Biopohjaiset kulutustuotteet markkinoille: VTT, KCL ja Walki mukana uudessa eurooppalaisessa innovaatioekosysteemissä

Uutiset, Lehdistötiedote

Pakkaus-, auto- ja muu kulutustavarateollisuus on saanut EU:lta merkittävän 14,5 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle, joka tähtää öljypohjaisten tuotteiden korvaamiseen biopohjaisilla. Ekosysteeminä toimivassa hankkeessa kehitetään kierrätettäviä ja/tai biohajoavia pakkaus-, energia- ja ajoneuvoratkaisuja ja muita kulutustavaroita. VTT:n koordinoimaan hankkeeseen on liittynyt mukaan 26 eurooppalaista organisaatiota yhdeksästä maasta.

Uuden INN-PRESSME-ekosysteemin (Open innovation ecosystem for sustainable plant-based nano-enabled biomaterials deployment for packaging, energy/transport and consumer goods) ytimen muodostavat kymmenen eurooppalaisen partnerin omistamat pilot-laitteistot. Ekosysteemin palvelujen avulla voidaan kehittää uusia korkean lisäarvon kierrätettäviä ja kompostoituvia uusia tuotteita tai öljypohjaisia tuotteita korvaavia ratkaisuja. 

Kokonaisuudessa on mukana VTT Bioruukki -pilotointikeskus ja erityisesti sen nanoselluloosan, biomateriaalien kemiallisen modifioinnin ja pintakäsittelyn pilotit. Walki kehittää yhteistyössä muiden partnereiden kanssa uutta kierrätettävää biopohjaista pakkausratkaisua. KCL:n roolina on kehittää menetelmiä ja testata kehitettyjen kuitupohjaisten pakkausten kierrätettävyyttä. 
”Projektissa tuetaan uusien biopohjaisten ratkaisujen kehittämistä ja niiden skaalaamista kohti teollista tuotantoa ottamalla käyttöön yhteistyömalli, jolla nopeutetaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita sekä tuetaan uusien tuotteiden markkinoille pääsyä”, kertoo johtava tutkija Ulla Forsström VTT:ltä.

Avoimen innovoinnin periaatteella toimivan hankkeen tavoitteena on laajentua Euroopan laajuiseksi ekosysteemiksi, joka tarjoaa tutkimus- ja pilot-kokonaisuuksia eri kokoisille yrityksille. Yrityksille ekosysteemi on mahdollisuus pienentää uusien tuotteiden kehittämiseen liittyviä riskejä ja nopeuttaa markkinoille pääsyä.  
INN-PRESSME-projekti on saanut rahoitusta EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta (sopimus nro 952972). Biomateriaaleihin perustuviin tuoteratkaisuihin perustuva nelivuotinen eurooppalainen INN-PRESSME -hanke käynnistyi 1.1.2021 ja päättyy 31.1.2025.


INN-PRESSME-verkkosivut: www.inn-pressme.eu
CORDIS-informaatiopalvelu: https://cordis.europa.eu/project/id/952972

INN-PRESSME-projektin projektikumppanit

  • Suomi: Keskuslaboratorio Oy - Centrallaboratorium Ab (KCL), Walki Plastiroll Oy sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • ​​Belgia: Innovation in Research & Engineering Solutions (IRES), Greenovate! Europe EEIG
  • Ranska: Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC), Commissariat à l´Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), Polymaris Biotechnology SAS, Albéa Services, Arjowiggins France
  • Saksa: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., WSVK OEDERAN GmbH, Skeleton Technologies GmbH
  • Italia: Stam srl, Centro Ricerche Fiat SCPA
  • Puola: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  • Espanja: Fundación CIDETEC, Fundación AITIIP, Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (AIMPLAS), Gnanomat SL, Global Equity & Corporate Consulting SL, Asociación Española de Normalización (UNE), MAIER S. Coop, Podoactiva SL
  • Ruotsi: RISE Processum AB, Skanem Skurup AB
  • Iso-Britannia: Granta Design Ltd.

Lisätietoja

Teknologien tutkimuskeskus VTT Oy

Ulla Forsström, johtava tutkija
ulla.forsströ[email protected], puh. 040 8202 191

Heli Kangas, teknologiapäällikkö
[email protected], puh. 040 0357233

Jaa
Ulla Forsström
Ulla Forsström
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.