Teollisuuden CO2-päästöistä ilmastoystävällisiä muoveja

Uutiset, Lehdistötiedote

Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. CO2-päästöjen hyötykäyttö on tässä tärkeä keino. VTT:n johtamassa tutkimusprojektissa selvitetään metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa. Samalla kehitetään prosessikonseptia, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kaupallisen hyödyntämisen myös muilla teollisuuden aloilla.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöistä voidaan tulevaisuudessa sitoa hiiltä muovi- ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Tämä luo mahdollisuuksia uusien ilmastoystävällisten muovien ja muiden polymeerituotteiden kehittämiselle.

VTT:llä on tutkittu pitkään hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön mahdollisuuksia eri sektoreilla. Elokuussa käynnistynyt Forest CUMP -projekti jatkaa tätä työtä. Se keskittyy metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidipäästöihin ja niiden hyötykäyttöön. Lopputuotteena tavoitellaan polyolefiinejä eli polyeteeniä ja polypropeenia, jotka ovat läsnä suomalaisten arjessa monissa päivittäistuotteissa ja -pakkauksissa. Tänä päivänä nämä materiaalit valmistetaan lähes kokonaan fossiilisista raaka-aineista.

Testilaitos teolliseen ympäristöön vuonna 2024

Forest CUMP -projektissa pyritään kehittämään hiilidioksidin hyötykäyttöä varten prosessikonsepti, joka mahdollistaisi teknologian skaalaamisen teolliseen tuotantoon saakka. Välitavoitteena prosessin kaupallistamisessa on pieni testilaitos, joka rakennetaan valittuun teolliseen ympäristöön vuoden 2024 aikana.

 

Voimme hyödyntää testilaitoksen tuloksia teollisen kokoluokan laitoksen kehittämisessä ja suunnittelussa. Teknologiakehityksen lisäksi tutkimme erilaisten CO2-lähteiden käyttökelpoisuutta sekä CO2:n talteenotto- ja puhdistusmenetelmiä. Selvitämme myös logistisia näkökulmia lähtöaineiden eli hiilidioksidin ja vedyn sekä välituotteiden eli hiilivetyjen kuljetukseen ja varastointiin liittyen.
VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen

Ratkaisuja kehitetään yhdessä yrityskumppanien kanssa

Forest CUMP -projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa osana Business Finlandin kestävää kehitystä tukevaa Veturi-ekosysteemiä. Yksi veturiyrityksistä on Borealis.  Forest CUMP on osa Borealiksen SPIRIT-ohjelmaa, joka tähtää muoviteollisuuden vihreään siirtymään.

Tämä on merkittävä kehitysprojekti tukemaan visiotamme, jossa teollisuuden hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi kestäviä muoviputkia, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi ajaksi.
Antti Ilves, Borealis
Pipes

Edellisen projektin fokuksessa rakennusteollisuuden polyuretaanituotteet

Forest CUMP -projekti on jatkumoa aikaisemmalle BECCU-projektille, jossa hiilidioksidia pyrittiin hyödyntämään polyuretaanituotteiden, kuten rakennuseristeiden ja teollisuusliimojen, raaka-aineiden tuotannossa. Projektissa kehitettiin teknologioita ja prosessikonsepti koko jalostusketjulle biomassan energiakäytöstä ja hiilidioksidin talteenotosta kemikaalien valmistukseen asti. Forest CUMP -projektissa jatkokehitetään BECCU:ssa kehitettyä tuotantoteknologiaa, jota hyödynnetään molemmissa konsepteissa hiilivetytuotteiden valmistamiseen.

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Juha Lehtonen, [email protected]
Tutkija Niko Heikkinen, [email protected]

 

Business Finlandin rahoittama Forest CUMP -projekti on osa Business Finland Veturi -ekosysteemiä, jossa kehitetään yhdessä merkittävimpien suomalaisten yritysten kanssa erilaisia ratkaisuja kohti kestävää kehitystä ja kansallista hiilineutraalisuutta. Projekti käynnistyi elokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Projektissa ovat mukana veturiyritykset Borealis, Neste ja ABB, sekä Metsä Spring Oy, Kemira, Vantaan Energia, Stora Enso, Kleener Power Solutions, Carbon ReUse Finland, Fortum ja Essity. VTT:n lisäksi tutkimuspartnerina on LUT-yliopisto.

BECCU-projekti käynnistyi 1.1.2020 ja päättyi 2022 syksyllä. Projektia rahoitti Business Finland. Lisätiedot: beccu.fi

Jaa
Juha Lehtonen
Juha Lehtonen
Research Professor
Niko Heikkinen
Niko Heikkinen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Suurilla teollisuudenaloilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Rakennusmateriaalien, sementin, teräksen, kemikaalien ja muovien tuottaminen ilmastoystävällisesti on valtava loikka kohti vähähiilistä maailmaa.