Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin

Tekniikantie 1
02150 Espoo
Suomi

-

Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsitelevätkin tiettyjä suureita.

Laskuesimerkeissä on tarjolla vaihtoehtoja eri suurealueilta. Voit äänestää kahta sinulle sopivinta ilmoittautumisen yhteydessä. Esimerkkien taustatiedot käydään läpi yksityiskohtaisesti. Osallistujat laativat epävarmuuslaskelmat luennoitsijan ohjatessa, aamupäivän luento-osuudella opittua epävarmuuslaskennan teoriaa soveltaen. Laskuesimerkkejä varten osallistujilla tulee olla riittävät tiedot Excelistä sekä oma tietokone käytettävissä. Osallistujat saavat kurssipäivän jälkeen todistuksen osallistumisestaan kurssille.

  • Kurssimaksu on 605 € + alv 24 % / henkilö
  • Laskutus tapahtuu kurssipäivän jälkeen

Tervetuloa mukaan kaikki mittausten luotettavuudesta kiinnostuneet!

Ilmoittautumiset viimeistään 12.10.2021.

Jaa
Ilkka Iisakka

Ilkka Iisakka

Research Scientist
Sari Saxholm

Sari Saxholm

Senior Scientist
Tutkimusosaaminen