Mistä lääkärit unelmoivat?

Blogit

Yhteiskuntamme on ison haasteen edessä. Väestö ikääntyy ja lähitulevaisuudessa meillä on entistä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat arkeensa lisääntyvässä määrin apua ja terveydenhuollon palveluja. Jotta voimme turvata samankaltaiset palvelut kaikille Suomen asukkaille, meidän on kehitettävä uusia ratkaisuja terveydenhuollon resurssivajetta tukemaan. 5G-verkkoteknologiat mahdollistavat jo nyt etähoitopalveluita ja tuovat tulevaisuuden terveydenhuoltoon monia muita mahdollisuuksia.

Suomessa on herätty terveydenhuollon tuomaan resurssivajeeseen onneksi varhain, ja uusia etähoivaratkaisuja on jo käytössä monella paikkakunnalla, terveysasemalla ja yksityisessä sairaanhoidossa. Oletko sinä jo chattaillut lääkärisi kanssa? Nykyiset tietoliikenneverkot mahdollistavat jo monenlaisia etähoivaratkaisuja, kuten chat-palveluiden ohella myös videoyhteyksiä ja etäseurantaa erilaisten antureiden avulla.

Kriittiselle tiedolle oma kaista

Uuden sukupolven 5G -verkkoteknologiat lupaavat verkkoteknologioihin entistä enemmän parannuksia. 5G-verkot tarjoavat nopeampaa ja varmempaa tietoliikennettä sekä lähes olemattomia viiveitä. Lisäksi tietoliikennettä voidaan 5G-verkoissa priorisoida siten, että varmistetaan kriittiselle tiedolle oma kaista, jolloin muu tietoliikenne ei pääse tämän kulkua hidastamaan.

5G-verkoissa on myös mahdollista kerätä tietoa monenlaisilla terveydentilaa ja elintoimintoja seuraavilla antureilla. Antureista kerätty tieto voidaan analysoida tukiasemassa, joten tietoja ei tällöin tarvitse lähettää kauas, ja kuulemme tulokset nopeammin. Tietoturvaan on myös luvassa parannuksia, mikä onkin aivan oleellista, kun käsittelemme ihmisten henkilökohtaisia terveystietoja.

Villeimmissä visioissa potilas voidaan leikata etänä

5G-verkot tulevat käyttöön ehkä jo tänä vuonna 2019, mutta verkkojen ominaisuuksia ja näitä ominaisuuksia hyödyntäviä sovelluksia ja teknologioita kehitetään edelleen. Meillä on tällä hetkellä käsillä loistava mahdollisuus uusien terveysteknologioiden innovointiin ja kehittämiseen avoimessa yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Maailmalla on visioitu monenlaisia uusia ratkaisuja, jotka tarvitsevat 5G-verkkojen ominaisuuksia toimiakseen: on puhuttu robottiavusteisista etäleikkauksista, joissa robotti ja potilas ovat eri paikassa kuin leikkaava kirurgi. Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus leikkaussalissa helpottaisivat elintoimintojen seurantaa leikkauksen aikana sekä auttaisivat myös erilaisissa koulutustilanteissa.

Ambulanssista lähetetään jo tänä päivänä ensiapuun tietoja etukäteen, mutta 5G-verkon avulla kommunikointia ja etähoitoa voidaan toteuttaa tehokkaammin jo matkalla sairaalaan. Sairaalan sisällä voidaan päästä johtosekamelskasta eroon lisäämällä potilaiden seurantaan langattomia mittausmenetelmiä. Myös potilaiden hoito kotona helpottuu, kun voimme seurata heidän elintoimintojaan etämonitoroinnin avulla – ja näin potilaat voivat kotiutua sairaalasta operaatioiden jälkeen aiemmin.

Yhteistyössä syntyy uusia vientituotteita

Uusien ratkaisujen kehittämisessä oleellista on yhteistyö eri toimijoiden välillä, jotta kehitetyillä ratkaisuilla on oikeaa arvoa ja hyötyä eri osapuolille. Verkkoteknologioiden ja terveysteknologioiden kehittäjät tarvitsevat tietoa terveydenhuollon aidoista tarpeista, ja terveydenhuollon toimijat tarvitsevat tietoa verkkoteknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Jotta pääsemme siis teknologisessa kehityksessä eteenpäin, tarvitsemme paljon keskusteluita kaikkien osapuolten kesken sekä yhteiskehittämistä ja laadukasta tutkimusta. Parhaimmillaan onnistumme yhdessä säästämään yhteiskunnan resursseja, luomaan uudenlaisia terveysteknologioita, asuinpaikasta riippumatonta ja tasapuolista terveydenhuoltoa sekä lopulta uutta liiketoimintaa ja vientituotteita.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.