Tunnetutka muuttaa ympäristön empaattiseksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Yhteiskunnassa ja yrityksissä on valtava tarve ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja tunnekokemuksia mm. julkisissa tiloissa. VTT:llä kehitetty tutkajärjestelmä havainnoi väkijoukon biosignaaleja ja mikroliikkeitä sekä tulkitsee vallitsevia tunnetiloja. Tiedon perusteella voidaan muokata ympäristöä ja näin parantaa esimerkiksi tilan tai palvelun käyttökokemusta, turvallisuutta, työhyvinvointia tai tuottavuutta.

Ihmisen syke ja sen variaatio sekä pienet liikkeet kertovat stressistasosta ja tunnetiloista, kuten kiinnostuksesta tai hermostumisesta. Näiden monitoroiminen yhtäaikaisesti usealta samassa tilassa olevalta henkilöltä on haastavaa. Kamera voi loukata yksityisyyttä ja puettavat anturit taas edellyttävät käyttäjältään aktiivisuutta ja eri laitteiden yhteensopivuutta.

Uusi tutkajärjestelmä ratkaisee nämä haasteet. Se ei koske ihmiseen tai edellytä häneltä toimia eikä tuota kuvaa, josta henkilö voitaisiin tunnistaa. Järjestelmä on syntynyt yhdistämällä useita VTT:n vahvoja osaamisalueita – anturi- ja tutkateknologiaa, tekoälyalgoritmeja sekä ihmisen käyttäytymisen ja biosignaalinen ymmärtämistä. Tutkajärjestelmää on jo testattu laboratorio-olosuhteissa. 

– Testitilanteessa tuotimme ihmisille erilaisia tunnetiloja näyttämällä videoita ja altistimme heitä stressille mm. työläiden päässälaskutehtävien avulla. Samalla keräsimme dataa erilaisilla sensoreilla, kameroilla ja tutkajärjestelmällä. Tulokset ovat lupaavia: tutkalla kerätty tieto koehenkilöiden sykkeestä ja liikkeestä vastaa puettavilla antureilla saatua dataa. Pystymme havainnoimaan esimerkiksi sykemuutosta eri tunnetiloissa ja kun pääsemme nyt optimoimaan malleja tunnetilojen ymmärtämiseen, olemme askeleen lähempänä toimivaa tunnetutkaa, iloitsee erikoistutkija Johanna Närväinen VTT:ltä.

Emotion Radar iBex Project

Empaattisia toimistoja ja tunnelähtöistä tuotekehitystä

Tutkajärjestelmälle on runsaasti sovellusmahdollisuuksia. Innovaatio on herättänyt kiinnostusta muun muassa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Isoissa toimistorakennuksissa järjestelmää voitaisiin hyödyntää henkilöstön stressin ja turhautumisen havainnointiin ja muuttaa työskentelyolosuhteita tukemaan jaksamista. Tämä voisi vähentää henkilöstön kuormittumista ja sairauspoissaoloja sekä lisätä hyvinvointia.

Kuluttajatuotteiden valmistajia kiinnostavat ihmisten spontaanit reaktiot tuotteisiin ja mainontaan: tietoa tunteista ja asenteista voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Autoteollisuudessa tutkajärjestelmä palvelisi puolestaan esimerkiksi kuljettajan tunne- ja vireystilan monitorointia. Muita potentiaalisia sovellusalueita ovat esimerkiksi terveydenhoito, koulutus ja ihmisen kanssa vuorovaikuttavat robotit.

iBEX-ohjelmassa haetaan radikaaleja ratkaisuja

Tunnetutkaa on kehitetty osana VTT:n iBEX 2020 -ohjelmaa. Ohjelma on esimerkki uudesta tavasta tehdä soveltavaa tutkimusta yhä ratkaisulähtöisemmin. Projekteissa tartutaan suuriin globaaleihin haasteisiin ja etsitään niihin radikaaleja ratkaisuja yhdessä teollisuuden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. iBEX-ohjelma on kiitorata keksinnöille, jotka muuttavat maailmaa.

Jaa
Johanna Närväinen
Johanna Närväinen