PRODI kehitys- ja investoinhanke

Projektiuutiset

Pirkanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoittamassa PRODI kehitys- ja investointihankekokonaisuudessa määritellään, kehitetään ja pilotoidaan Pirkanmaalle prosessiautomaatioon liittyvä ja uutta osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja pilottiympäristö TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin.

Hankkeessa pyritään toteuttamaan prosessiautomaation demonstraatiota ja järjestetään pk-sektorille avoimia työpajoja ja seminaareja tiedonkeruuta ja yhteistoiminnan kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen liittyy investointihanke.

Prosessiteollisuuden automaatioasteen nostaminen mahdollistaa yhä useamman toimenpiteen tekemisen tehokkaasti ja turvallisesti älykkäitä etäoperointiteknologioita hyödyntäen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huoltojen, tarkastusten tai pienten toimenpiteiden tekemistä yhdistämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa. VTT:n tavoitteena on tässä hankkeessa kehittää erilaisia etäoperointiratkaisuja hyödyntämällä paremmin erilaisia digiteknologioita ja tuoda näkyväksi soveltuvia käyttökohteita prosessiteollisuuden tarpeisiin. Hankkeen myötä suunnitellaan, määritellään ja rakennetaan myös VTT:n pilotointiympäristöä ja varustellaan sitä siten, että laitteistoa voidaan käyttää pienempiin TKI-hankkeisiin.

PRODI partner logot
Share
Antti Väätänen
Antti Väätänen

Miten itseohjautuvista autoista tehdään liikenneturvallisia? Voidaanko älykkäiden laastareiden avulla tunnistaa ja ennaltaehkäistä sairauksia? Kannattaako maapallon metsävarat inventoida avaruudesta käsin? Esimerkit raapaisevat vasta pintaa kaikesta siitä potentiaalista, jota digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville.

Industries