Uuden työn aloittaminen etänä on opettavainen kokemus

Blogit

Uuden työn aloittaminen etänä saattaa herättää monenlaisia tunteita, myös negatiivisia. Toisaalta se tarjoaa kuitenkin myös positiivisen mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja kehittää itseään työntekijänä.

Erilainen aloitus

Trainee-jaksoni VTT:llä on ollut varsin poikkeuksellinen. Aloitin työt loppukeväästä. Monien muiden tapaan kävin toimistolla ensimmäisenä päivänä käytännössä vain hakemassa työvälineet, ja tämän jälkeen olen työskennellyt kokonaan etänä paria päivää lukuun ottamatta. Aiempaa etätyökokemusta minulla ei ollut juuri lainkaan.

Uuden työn aloittaminen etänä on ollut mielenkiintoinen kokemus. Omassa tiimissäni käytännön järjestelyt on hoidettu mallikkaasti ja perehdyttäminen hoitui hienosti myös etänä, joten siltä osin kaikki on mennyt hyvin. Etätyöhön liittyy toki myös negatiivisia puolia, joista merkittävin on mielestäni ollut se, että työkavereihin ei pysty tutustumaan yhtä helposti ja luontevasti kuin normaalisti.

Kolmen etätyökuukauden aikana olen kuitenkin huomannut, että etätyön tekeminen voi olla myös opettavaista. Uuden työn aloittaminen etänä on kasvattanut minua ja mahdollistanut sellaisten taitojen kehittämisen, joista on varmasti hyötyä työurallani tulevaisuudessa, myös perinteisessä toimistotyössä.

Mitä uuden työn aloittaminen etänä on opettanut?

Sopeutumiskykyä. Uuteen työhön perehtyminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja etätyöhön totutteleminen samaan aikaan vaatii epämukavuusalueelle menemistä. Etenkin meille, joilla ei ollut aiempaa etätyökokemusta, etätyöskentelyn aloittaminen vaati uuden asenteen ottamista. 

Ilokseni myös keskittymiskykyni tuntuu parantuneen etätyön myötä. Toisille toki on luontaisestikin helpompi keskittyä työhön oman kodin rauhassa. Itse kuitenkin kuulun heihin, joille asia on päinvastoin, ja töihin keskittyminen kotona tuntuikin aluksi haastavalta. Kun kotona on nyt kuitenkin ollut pakko työskennellä, keskittymiskykyni on kohentunut, mikä on tietysti hyvin positiivinen asia. Toivon, että tämä auttaa minua tehostamaan työotettani myös normaaleissa toimisto-olosuhteissa.

Luonnollisesti etäkommunikaatiotaidot ovat myös parantuneet kevään aikana huomattavasti. Kommunikointi sähköpostitse, Microsoft Teamsissa tai Skypessä on erilaista verrattuna kasvotusten tapahtuvaan kommunikointiin. Sähköisessä kommunikaatiossa väärinymmärrysten määrä kasvaa monellakin tapaa. Viimeksi eilen käydessäni eräiden ohjeiden päivittämistä läpi esimieheni kanssa mietin, että kommunikaatio Teamsin kautta vaatii toisinaan myös rutkasti luovuutta ja kärsivällisyyttä.

Jotkut asiat olisi yksinkertaisesti paljon helpompi hoitaa kasvokkain samassa huoneessa ja samoja papereita tutkien. Edelleen etätöissä täytyy osoittaa normaalia enemmän aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta kollegoihin tutustumisen osalta. Etänä on suurempi kynnys kysyä apua tai ihan vain jutella niitä näitä ihmisen kanssa, jota ei tunne lainkaan. Tämä voi tuntua turhauttavalta, mutta tarjoaa toisaalta mahdollisuuden kohentaa omia sosiaalisia taitoja.

Käytännön kokemus etätöistä voi olla hyödyksi tulevaisuudessa

Itselleni kokemus etätyöstä saattaa olla tulevaisuudessa hyödyksi myös substanssiosaamisen kannalta. Työskentelen HR legal -tiimissä ja toiveeni on jatkaa työoikeuden parissa työskentelyä myös tulevaisuudessa. Etätyön määrän voidaan ennustaa kasvavan, mikä tarkoittaa, että työsuhdejuristit tulevat työskentelemään etätyöhön liittyvien asioiden ja tilanteiden kanssa yhä enemmän. Uskon, että oma kokemus etätyön realiteeteista voi olla hyödyksi esimerkiksi etätyötä koskevan lainsäädännön, työehtosopimusten tai paikallisten sopimusten valmistelussa. Toisaalta riitatilanteissa toivon kykeneväni ymmärtämään etätyöntekijän näkökulmaa entistä paremmin.

 

Kirjoittaja opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee VTT:llä traineena HR legal-tiimissä. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.