopisto (Puola), KU Leuven (Belgia), Matis (Islanti), AZTI (Espanja), DouxMatok (Israel) ja Maspex Group (Puola). Smart Tag -projektia tukee Euroopan unionin EIT Food.

Erilaisia älykooditeknologioita hyödyntäviä uusia ratkaisuja ja palvelukonsepteja luodaan yhdessä kuluttajien ja muiden sidosryhmien kanssa kaikissa osallistujamaissa. Smart Tags -hanke on käynnissä vuoden 2020 loppuun. Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivuilla ja hankkeen Twitter-tilillä.

EIT food and EU logo
Jaa
Kaisa Vehmas
Kaisa Vehmas
Senior Specialist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.

Toimialat
Tutkimusosaaminen