Tekoäly hyvinvoinnin keskiössä

Referenssit

​Helsinkiläinen Odum Oy on jo vuosikymmenten ajan digitalisoinut ja automatisoinut terveydenhuoltoalan palveluntarjoajien prosesseja. Kaksi vuotta sitten yhtiö laajensi toimintaansa terveydenhuollosta henkilöstöhallinnon ja johdon käyttöön tarkoitettuihin työkaluihin. AlvinOne on mobiilisovellus, jonka avulla on mahdollista ennakoida ja ehkäistä sairauksia. AlvinOne-tiimin visiona on, että ihmiset pystyvät ottamaan itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan.

Haaste

  • Terveydenhuollon kustannukset ovat nousemassa kestämättömiksi kaikkialla maailmassa
  • Sairauspoissaolot ja vajaakuntoisena työskentely ovat vakava tuottavuusongelma
  • Miten saada ihmiset huolehtimaan terveydestään tuottavuutta edistävin, hauskoin tavoin?

Ratkaisu

  • AlvinOne ja VTT kehittivät koneoppivaan teknologiaan perustuvan älypuhelinsovelluksen, jolla käyttäjä voi tehdä etäterveystarkastuksia ja saada ehdotuksia jatkotoimiksi
  • Älykäs ja ennakoiva älypuhelinsovellus analysoi seulontadataa, jonka avulla luokittelualgoritmi pystyy ennustamaan mm. tulevaisuuden poissaolot
  • Laajan näyteaineiston pohjalta voidaan löytää profiileja, trendejä ja korrelaatioita, jotka mahdollistavat personoidun ja henkilökohtaisen ongelmiin puuttumisen riskiryhmissä
  • Yritysjohto ja henkilöstöhallinto voivat seurata henkilöstön terveyttä ja tuottavuutta anonymisoiduista tuloksista  

Hyöty

  • Yritys saa keinon osoittaa, että se välittää henkilöstöstään
  • Työntekijät pystyvät helposti seuraamaan kuntoaan ja parantamaan terveyttään
  • Terve, hyvinvoiva, tuottava henkilöstö alemmin julkisin terveydenhuoltokustannuksin

Missiona ihmisten auttaminen

Terveydenhuollon kustannukset ovat kaikkialla maailmalla nousussa, ja monissa teollistuneissa maissa ne alkavat olla kestämättömällä tasolla. Rasite jakautuu kaikille tahoille: yksityisille ihmisille, valtioille ja yrityksille. Samalla työnantajat ovat organisaationsa suorituskykyä mitatessaan tiedostaneet alentuneen tuottavuuden aiheuttamat kustannukset ja työntekijöiden hyvinvoinnin vaikutukset liiketoimintaan. Henkilöstön vajaakuntoisuudesta arvioidaan aiheutuvan työnantajille yhtä suuret kustannukset kuin sairauspoissaoloista.

Me uskomme, että ennaltaehkäisy on parasta hoitoa ja että ihmisten pitäisi olla itse oman hyvinvointinsa keskiössä,

kertoo Johanna Varje, yksi AlvinOnen perustajista ja sen operatiivinen johtaja.

​AlvinOne on uusi ratkaisu työntekijöiden suorituskyvyn optimoimiseksi terveyden avulla. Ratkaisu perustuu VTT:n kanssa yhteistyössä kehitettyyn koneoppivaan teknologiaan, jolla voidaan ennustaa tulevia terveysriskejä. Sillä voidaan tehdä etäterveystarkastuksia ja ohjata työntekijät tulosten perusteella sopiviksi arvioituihin palveluihin. Henkilöstöhallinto ja johto saavat reaaliaikaista, anonymisoitua analyysitietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja mahdollisista riskeistä.

Uusi ratkaisu yhteistyössä VTT:n kanssa

Odumin tavoitteena oli kehittää älykäs, ennakoiva teknologia, joka olisi helposti käytettävissä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Hyvän perustan antoi käytettävissä oleva laaja seulonta-aineisto.

VTT on pitkäaikainen, luotettava tieteellinen kumppanimme. Olemme jo vuosia tehneet läheistä yhteistyötä, jonka viimeisin tulos on AlvinOne, 

Varje kuvailee.

VTT kokosi tutkimusryhmän, joka koostui data-analyytikoista ja koneoppimisen asiantuntijoista. Tavoitteena oli analysoida seulontadata ja opettaa luokittelualgoritmi ennustamaan tulevaisuuden poissaolot niin vähin kysymyksin kuin mahdollista. Mobiili luokittelualgoritmi visualisoi ja analysoi datan, jonka perusteella voidaan ennustaa tulevat poissaolot.

​Suomen työssä olevasta populaatiosta kerätyt havainnot muodostavat kooltaan, laajuudeltaan ja syvyydeltään ainutlaatuisen näyteaineiston. Sen perusteella voimme löytää profiileja, trendejä ja korrelaatioita, jotka aikaa myöten mahdollistavat personoidun ja henkilökohtaisen ongelmiin puuttumisen korkeimmissa riskiryhmissä. Kehittämäämme algoritmia voidaan modifioida erilaisiin työprofiileihin ja poissaolokaavoihin eri maissa. 

kertoo Mark van Gils, VTT:n tutkimusryhmän vetäjä.

​Hyvä vastaanotto edelläkävijäyrityksissä

Lähtö AlvinOnen kanssa B2B-markkinoille ei ollut Odumille lainkaan itsestään selvä valinta, olihan yrityksen historia terveydenhuollossa. Yrityksillä on kuitenkin kannusteita pitää henkilöstönsä terveenä, ja yritykset ovat julkista sektoria ketterämpiä uusien innovaatioiden käyttöönotossa. AlvinOne kuvaa asiakkaitaan edistyksellisiksi ja kestävän kehityksen yrityksiksi, jotka pitävät henkilöstöään arvossa.

Yksi asiakkaista, Anneli Barsk, IT-palveluyritys Tiedon HR liiketoimintakumppani, kertoo näkevänsä AlvinOnessa suurta potentiaalia.

Me Tiedolla arvostamme henkilöstöämme suuresti ja haluamme tarjota heille työkalut onnistumiseen. AlvinOne yhdistää heidät myös valitsemiimme palveluihin ja mahdollistaa vaikuttavuuden mittaamisen.

Skaalautuvuudella kasvua

Organisaatioissa ympäri maailmaa tiedostetaan entistä paremmin terveen, tuottavan henkilöstön tuomat edut, ja alan odotetaan kasvavan nopeasti muutamassa vuodessa. Kun HR-edelläkävijät etsivät moderneja, kustannustehokkaita ja skaalautuvia ratkaisuja, AlvinOne vastaa useaan tarpeeseen. Vaikka tulosten perusteella tarjottavat palvelut ovat usein paikallisia, AlvinOne tarjoaa globaalisti sovellettavan keinon mitata henkilöstön terveyttä. Se tuo ennaltaehkäisevän terveydenhuollon älypuhelimiin kaikkialla maailmassa.

Voi kuulostaa oudolta, mutta datan ja koneoppimisen avulla meidän on itse asiassa mahdollista tehdä ennaltaehkäisystä ja hoidosta henkilökohtaisempaa samalla, kun saamme aikaan suuremman impaktin kuin perinteisillä teknologioilla,

Johanna Varje sanoo.

AlvinOne tuli markkinoille huhtikuussa 2017 ja on edennyt jo pitkälle. Täysin uusi versio, jossa on uusi käyttöliittymä ja uusia ominaisuuksia, julkaistiin toukokuussa 2018, ja yritys on saanut asiakkaita Suomesta ja Ruotsista.

Saksa on meille ehdottomasti kiinnostava markkina, ja etsimme sieltä parhaillaan pilottiasiakkaita ja jakelijoita. Tähyämme samalla myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoiden suuntaan,

kertoo Jukka Suovanen, toimitusjohtaja ja yksi AlvinOnen perustajista.

Kun teollisuusmaiden terveydenhuoltokustannukset ovat jatkuvassa nousussa, helposti skaalautuvan AlvinOnen tulevaisuus näyttää valoisalta.

Jaa
Kari Kohtamäki
Kari Kohtamäki
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.