Puhtaampi liikenne nopeammin – keinot käyttöön!

Blogit
Mikko Pihlatie

Miten voimme nopeuttaa ajoneuvokannan uudistumista ympäristöystävällisemmäksi? Vuosi sitten Suomen energia- ja ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet, 250 000 sähköautoa tai ladattavaa hybridiä ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä, vaikuttavat helmikuussa valmistuneen selvityksen mukaan mahdollisilta saavuttaa nykyisillä toimenpiteillä. Ilmastomielessä nämä ovat vielä vaatimattomia lukuja. Potentiaalia on paljon enempään. On luontevaa aloittaa kustannustehokkaista tapauksista.

Tarkastelimme vaihtoehtoja nopeuttaa kehitystä mallintamalla autokannan muutoksia eri skenaarioissa. Ottamalla käyttöön edistämistoimenpiteitä olisi mahdollista saavuttaa asetettuja tavoitteita merkittävästi suurempi, vähintään kaksinkertainen sähköautojen ja ladattavien hybridien kanta vuoteen 2030 mennessä.

Keinot kaasu- ja sähköautojen tukemiseen

Kaasuautojen saatavuus ja hankintahinta eivät tällä hetkellä ole este niiden hankinnalle. Kaasuautojen suhteen tärkeintä onkin jatkaa tankkausverkoston laajentamista. Alueilla, joilla kaasua on saatavissa, kaasuauton hankintaa ei ole mitään syytä lykätä, sillä ne ovat tällä hetkellä valmiita ratkaisuja päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Tällä rintamalla myös tapahtuu. Viime vuonna Energiaviraston kanavoimista liikenteen infrastruktuurituen avustuksista 90 % kohdistui kaasutankkausasemiin.

Tehokas tapa saada käytettyjen sähkö- ja kaasuautojen markkinaa kasvatettua olisi tukea yritysten autohankinnoissa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, esimerkiksi autoetuautojen verotusarvon kautta. Myös sähköautojen lataamista työpaikoilla tulisi edistää mahdollistamaan etenkin sähköautojen hankkiminen työmatka-ajoon. Vapaalla autoedulla hankittavissa ladattavissa hybrideissä on hyvä muistaa lataamiseen kannustaminen. Näissä autoissa kotilatausasema voisi olla laskettavissa auton vakiovarusteeksi.

Halvin ja mukavin tapa ladata oma sähköauto on kotona vaikka yön aikana. Syksyllä 2018 Kiinteistöliiton korjausrakennusbarometrin kyselyssä viidesosa taloyhtiöistä ilmoitti suunnittelevansa latauspisteiden rakentamista vuosien 2018–2021 välillä. ARA myöntää tällä hetkellä taloyhtiöille avustusta latauspisteiden edellyttämiin, kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.

Jopa 200 uutta sähköautomallia markkinoille

Suurimpia sähköautojen markkinaosuuden kasvun esteitä ovat autojen korkeat hankintahinnat, toistaiseksi kapea mallivalikoima ja haasteet kotilatauksen toteuttamisessa taloyhtiöissä. Vaikka täyssähköautojen mallivalikoima onkin vielä rajallinen, nykymalliston ominaisuudet sopisivat kuitenkin jo nyt useiden kotitalouksien käyttöön. Paljon ajaville ja ammattikäyttöön sähköauto voi olla taloudellisesti kilpailukykyinen jo nyt. Viestintä ja markkinointi ovat tehokkaita keinoja edistää nykyisten sähköautomallien kysyntää. Vuoteen 2025 mennessä markkinoille odotetaan yli 200 uutta sähköautomallia.

Samalla, kun keskustellaan sähköautojen hankinnan tuista ja verotuksen rakenteesta ja ennakoidaan sähköautojen hankintahinnan putoavan, on nähtävissä merkkejä siitä, että edes nykytilanteessa autoteollisuus ei pysty tuottamaan kysyntää vastaavaa määrää ajoneuvoja markkinoille. Jos sähköautojen tuotanto kehittyy pullonkaulaksi, ei edistämistoimien vaikuttavuus välttämättä yllä toivotulle tasolle.

Julkisella sektorilla on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa   

Ilmastotavoitteista puhutaan paljon, mutta miten siirtyä puheista tekoihin? Kaupunkiseuduilla julkisen sektorin rooli voi osoittautua lähivuosina tärkeäksi pelinavaajaksi liikenteen murroksessa. Kaupunkien bussiliikenteen sähköistyksen ratkaisut ovat jo pitkälti olemassa ja HSL suurimpana toimijana näyttää selkeästi tietä tulevaan.

Milloin kaupunkikeskustoihin vaaditaan päästötön ja meluton jakeluliikenne? Millä perusteilla kaupungit, muut julkiset toimijat ja yritykset hankkivat oman ajoneuvo- ja kuljetuskalustonsa? Miten liikenteen resursseja voitaisiin parhaiten jakaa ja edistää yhteiskäyttöä? Kuinka nopeasti laaja sähköautojen latausvalmiuksien toteutus yleistyy uudis- ja korjausrakentamiseen? Valtion osalta linjaukset vaikkapa työpaikkalataamisen edistämisestä konkretisoituvat Senaatti-kiinteistöjen asioinnissa. On aika siirtyä visioista toimenpiteisiin laajalla rintamalla, ratkaisuja kyllä löytyy.

VTT: Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämistoimet – GASELLI-hanke, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

 

Kirjoitus ilmestyi Lännen median sanomalehdissä 25.5.2019

Jaa
Mikko Pihlatie
Mikko Pihlatie
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.