Telaketju-verkosto laajenee ja tutkimus jatkuu: tavoitteena tehdä tekstiilien kiertotaloudesta liiketoimintaa

Uutiset, Lehdistötiedote

Tekstiilien kiertoa edistävä Telaketju-verkosto siirtää painopistettään kierrätyksestä koko ketjun hallintaan, tekstiilien eliniän pidentämiseen sekä uudenlaisten liiketoimintamallien luomiseen. Kaksivuotinen tutkimus- ja kehityshanke tuo VTT:n johdolla yhteen yli 20 yritystä ja tutkimuspartneria, joiden tavoitteena on luoda kestävä perusta tekstiilien kiertotaloudelle.

"Meillä on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet rakentaa ekosysteemi, jossa tekstiilit kiertävät kestävällä tavalla. Telaketju-tutkimuksen ensimmäinen vaihe osoitti selvästi, että tekstiilien kierrätys ja kiertotalous kiinnostavat niin yrityksiä kuin kuluttajia, ja meillä on myös paljon monipuolista osaamista. Nyt on aika selvittää, miten tekstiilien kiertotaloudesta tulee kannattavaa liiketoimintaa", sanoo VTT:n erikoistutkija ja Telaketju-hankkeen koordinaattori Pirjo Heikkilä.

Tutkimuksen ensimmäisessä, kaksivuotisessa vaiheessa kartoitettiin, testattiin ja vertailtiin tekstiilien kierrätysmenetelmiä ja samalla selvitettiin, mitä kestävä kierrätys edellyttää koko arvoketjulta. Tätä työtä jatketaan myös tutkimuksen toisessa vaiheessa, joka keskittyy tekstiilien kiertotalouden kokonaisuuteen sekä sen uusiin liiketoimintamalleihin. 

Poistotekstiileistä laadukkaita tekstiilituotteita

Tutkimus- ja kehityshanke Telaketju 2 kattaa tekstiilituotteen arvoketjun aina tuotesuunnittelusta alkaen. Tavoitteena on selvittää, miten vaatteet ja muut tekstiilit saadaan kestämään käytössä mahdollisimman pitkään ja mukautumaan käyttäjän muuttuviin mieltymyksiin ja tarpeisiin. Yhden ratkaisun voi tarjota Tekstiilit palveluna -konsepti, joka on yksi monista Telaketju 2 -hankkeessa tutkittavista liiketoimintamalleista.

Kun käytetty tekstiilituote siirtyy kierrätettäväksi, ratkaisevaksi tekijäksi nousee tuotetieto, mikä on myös yksi tutkimuksen painopisteistä. Tekstiiliä kierrätettäessä perustieto, kuten puuvillan tai polyesterin osuus, ei enää riitä, koska tekstiilikuitujen laatuun ja siten jatkokäyttöön vaikuttavat myös niiden käyttö- ja kierrätyshistoria sekä niihin lisätyt kemikaalit.

"Jotta tekstiilijätteestä voidaan valmistaa mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteita, esimerkiksi laadukkaita vaatteita ja muita tekstiilejä, tuotetiedon hallinta on erittäin tärkeää", Heikkilä painottaa.

"Telaketju-hankkeen kautta on Suomeen syntynyt merkittävää tekstiilien kierrätykseen liittyvää osaamista ja laaja yhteistyöverkosto. Niiden avulla voidaan hakea kestäviä tekstiiliratkaisuja uuden hallitusohjelman ja EU:n asettamien kierrätys- ja kiertotaloustavoitteiden mukaisesti. Telaketju 2 -yhteishanke kuuluu Business Finlandin Bio & Circular Finland -ohjelmaan, jossa tekstiilien kierrätys ja siihen liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet on yksi keskeinen teema", toteaa Business Finlandin johtava asiantuntija Sisko Sipilä. 

Hankkeeseen osallistuu VTT:n ohella Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä viisi yritystä omalla kehitysprojektillaan. Telaketju 2 -hankkeen julkinen osuus on nimeltään Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta ja sitä rahoittaa Business Finland sekä yli kaksikymmentä yritystä ja muuta organisaatiota.

Jaa
Pirjo Heikkilä
Pirjo Heikkilä
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.