Maailma muuttuu – muuttuuko innovaatiopolitiikka? Keskusteluja kestävyysmurroksesta

Online

-

Innovaatiopolitiikka edistää yhteiskunnan uudistumista tukemalla tieteen, teknologian ja innovaatioiden kehitystä. Perinteisesti innovaatiopolitiikan onnistumista on mitattu taloudellisesti. Viime aikoina sillä on alettu nähdä keskeinen rooli myös kestävyyshaasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden, ratkaisemisessa.

Keskustelusarjassa tartutaan tähän ajankohtaiseen murrokseen innovaatiopolitiikan keinoin. Kokoonnumme kuukausittain sekä VTT:n että vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa keskustelemaan kestävän innovaatiopolitiikan kysymyksistä. Käsittelemme eri näkökulmia siitä, kuinka innovaatiopolitiikan avulla voi muuttaa maailmaa ihmisten, yhteiskunnan ja planeetan kannalta kestäväksi.

Teamsin kautta järjestettävät tilaisuudet ovat suunnattu kaikille yhteiskuntien ja talouden uudistumisesta sekä innovaatiovetoisista kestävyyssiirtymistä kiinnostuneille. Keskusteluja luotsaa erikoistutkija, TkT Matti Pihlajamaa. Mukana valmisteluissa ovat olleet myös johtava tutkija, dosentti Mika Nieminen sekä TkT, tiimipäällikkö Kirsi Hyytinen VTT:ltä.

Aiemmat tilaisuudet ja tallenteet:
- Jakso 1: Innovaatiopolitiikan suuret kehityslinjat – historia ja tulevaisuus - katso tallenne täältä
- Jakso 2: Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan käytännöt - katso tallenne täältä

Tutkimushankkeet COSU (Business Finland) sekä ORSI (Strategisen tutkimuksen neuvosto) tukevat tilaisuuksien toteutusta.

Aikataulu

25.5. 9:00-10:00
Jakso 3. Vaikuttavuuden johtaminen kestävyysmurroksessa

Innovaatiopolitiikan tavoitteena on tuottaa positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kun tavoitellut vaikutukset laajenevat kattamaan talouskasvun lisäksi ympäristöllisiä ja sosiaalisia päämääriä, julkinen ohjaus monimutkaistuu. Samalla politiikan vaikuttavuuden arvioinnilta vaaditaan systeemisempää ymmärrystä eri toimijoiden, prosessien ja mekanismien vuorovaikutuksesta. Sarjan kolmannessa jaksossa kysymme, miten laaja-alainen vaikuttavuus saadaan innovaatiopoliittisen päätöksenteon ytimeen.

Jakson vieraat:

Petri Uusikylä (VTT) työskentelee osa-aikaisena tutkimusjohtajana Vaasan yliopistossa ja Frisky & Anjoyn toimitusjohtajana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus vaativien arviointien, policy-analyysien ja yhteiskuntapoliittisten vaikuttavuustutkimusten tekemisestä.  Hän on ollut useiden innovaatiohankkeiden asiantuntijana ja vastuullisena vetäjänä. Hänen viimeaikaisia arviointejaan tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan alueella ovat mm. Innovaatiomyönteisten sääntelykokeilujen selvitys (TEM 2021), Energiaviraston arviointi (2021), Tukesin arviointi (2022) sekä kiinteistö- ja kaavoitusalan tietojärjestelmähankkeen (RYHTI) kokonaisarviointi (2022). Uusikylä on työskennellyt valtiovarainministeriön budjettiosastolla ja hallinnon kehittämisosastolla ja tuntee näin valtioneuvoston päätöksenteon. Hän on myös julkaisut lukuisia tieteellisiä artikkeleita, opaskirjoja ja tutkimusraportteja innovaatiopolitiikasta, luovien alojen kehittämisestä, sosiaali- ja terveyspolitiikasta, aluekehittämisestä, vaikutusarvioinnista sekä EU:n ohjelmarahoituksesta. Hänen uusin kirjansa on tammikuussa 2023 ilmestyvä: Systeeminen muutos – kohti ilmiölähtöistä ymmärrystä (Into Kustannus).

Kirsi Hyytinen (TkT) toimii VTT:llä Future-proof societies tutkimustiimin vetäjänä ja erikoistutkijana. Hänellä  on  20 vuoden kokemus tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tutkimuksesta ja kehittämisestä. Hänen keskeiset kiinnostuksen kohteensa liittyvät vaikuttavuuden johtamiseen ja arviointiin, ennakoivan vaikuttavuudenarvioinnin menetelmien kehittämiseen ja arvioinnin merkitykseen systeemisen muutoksen vauhdittajana. Aihepiiriin liittyvät tutkimuksen lisäksi, hänellä on laajaa kokemusta vaikuttavuuden johtamisen käytäntöjen ja mittareiden keittämisestä osana kaupunkien, ministeriöiden, TKI-organisaatioiden ja ekosysteemien strategiatyötä ja johtamista.

Ilmoittaudu webinaariin tästä

Jaa
Matti Pihlajamaa

Matti Pihlajamaa

Senior Scientist