Monimuotoisuus tuo rikkautta myös innovointiin

Blogit
Antti Vasara

Monimuotoisuus on ollut viime aikoina paljon esillä yhtenä tärkeänä tekijänä menestyvien yrityksien ja hyvinvoivien työyhteisöjen taustalla. Uudet ideat, luovuus ja muutos syntyvät, kun tuodaan rakentavasti yhteen erilaista ajattelua, kokemuksia, visioita ja osaamista. Samoin työpaikassa, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea itsensä hyväksytyksi, ihmiset voivat paremmin ja sitä myöten ovat varmasti myös yrityksen kannalta tuottavampia.

Meillä VTT:llä työskentelee reilu 2 000 eri alan asiantuntijaa, joista valtaosa työskentelee tutkijoina hyvin erilaisten kysymysten parissa tehden työtä eri muotoisissa ja kokoisissa projekteissa. Tutkijoiden lisäksi meiltä löytyy taloushallinnon, henkilöstön kehittämisen, myynnin, markkinoinnin, viestinnän, designin ja monen muun alan osaajia. VTT:llä työskentelee myös 46 eri kansallisuutta. Olemme lähtökohtaisesti ja tarkoituksella hyvin monimuotoinen työyhteisö.

Meille on jo itsessään tärkeää, että ihmiset voivat mahdollisimman hyvin VTT:llä. Se on myös asiantuntijaorganisaatiolle elinehto, kun työmme vaatii juuri luovuutta ja kykyä synnyttää uusia ideoita ja innovaatioita. Olemme VTT:llä keskittyneet strategian mukaisesti ratkaisemaan viiteen globaaliin haasteeseen liittyviä ratkaisuja: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, teollisuuden uudistaminen ja turvallisuus. Siten luomme kestävää kasvua ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan – tässä meidän kilpailuvalttinamme on ihmistemme osaaminen. Tarvitsemme hyvin erilaisia osaajia, jotka osaavat tuoda erilaisia ratkaisuja ja uutta ajattelua asiakkaidemme hyväksi.

Innovaatiot syntyvät yhteistyössä – monimuotoisuus tuo lisäarvoa

Työskentelemme käytännössä kaikkien alojen yritysten kanssa ja olemme laajalti verkottuneita globaalillakin mittakaavalla. Jotta menestymme toimintaympäristössämme, tarvitsemme entistä monipuolisempia taitoja. Monimuotoisuus tarkoittaa innovaatiotalolle ja tutkimusorganisaatiolle sitä, että maailmaluokan osaajamme tulevat eri kulttuureista ja edustavat sekä nuoria, kokeneita ja iäkkäitä työntekijöitä sukupuoleen katsomatta. Yhdessä he voivat synnyttää ratkaisuja, joita hegemonisessa organisaatiossa ei syntyisi. Työntekijöidemme ikähaarukka on 17-71 vuotta, ja meillä viihdytään keskimäärin 16 vuotta.

Monimuotoisuus on VTT:n dna:ssa

Viimeisten parin vuoden aikana voimakkaasti kasvanut Suomen kansantalous on vetänyt myös asiantuntijoitamme asiakasyrityksiin töihin, mikä on hieman lisännyt vaihtuvuutta henkilöstön keskuudessa terveellä tavalla. Olemme ylpeitä siitä, että olemme ”kasvattajaseura” elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle ja kasvatamme vahvoja osaajia.

VTT:n henkilöstön sukupuolijakauma eri rooleissa on kohtuullisen tasainen miesten ja naisten kesken ottaen huomioon VTT:läisten koulutustaustan. Johtoryhmämme on hieman poikkeuksellisesti naisvaltainen verrattuna moneen muuhun tekniikan alan yritykseen. Monimuotoinen johto ja esimieskunta takaavat sen, ettemme jää kehityksessä paikoillemme vaan haastamme itseämme koko ajan. Tasa-arvo rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja palkkakehityksessä ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Miksi tuomme esille monimuotoisuutta? Haluamme olla arvojemme mukaisesti askeleen edellä. Meille monimuotoisuus on dna:ssa. Olemme yli seitsemänkymppinen kotimainen yhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa, mutta toimintaympäristömme on täysin globaali. Haluamme olla maailman parhaita siinä, mitä teemme. Siksi haluamme olla monimuotoinen ja tuoda näkyville ne mahdollisuudet, joita VTT tarjoaa.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara