Innovatiiviset, puupohjaiset materiaalit: VTT suunnittelee Jyväskylään Basajaun-koetaloa

Uutiset, Lehdistötiedote

Uudentyyppisillä jalostetuilla puutuotteilla voi olla iso merkitys rakennusalan muuttamisessa hiililähteestä hiilinieluksi. VTT käynnistää Jyväskylässä 500 neliömetrin koetalon rakentamisen. Siinä hyödynnetään EU:n Basajaun-projektissa kehitettyjä puupohjaisia materiaaleja ja komponentteja.

Basajaun-hankkeen tavoitteena on osoittaa, että puurakentamisen arvoketjut on mahdollista optimoida tukemaan sekä maaseudun kehittymistä että kaupunkien muutosta ja samalla edistää kestävää metsänhoitoa Euroopassa. Perusajatuksena on käyttää mahdollisimman vähän metsäalaa keskikokoisen puurakenteisen talon rakentamisessa. 

EU:n Basajaun-projektissa rakennetaan Jyväskylän koetalon lisäksi myös toinen keskikokoinen rakennus Ranskassa. Molemmissa kohteissa hyödynnetään innovatiivista arkkitehtuuria sekä metsästä rakennukseksi -ketjun täydellistä digitalisointia, jonka avulla voidaan osoittaa puurakentamisen hyödyt maaseudulle. 
 

Jyväskylän Basajaun-koetalo valmistuu vuonna 2022

Jyväskylään suunniteltu rakennus valmistetaan puupohjaisista materiaaleista ja komponenteista. Noin 500 neliömetrin laajuinen rakennus tulee sijaitsemaan VTT:n tilojen vieressä Jyväskylässä sisältäen yhdistetyn kokous- ja näyttelytilan sekä kaksi varastoa. 

"Koetalossa hyödynnettäviä puupohjaisia rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi lämmöneristysmateriaalit, rakenteelliset eristyslevyt (SIP) ja puu-muovikomposiitit (WPC). Kehitettyjen ratkaisujen pitkäaikaista käyttäytymistä seurataan useita vuosia ja verrataan kaupallisiin tuotteisiin", kertoo VTT:n erikoistutkija Petri Jetsu.
VTT vastaa koetalon toteuttamisesta ja sen arkkitehtuurisen suunnittelun on toteuttanut arkkitehtitoimisto UNStudio Alankomaista.  

"Arkkitehtisuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristö: toiselta puoleltaan rakennus liittyy olemassa olevaan rakennukseen, ja pääjulkisivu on suunnattu Jyväsjärvelle päin. Kokeellinen rakennus yhdistää Suomen perinteisen puurakentamisen ja tulevaisuuden rakentamisen huolellisen suunnittelun ja tarkkojen yksityiskohtiensa avulla. Rakennuksessa hyödynnetään biopohjaisia materiaaleja ja modulaarisiksi suunniteltuja rakenteita, jotka on kehitetty Basajaun-konsortiossa", kertoo UNStudion arkkitehti Alejandro Sanchez Pena.

Suomen koetaloon materiaaleja ja komponentteja toimittavat Grupo Garnica Plywood SA (Espanja), Moelven Töreboda AB (Ruotsi), Focchi Spa (Italia), Soprema (Ranska), Omikron-Dokk Kft (Unkari), Elastopoli Oy (Suomi) ja Irurena SA (Espanja).  

Terveellisempiä ja kestävää kehitystä tukevia kaupunkeja eurooppalaisille

Basajaun-hanke edistää puun hyödyntämistä rakennustuotteissa osoittamalla, miten puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan parantaa Euroopan rakennuskannan laatua, asumiskelpoisuutta ja suorituskykyä. Samalla ne mahdollistavat entistä terveellisimmät ja kestävää kehitystä tukevat kaupungit. Puutuotteiden parempi integrointi rakennusalaan edistää myös maaseutualueiden kestävää kehitystä.

"Basajaun-projektilla osoitamme, että korkean lisäarvon puutuotteita voidaan suunnitella ja kehittää laboratoriomittakaavassa ja niiden valmistus voidaan skaalata suuremmaksi ja lopulta kehitettyjä tuotteita voidaan käyttää kahden rakennuksen rakentamiseen. Projektin tavoitteina ovat lisäksi puutalouden arvoketjun digitalisointi sekä maaseutualueiden kehittäminen”, kertoo TECNALIAn projektipäällikkö Javier García-Jaca.

EU:n nelivuotinen Basajaun-hanke käynnistyi vuonna 2019. Siihen kuuluu 29 kumppania 12 maasta, mukaan lukien 7 johtavaa tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota, 3 yliopistoa, 16 yritystä sekä 3 muuta julkista organisaatiota. Hanketta koordinoi TECNALIA Research & Innovation Foundation. Hankkeen kokonaisbudjetti on 12,2 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitus on 10 miljoonaa euroa (EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-puiteohjelma, avustussopimus nro 862942).

Hankkeen nimi viittaa baskien mytologiaan, jossa isokokoinen Basajaun-niminen hahmo opettaa ihmisille maataloutta ja muita taitoja.
Valokuvat: UNStudion Basajaun-koetalon arkkitehtisuunnitelmat Jyväskylän projektista.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.