Suomalaisten tutkimuslaitosten johdolla ratkotaan afrikkalaisten ruokajärjestelmien haasteita

Uutiset, Lehdistötiedote

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja VTT:n johtamat kolme uutta EU-hanketta ryhtyvät hakemaan ratkaisuja afrikkalaisia ruokajärjestelmiä kohtaaviin haasteisiin. Vahvassa eurooppalais-afrikkalaisessa yhteistyössä tutkitaan ja kehitetään kestävää ruoantuotantoa ja edistetään terveellisen ruoan kulutusta Afrikassa.
Luken ja VTT:n yhteistiedote 16.10.2020

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen aiheuttavat suuria haasteita ruokajärjestelmille ympäri maailman. Ruuan tuotantoa lisätään kasvavan väestön tarpeisiin samalla, kun luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja sen resurssit vähenevät ilmastonmuutoksen ja muiden ihmisen aiheuttamien muutosten seurauksena. Tämä kehitys on kaikkein vakavinta Afrikan mantereella, ja Covid-19-pandemia uhkaa voimistaa negatiivista kehitystä. 
EU:n Horisontti-ohjelmasta on myönnetty rahoitusta kolmelle suomalaisvetoiselle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle, jotka alkavat ratkoa tiiviissä eurooppalais-afrikkalaisessa yhteistyössä afrikkalaisten ruokajärjestelmien haasteita. Ratkaisuja haetaan sekä ruoan tuotantoon että kulutukseen.

Terveellistä ruokaa kaikille

Luke johtaa HealthyFoodAfrica-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa ravitsemusta ja ruokaketjun toimintaa 10 afrikkalaisessa kaupungissa. Yhteistyössä ruokajärjestelmän tutkijoiden ja paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään, testataan ja tutkitaan kullekin kohteelle sopivia keinoja ravitsevan, ympäristöystävällisen, monipuolisen ja edullisen ruoan tuotantoon, jalostukseen ja kulutukseen. Tarkoitus on löytää paikallisesti toimivia ratkaisuja, joita voi hyödyntää myös muissa maissa ja tilanteissa. “Esimerkiksi urbaaniviljelyä harjoitetaan sekä Nairobin ahtailla slummialueilla että Cotonoun koulupuutarhoissa, mutta hyvin erilaisissa olosuhteissa. Viljelijöillä on varmasti paljon opittavaa toisiltaan ja myös tutkimustiedolla viljelyä voidaan tehostaa”, kertoo hankkeen koordinaattori, Luken erikoistutkija Mila Sell. 

Kunnianpalautus perinteisille afrikkalaisille viljoille

VTT:n johtamassa InnoFoodAfrica-hankkeessa kehitetään terveellistä proteiini- ja kuitupitoista ruokaa perinteisistä afrikkalaisista viljakasveista, kuten durrasta, hirssistä sekä pitkä- ja härkäpavusta. “Huolimatta terveellisyydestään näiden viljakasvien käyttö on nykyään vähäistä, koska niistä valmistetut elintarvikkeet eivät vastaa nykyafrikkalaisten kaupunkilaiskuluttajien vaatimuksia”, kertoo hankkeen koordinaattori, VTT:n johtava tutkija Raija Lantto. Hankkeessa tullaan kehittämään terveellisiä kasviperäisiä elintarvikkeita, jotka  uusilla bisnesmalleilla,  arvoketjuilla ja biohajoavilla pakkauksilla pääsevät myös eurooppalaisille markkinoille. 

Enemmän satoa samalla peltoalalla

Luken koordinoima SustInAfrica-hanke tutkii ja kehittää yhteistyössä ruokaketjun toimijoiden kanssa tapoja tehostaa kestävästi ruoantuotantoa viidessä maassa Pohjois- ja Länsi-Afrikassa. Tavoitteena on tuoda perinteisten viljelymenetelmien tueksi ja oheen esimerkiksi uutta teknologiaa ja helppokäyttöisiä sovelluksia, uusia keinoja parantaa maaperää ja kasvinterveyttä, luomuviljelyä ja peltometsätaloutta. “Haluamme tarjota kattavaa analyysia paikallisista ekosysteemeistä sekä rakentaa strategioita maaperän ja kasvien kunnossapitämiseksi, jotta ruoantuotanto olisi kestävää ja toimivaa tulevaisuudessa olosuhteiden ollessa mahdollisesti entistä haastavammat”, sanoo hankkeen koordinaattori Nils Borchard.

Linjassa EU:n ja Suomen Afrikka-strategioiden kanssa

Sekä EU että Suomi ovat valmistelleet Afrikka-strategioita, jotka on määrä hyväksyä syksyllä 2020. Niin EU:n kuin Suomen strategioissa korostuu tasavertainen kumppanuus ja suhteiden syventäminen mantereiden ja maiden välillä. Nyt alkavat kolme hanketta ovat linjassa strategioiden kanssa ja toteuttavat niitä konkreettisella tutkimus- ja kehitystyöllään.

Lisätiedot

HealthyFoodAfrica: Mila Sell, erikoistutkija (Luke), 029 532 6737, [email protected], www.healthyfoodafrica.eu
InnoFoodAfrica: Raija Lantto, johtava tutkija (VTT), 040 727 0703, [email protected]
SustInAfrica: Nils Borchard, tutkimuspäällikkö (Luke), 029 532 2201, [email protected]

Jaa
Raija Lantto
Raija Lantto
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.