OPULI laajentaa ajoneuvojen latausratkaisujen testimahdollisuuksia Otaniemessä

Projektiuutiset

Sähköisten ajoneuvojen lataamiseen liittyvät palvelut ja teknologiat ovat murroskohdassa. Globaalisti kasvavalle alalle luodaan nyt innovaatioita ja standardeja, joiden kehittämisessä suomalaisten toimijoiden kannatta olla tiiviisti mukana. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) -hankkeessa hahmoteltiin kaupallisten ajoneuvojen lataamisen testialustaa, joka edistää innovaatiotoimintaa Espoon Otaniemessä.

Liikenteen sähköistyminen on malliesimerkki vihreän siirtymän mukaisesta muutoksesta, joka edistää fossiilisista polttoaineista luopumista ja tuo mukanaan uudenlaista liiketoimintaa. KETO-hankkeessa tavoitteena oli selvittää kaupallisille ajoneuvoille suunnattujen latauspalveluiden kasvun vauhdittamista. Hankkeessa tunnistettiin avaintoimijat ja luotiin toimintamalli testialustalle, jossa yhdistyvät kaupallinen- ja tutkimustoiminta. Lopputuloksena muodostui suunnitelma Otaniemen puhtaan liikenteen testialusta OPULIsta.

OPULI on puhtaan liikenteen ja uuden energialiiketoiminnan testialusta, sekä innovaatioympäristö ja Living Lab​. Se mahdollistaa energian ja liikkumisen sektori-integraation kokeilut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa Otaniemen tiedeyhteisössä.​ Tarkoitus on käynnistää toiminta suurteholataukseen keskittyvillä kokeiluilla, ja laajentaa vähitellen muihin palvelu-, lataus- ja energialiiketoiminnan ratkaisuihin. Kun puhtaan liikenteen palveluita saadaan tuotettua kattavammin tarjolle, sekä yksityisten kuluttajien että ammattiliikenteen on mahdollista vähentää omaa päästötaakkaansa.   

Pilotoinnilla tehoa innovaatiotoimintaan

OPULIssa yhdistyvät operatiivinen liiketoimintaympäristö ja mahdollisuus joustaviin kokeiluihin. Erilaiset toimijat pystyvät yhdessä testaamaan omia ratkaisujaan ketterästi suoraan käyttäjärajapinnassa ilman mittavia investointikustannuksia. Pilotoimalla ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa jo kehityksen varhaisessa vaiheessa voidaan esimerkiksi saavuttaa merkittäviä aikataulu- ja kustannushyötyjä, kun muutostarpeet havaitaan ajoissa. 

Datan jakaminen ja hyödyntäminen on olennainen osa testialusta toimintaa. Data avaa mahdollisuuksia myös latausratkaisuja laajempaan oheispalvelu- ja energiaratkaisujen kehitykseen. Innovaatiotoiminnalle määritellään yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt, joihin kaikki osapuolet sitoutuvat. Osallistuminen tulee olemaan kaikille osallistujille maksullista, mikä osaltaan auttaa alustan sujuvaa orkestrointia ja takaa testiympäristön jatkuvan kehityksen.

Alustan operaattori vastaa liiketoiminnasta ja testiympäristön isännöinnistä Aalto-yliopistokiinteistöjen (ACRE) vuokraamalla tontilla, joka sijaitsee Otaniemessä Maarintien ja Tietotien risteyksessä. Aalto-yliopisto ja VTT ovat mukana testiympäristön tutkimus- ja yhteiskehittämisen hankkeissa.  

Tulevaisuudessa siintää laaja joukko mahdollisuuksia

Tavoitteissa on, että OPULIn ensimmäinen vaihe pääsee aloittamaan toimintansa vuoden 2024 alkupuoliskolla. Tulevaisuudessa mahdollisuudet ovat laajat. Alustalle on suunniteltu niin yhteiskäyttöautoihin kuin energiayhteisöihin ja lähellä tuotetun uusiutuvat energian integrointiin liittyvää kehitystä, ja lisäksi keskusteluissa mukana ovat myös muun muassa autonomiset ajoneuvot, kysyntäjouston palvelut ja V2G-lataus. Kehityksen suunnat määrittyvät käytännön tarpeiden pohjalta, ja merkittävässä roolissa ovat alustan ydintoimijat ja niiden ympärille rakentuva ekosysteemi. 

Koosteita hankkeen tuloksista on luettavissa hankkeen tulossivulla: www.espoo.fi/keto 

 

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

KETOhankkeen toteuttivat Espoon kaupunki, Aaltoyliopisto, Omnia ja VTT Euroopan Unionin REACTEU EAKRrahoituksella.
Share
Teemu Vesanen
Teemu Vesanen