PRODI kehitys- ja investoinhanke

Projektiuutiset

.

PRODI partner logot

Pirkanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoittamassa PRODI kehitys- ja investointihankekokonaisuudessa määritellään, kehitetään ja pilotoidaan Pirkanmaalle prosessiautomaatioon liittyvä ja uutta osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja pilottiympäristö TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin.

Hankkeessa pyritään toteuttamaan prosessiautomaation demonstraatiota ja järjestetään pk-sektorille avoimia työpajoja ja seminaareja tiedonkeruuta ja yhteistoiminnan kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen liittyy investointihanke. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Prosessiteollisuuden automaatioasteen nostaminen mahdollistaa yhä useamman toimenpiteen tekemisen tehokkaasti ja turvallisesti älykkäitä etäoperointiteknologioita hyödyntäen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huoltojen, tarkastusten tai pienten toimenpiteiden tekemistä yhdistämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa. VTT:n tavoitteena on tässä hankkeessa kehittää erilaisia etäoperointiratkaisuja hyödyntämällä paremmin erilaisia digiteknologioita ja tuoda näkyväksi soveltuvia käyttökohteita prosessiteollisuuden tarpeisiin. Hankkeen myötä suunnitellaan, määritellään ja rakennetaan myös VTT:n pilotointiympäristöä ja varustellaan sitä siten, että laitteistoa voidaan käyttää pienempiin TKI-hankkeisiin.

Share
Antti Väätänen
Antti Väätänen
Technology manager
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.