Kalanviljelyyn tarvitaan uusia kestäviä rehuja– VTT:n hautomoyrityksiltä kaksi ratkaisua

Uutiset

Ruoan riittävyys on merkittävä globaali ongelma. Väestönkasvu lisää ruoan tarvetta ja vaurastuminen eläinproteiinien kysyntää. VTT:n LaunchPad-yrityshautomossa edistetään muun muassa eläinrehun tuotantoon - erityisesti kalanviljelyyn - liittyvien ratkaisujen kaupallistamista.

VTT LaunchPad -yrityshautomossa on mukana kaksi kalanrehun tuotantohaasteisiin ratkaisua kehittänyttä yritysaihiota: Enifer Bio ja Volare. Enifer Bion ratkaisu perustuu metsäteollisuuden laimeiden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja Volaren ratkaisu ruoantuotannon sivutuotteiden jalostamiseen. 

Kalanrehua pekilosienestä

Kala on lihaa ekologisempi ja terveellisempi vaihtoehto, mutta kalakannat eivät ole kasvaneet vuosikymmeniin. Kalanviljelyä rajoittaa rehun saatavuus, joten nyt tarvitaan uusia, kestäviä rehuja. Kalanrehuna käytetään kalajauhoa ja soijaproteiinia. Kalajauhon raaka-aineesta on pulaa, ja soijaproteiinin tuotantoon liittyy ekologisia haasteita. Korvaavia proteiineja on vaikea löytää, sillä rehun laatua koskevat tiukat vaatimukset. 

Metsäteollisuudessa syntyi ennen runsaasti sulfiittijätelientä. Uniikin prosessin avulla liemessä voitiin kasvattaa pekilosientä eläinrehuksi. 

Tästä luovuttiin, kun selluteollisuus kehittyi eikä lientä enää syntynyt. Muilla teollisuudenaloilla vastaavia sivuvirtoja syntyy edelleen. Tuomme nyt prosessin modernisoituna takaisin ja sovellamme sitä kalanrehun tuotantoon. Sijoittajat ja raaka-aineiden toimittajat ovat kiinnostuneet ideasta, ja käymme neuvotteluja tuotannon aloittamiseksi Suomessa,
kertoo VTT:n erikoistutkija Simo Ellilä.

Enifer Bion varsinainen tähtäin on ulkomailla. Menetelmää kehitetään sopivaksi esimerkiksi sokeriruokovinassille, mikä voi avata yksin Brasiliassa noin 3 miljardin euron markkinat.

Perunankuoret ja jäännösleivät rehuksi

Volare-yritysaihion raaka-aineena ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteet, kuten perunankuoret tai jäännösleipä ja lähes mikä tahansa muu mikä on lainsäädännön puitteissa mahdollista. 

Voimme tuottaa niistä edullista rehua, jonka koostumus vastaa vaatimuksia. Samalla vähennämme jätettä. Sopivia raaka-aineita riittäisi jopa useamman sadan miljoonan euron liiketoiminnalle Pohjoismaissa. Toki suurin markkina on maailmalla,
kertoo VTT:n tutkija Tuure Parviainen.
Tällä hetkellä pilotoimme teknologiaa. Seuraavaksi kehitämme isomman mittakaavan prototyyppiä ja haemme vaihtoehtoja kaupallistamiseen. Tavoitteena on skaalattava ratkaisu, jolla voidaan saavuttaa merkittävä globaali vaikutus,
lisää VTT:n erikoistutkija Matti Tähtinen.

VTT LaunchPad edistää korkean teknologian yritysaihioita

VTT LaunchPadissä on mukana seitsemän tiimiä ja niiden ideat vaihtelevat ihmisen syvälämpötilan mallintamisesta valonsäteen pysäyttämiseen. Tiimit hyödyntävät ratkaisuissaan valmiiksi todennettua teknologiaa, joten hautomossa ne keskittyvät ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen, niihin vastaamiseen ja kysynnän todistamiseen. VTT LaunchPad auttaa tiimejä kypsymään siihen vaiheeseen, että ne voivat saada rahoitusta liiketoiminnalleen.

Enifer Bio ja Volare ovat hyviä esimerkkejä VTT LaunchPadin yritysaihioista. VTT:n tehtävänä on uudistaa teollisuutta ja yhteiskuntaa soveltavan tutkimuksen kautta. Toimialojaan uudistavien startup-yritysten luominen on yksi tapa toteuttaa tehtävää ja VTT LaunchPad tukee tätä systemaattisesti. Tiimien ratkaisut perustuvat pitkäaikaiseen tutkimukseen. Niillä on merkittävä kansainvälinen potentiaali, jonka hyödyntäminen voi edellyttää esimerkiksi tuotantolaitosten rakentamista. On tärkeää tunnistaa, millä markkinoilla ratkaisuja koeponnistetaan; se ei aina välttämättä ole Suomi tai Pohjoismaat,
sanoo hautomon vetäjä Lotta Partanen.
Toimimme kokeilevasti ja joustavasti. Teemme tiimejä tunnetuiksi rahoittajien, mentorien ja liiketoimintaosaajien keskuudessa. Tämä antaa tutkijoille mahdollisuuden keskittyä yhteen teknologiaan, sen kaupallistamiseen ja suojaamiseen patenteilla. Tiimeissä on maailmanluokan huippuosaajia ja projektit ovat kovaa kamaa, josta voi kertoa ylpeydellä,
toteaa Partanen.
Jaa
Lotta Partanen
Lotta Partanen
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.