Katalyyttisten prosessien tutkimusympäristö otettiin käyttöön VTT Bioruukissa

Uutiset
Muut
Catalytic processes infra at VTT Bioruukki

Biopohjaisten polttoaineiden ja kemikaalien valmistamiseen liittyvän kemian prosessiteknologian osaamisen kehittäminen on VTT:lle strategisesti tärkeää. Oikean katalyytin valinta voi säästää teollisessa prosessissa vuodessa kymmeniä miljoonia euroja. Käynnistimme VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa katalyyttisten prosessien kehittämiseen tutkimusympäristön, joka on suunniteltu käsittelemään erityisesti biopohjaisia raaka-aineita.

Tutkimusympäristö koostuu rinnakkaisista vetykäsittelyreaktoreista, erilaisten raaka-aineiden ja katalyyttien esikäsittelylaitteista sekä prosessin seurantaan tarvittavasta analytiikasta. Reaktoriyksikkö on ensimmäisiä maailmassa, joka on suunniteltu käsittelemään erityisesti biopohjaisten raaka-aineiden syöttöjä, joita ovat esimerkiksi mäntyöljyjakeet tai kierrätetystä muovista saatava muovipyrolyysiöljy. 

Vetykäsittelyssä raaka-aineista poistetaan aineita, joita niihin ei haluta: esimerkiksi rikkiä, typpeä tai happea. Käsittelyn jälkeen ne voidaan hyödyntää polttoaineena tai muovien raaka-aineena. 

Rinnakkaisten reaktoreiden samanaikainen ajaminen mahdollistaa erilaisten teollisen kokoluokan katalyyttipellettien testaamisen nopeutetussa aikataulussa. 
”Vähähiiliset polttoaineet ja kierrätettävistä raaka-aineista tehtävät muovit ovat kasvava trendi. Uusi investointi vahvistaa VTT:n strategista asemaa kestävän liiketoiminnan ja hiilineutraalien teknologioiden edelläkävijänä”, toteaa liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.
 

Jaa