Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimus sai merkittävän tutkimus- ja kehitysrahoituksen Business Finlandilta

Uutiset, Lehdistötiedote

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 M€.

Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä hiilineutraalien teknologioiden ja prosessien kehittämisessä, ja MASCOTissa (MAterialS for CO2-neutTral processes in resource-intensive industries) saadut tulokset parantavat merkittävästi niiden turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä. MASCOT co-innovation-hankkeeseen osallistuvat Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä. MASCOT-hanketta koordinoi VTT, ja julkisen tutkimushankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

”Suomi on johtava maa cleantechissä, mukaan lukien kiertotalous ja vetyteknologiat, ja suomalaiset yritykset ovat alan kehityksen kärjessä. Uudet hiilineutraalit prosessit, tuotteet ja teknologiat tarjoavat MASCOT-konsortiolle ja suomalaisille toimijoille huomattavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, joilla on nähtävissä vahvaa kysynnän kasvua ympäristöystävällisille nollahiilisille ja päästöttömille ratkaisuille”, sanoo Pekka Pohjanne, Lead, Materials for new energy technologies VTT:ltä.

Tulevaisuuden fossiilivapaat prosessit ja järjestelmät eroavat käsiteltävien raaka-aineiden ja syötteiden sekä olosuhteidensa osalta selvästi perinteisten prosessien vastaavista, joten laitteissa ja rakenteissa käytettävien materiaalien on vastattava täysin uudenlaisiin vaatimuksiin. ”Uusien teknologioiden ja laiteratkaisujen tulee toimia ennustettavasti ja luotettavasti tinkimättä turvallisuudesta ja kilpailukyvystä. Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia innovaatioita monilla materiaaliteknologiaan liittyvillä osa-alueilla: materiaaleissa, suunnittelussa, valmistuksessa ja prosesseissa”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta. MASCOT-konsortiolla on kyvykkyys tuottaa tarvittavia innovaatioita ja viedä ne markkinoille, sillä partnereilla on monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaamispohja, laitekanta ja verkostot.

MASCOT on osa kahta Business Finlandin Veturi-ekosysteemiä: Wärtsilän käynnistämä ”Zero Emission Marine” (ZEM) ekosysteemiohjelma (2022-2025) sekä Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals” ekosysteemi (2020-2024). MASCOTin rooli näissä ekosysteemeissä on ratkaista uusien hiilineutraalien teknologioiden mahdolliset materiaalitekniset pullonkaulat.

”MASCOT on ensimmäinen käynnistyvä projekti ZEM-ekosysteemissä, ja se tuottaa ohjelmaan merkittävää lisäarvoa materiaaliteknisen osaamisen kautta. Tavoitteenamme on nopeuttaa meriteollisuuden vihreää siirtymää. MASCOT-projekti luo materiaalitieteellistä pohjaa, joka on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Kenneth Widell, Wärtsilä Finlandin ZEM ohjelmapäällikkö.

Nesteen Veturi-projekti on ollut aktiivinen jo vuodesta 2020 lähtien. Siinä tavoitteena on kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aineita ja teknologiaratkaisuja polttoaineiden sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon, ja teknologiakehitys on edennyt lupaavasti. ”MASCOT-projekti on tärkeä osa tätä palapeliä: se tarjoaa materiaaliosaamista ja sellaista tietoa materiaalien suorituskyvystä, jota tarvitaan hiilineutraalien prosessiteknologioiden käyttöönotossa ja uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille luotettavasti”, tiivistää Jarmo Kela, Nesteen Senior R&D ohjelmapäällikkö.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori: Tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta, VTT technical Research Centre of Finland Ltd, [email protected]; +358401453199.

Projektipäällikkö: Lead, Materials for new energy technologies Pekka Pohjanne, VTT technical Research Centre of Finland Ltd, [email protected]; +358503597171.

Jaa
Elina HuttunenSaarivirta
Elina Huttunen-Saarivirta
Research Professor
Pekka Pohjanne
Pekka Pohjanne
Visiomme tulevaisuudesta

Suurilla teollisuudenaloilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Rakennusmateriaalien, sementin, teräksen, kemikaalien ja muovien tuottaminen ilmastoystävällisesti on valtava loikka kohti vähähiilistä maailmaa.