Työtilojen optimointi lisää viihtyvyyttä - tutkittua tietoa monikäyttöisen toimistotilan arvolupauksen lunastamiseen

Referenssit

Matala käyttöaste ja käyttäjien tyytymättömyys ovat toimistotilojen tyyppivikoja. VTT auttoi SSA-konsernia kehittämään optimaalisen ympäristön täydelliselle työpäivälle tutkimalla ja kehittämällä VALO Hotel & Work -konseptin työtiloja. Tuloksena luotu monitoimitila parantaa työtyytyväisyyttä, kohottaa käyttöastetta ja lisää tuottavuutta.

Lyhyesti

Helppo toimistoratkaisu organisaatioille

Korkea käyttöaste torjuu ilmastonmuutosta ja kasvattaa tuottavuutta

Tehokkaammat ja tyytyväisemmät työntekijät

 

SSA Group Oy on rakentamisen edelläkävijä, joka pyrkii ennakoimaan asumis- ja majoitusalan tulevia kehityssuuntia. Osana tavoitettaan vuonna 2012 perustettu yritys kehitti VALO Hotel & Work -konseptin, jonka lupaus on tarjota maailman parhaat työpäivät – myös koronaviruksen ravistellessa työelämää.

Mukautumattomat työtilat heikentävät hyvinvointia ja käyttöastetta

Jo ennen koronapandemiasta seurannutta etätyöbuumia toimistorakennusten keskimääräinen käyttöaste oli vain 8 prosenttia. Jopa 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä on peräisin rakennuksista, joten alikäytetyt toimistot ovat merkittävä ongelma.

Samalla toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi ja tehokkuus ovat usein heikolla mallilla. Yritysten suosimat avotoimistot altistavat työntekijät häiriöille ja ärsyttäville äänille mahdollistamatta aidosti sujuvaa viestintää. Toisaalta erilliset toimistot ja avoimien tilojen puute johtavat siiloutumiseen ja heikkoon kommunikointiin.

SSA havaitsi, että toimistotilojen kysynnän huipputunteina hotellihuoneet ammottavat tyhjyyttään. Yhtiö alkoi kehittää konseptia, jossa majoitus ja työtilat kohtaavat tasapainoisesti.

Halusimme kehittää kolmannen vaihtoehdon toimisto- ja etätyön rinnalle. Tavoitteena oli karsia työmatkoihin kuluva aika mahdollistamalla yöpyminen ja työskentely samassa paikassa.
Minna Hurme, Suunnittelupäällikkö, SSA Group

VALO Hotel & Work -konseptissa on useita huonetyyppejä eri työtoimintoja varten. Työtilat vaihtelevat erillisistä hotelli- ja kokoushuoneista mediastudioihin, oleskelutiloihin ja hiljaisen työn alueisiin. Työaikana kunkin tilan yksilölliset vaatimukset on täytettävä riippumatta siitä, mitä tilan ympäristössä tapahtuu.

Mutta kuinka monikäyttöhotellista tehdään täydellisen työpäivän mahdollistava ympäristö? Mittausten ja testien avulla, ja siinä VTT astui kuvioon.

Optimaalinen työympäristö mittaustulosten avulla

VALO-hankkeessa VTT analysoi dataa, joka kertoo seuraavien olosuhteiden vaiku-tuksesta työntekijöiden tehokkuuteen ja hyvinvointiin sekä rakennuksen käyttöas-teeseen:

  • Melutaso: Kuinka hyvin huoneet on äänieristetty? Mitä voi tehdä hotellin kussakin osassa?
  • Vaihtuvuus: Mitkä huoneet ovat vapaita ja mitkä käytössä?
  • Hiilidioksidi: Millä rakennusautomaation asetuksilla voidaan optimoida hiilidioksiditasot?
  • Lämpötila: Miten kunkin tilan sisälämpötila pidetään viitealueella ulkoläm-pötilasta riippumatta?
  • Kosteus: Kuinka kosteustaso pidetään optimaalisena sekä työntekijöille että rakennukselle?

”Soittamalla trumpettia eri huoneissa testasimme, kuinka äänekäs toiminta vaikuttaa läheisten tilojen melutasoon. Testi vahvisti oletuksemme siitä, että VALO Hotel & Workin tiloissa on erinomainen äänieristys. Entuudestaan tiesimme, että lämpötilan, hiilidioksiditason ja ilmankosteuden vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää työtehokkuuden kannalta. Jos yksikin niistä on edes hieman viitealueen ulkopuolella, ihmiset väsyvät ja keskittyminen herpaantuu nopeasti. Tietylle lämpötilalle sopiva hiilidioksiditaso saa toisessa lämpötilassa ilman tuntumaan tunkkaiselta”, sanoo VTT:n erikoistutkija Jouni Kaartinen.

Koronatilanteen vuoksi testit suoritettiin suurelta osin etänä. VTT:n tutkimusryhmä asensi anturit, jotka lähettivät mittaustulokset pilveen, jotta kaikki havainnot voitiin analysoida kerralla. Testattujen muuttujien kynnysarvot olivat jo tiedossa, mutta nyt haluttiin varmistaa, että tiedot tulkitaan ja esitetään muodossa, jossa niitä on helppo käyttää rakennusautomaation ja energiankulutuksen optimointiin.

VTT:n keräämät tiedot liitetiin laajempaan hankeraporttiin, jossa huomioitiin muun muassa ihmisen fysiologia, monikäyttöisten kalusteiden mukautuvuus ja käyttäjäkyselyjen tulokset. Näiden näkökulmien avulla määriteltiin tehokasta ajatustyötä parhaiten palvelevat olosuhteet.

Lopuksi miellyttävyyttä ja tuottavuutta lisättiin mukauttamalla rakennusautomaatio ja tilat eri käyttäjien tarpeita vastaaviksi mahdollisimman tinkimättömästi.

Tuloksena syntyi monipuolinen toimisto- ja tapahtumatila integroidulla majoituksella. Lisäksi käyttäjät pääsevät nauttimaan virkistyspalveluista, kuten kylpyläosastosta, kuntosalista ja ateriapalvelusta.

Korkealla käyttöasteella lukuisia etuja

VALO-hanke vahvisti SSA-konsernin pystyvän lunastamaan arvolupauksensa eli tarjoamaan puitteet maailman parhaalle työpäivälle. Hankkeella oli useita hyötyjä niin työntekijöille, yrityksille kuin ympäristölle:

  1. Työntekijöiden tehokkuus, terveys ja tyytyväisyys: Optimaaliset työolot auttavat työntekijöitä hyödyntämään koko potentiaalinsa. Ne myös vähentävät työntekijöiden vaihtuvuutta ja sairaslomien määrää. VALO Hotel & Work mahdollistaa työtilan vaihtamisen joustavasti tarpeen mukaan – vaikka viisi kertaa päivässä.
  2. Työnantajan kuormitus: Tehokkaan toimistotilan luominen vaatii asiantuntemusta. VALO Hotel & Work on kokonaisvaltainen palvelu, jonka avulla organisaatioiden ei enää tarvitse vuokrata, varustaa ja ylläpitää suuria toimistoja. Kun palveluntarjoaja pitää huolen kaikkien työtilojen kaikesta hallinnoinnista, työntekijät ja työnantajat voivat keskittyä ydinliiketoimintaan.
  3. Enemmän liiketoimintaa: SSA-konsernin hotellirakennuksen käyttöaste on poikkeuksellisen korkea. Työaikojen ulkopuolella rakennus palvelee hotelliasiakkaita, ja hotellitoiminnalle hiljaisina tunteina se täyttyy työntekijöistä. Tämä lisää liiketoimintaa ja siten tuottoa pinta-alaa kohden.
  4. Ilmastonmuutos: VALO Hotel & Work tasoittaa tietä maailmalle, jossa rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia. Tehokkaampi tilankäyttö auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä säästämällä energiaa ja resursseja.
  5. Tutkimustietoa ajatustyöstä: Toimistotyön tehokkuus on lukuisten tekijöiden summa. Hankkeella edistettiin työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin keskeisten osatekijöiden poikkitieteellistä tarkastelua.

Monikäyttöisyys on rakennusten tulevaisuutta

Koronapandemian tuomat muutokset työskentelytapoihin ovat todennäköisesti tulleet jäädäkseen. Tämän seurauksena alikäyttöisyys piinaa toimistorakennuksia yhä vain enemmän.

SSA etsii jatkuvasti uusia kiinteistöjä, joista voisimme tehdä monikäyttötiloja. Tarvitsemme lisää poikkitieteellistä tutkimusta ja jatkuvaa optimointia, jotta kaikki käyttöasteen sujuvaan lisäämiseen tarvittavat tekijät voidaan ottaa huomioon.
Teemu Saari, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, SSA Group

Koronatilanteen asettamista haasteista huolimatta VTT ja SSA-konserni onnistuivat muodostamaan vahvan tiimin, jossa ajatuksista ja kysymyksistä keskusteltiin avoimesti. ”VTT:n hiilineutraaliutta edistävä tutkimus rakennusten käyttöasteen tukemisesta oli meille jo entuudestaan tuttua. VTT:n tutkijat ylittivät odotuksemme suorittamalla mittaukset ja tietojen validoinnin tarkasti ja tehokkaasti koronarajoituksista huolimatta”, Saari kertoo.

”VTT on aina avoin hankkeille, joissa voimme torjua ilmastonmuutosta ja antaa asiakkaillemme konkreettista lisäarvoa. Tässä hankkeessa pystyimme tarjoamaan palveluja, jotka tukevat täydellistä työpäivää. Odotamme innolla uusia monialaisia hankkeita, joilla on aidosti merkitystä”, Kaartinen summaa.

Jaa
Pekka Karimaa
Pekka Karimaa
Head of Sales and Customer Partnerships
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.