A family of two adults and a small child are sitting in the kitchen, laughing

Luo kanssamme valoisampaa tulevaisuutta

Strategiamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme luovat uutta, kestävää liiketoimintaa, josta syntyy valoisampi tulevaisuus.

Visio

Valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla.

Missio

VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin.

Haluamme muuttaa maailmaa

Strategiassamme yhdistyvät haastelähtöisyys ja huippuosaaminen. Tehtävämme on ratkoa globaaleja haasteita ja luoda vaikuttavuutta.

Me VTT:llä uskomme, että tieteen, tutkimuksen ja teknologian avulla valtavatkin globaalit haasteet ovat käännettävissä kasvun mahdollisuuksiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa sovellamme tieteen edistysaskelia kestävän liiketoiminnan synnyttämiseen. Näin tulevaisuus on valoisampi kuin eilinen.

Uudet, ennennäkemättömät ratkaisut syntyvät, kun työskentelemme yhdessä niin kansainvälisten ja kotimaisten huippututkimuslaitosten kuin pienten ja suurten asiakkaiden kanssa. Luomme osaamisverkostoja ja innovaatioekosysteemejä, joissa opimme kaikki uutta ja kehitymme.

 

5 haastetta, joita ratkomme tieteen ja teknologian avulla

Meitä ohjaavat globaalit haasteet, jotka käännämme asiakkaidemme kanssa kasvun mahdollisuuksiksi. Strategiamme keskittyy viiteen suureen globaaliin haasteeseen:

Tulevaisuuden ilmasto – puhdasta energiaa

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.

 

Resurssien riittävyys – resurssiviisaus takaa menestyksen

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.

Hyvä elämä – elämänlaatua ja hyvinvointia

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.

Kokonaisturvallisuus – varmuutta muuttuvassa maailmassa

Maailma on turvallisempi kuin koskaan, mutta uhkien luonne muuttuu digitaalisessa maailmassa. Voimme varautua yllättäviinkin ilmiöihin.

Teollisuuden uudistuminen – mahdollisuuksia innovaatioiden avulla

Digitaaliset ratkaisut tehostavat tuotantoa ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuusyrityksille.

VTT Excellence Advisory Board

Excellence Advisory Board (EAB) -neuvottelukunta neuvoo VTT:n johtoa pitkän tähtäimen strategian toteuttamisessa, VTT:n strategisten painopistealueiden edistämisessä sekä maailmanluokan tutkimus-, teknologia- ja innovaatio-osaamisen kehittämisessä ja innovaatioprosesseissa.