Kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä vahvistetaan yritysten tuotekehityskäyttöön Pirkanmaalla

Projektiuutiset

Uudet vaahtomaiset materiaalit kiinnostavat yrityksiä: Voiko esimerkiksi biopohjainen materiaali toimia vaahtorakenteena ja olla ominaisuuksiltaan riittävä ja kilpailla nykyisten materiaaliratkaisujen kanssa? VTT:n koordinoiman Green Foam –hankkeen tavoitteena on innovoida kevyitä vaahtomateriaaleja eri käyttökohteissa ja auttaa yrityksiä pilotoimaan luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EU logos

Pirkanmaan liiton EU:n aluekehitysrahaston (EAKR), VTT:n ja pääasiassa pirkanmaalaisten yritysten – Arctic Biomaterials Oy, Safeplast Oy, Metecno Oy, Styroplast Oy, Premix Oy ja Porkka Finland Oy - rahoittamassa hankkeessa täydennetään kahta tutkimusympäristöä: ekstruusio- ja partikkelivaahdotuslaitteistoja erilaisten vaahtomateriaalien testaamiseen ja tuotantoon

”Green Foam –hankkeessa kehitetään materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus ja komponenttivalmistusaloille. Kehitystyötä tehdään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä Pirkanmaalla sijaitsevan T&K-ympäristön avulla, hyödyntäen kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten uusiutumista kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kehittää elinkaariajattelua sekä sitä tukevaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hanke vahvistaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tero Malm VTT:ltä. 

Green Foam - hankkeessa päivitettävä tutkimusympäristö yhdistettynä VTT:n laajaan osaamiseen ja analysointimahdollisuuksiin on tehokas työkalu yrityksille tuotekehityksen tueksi ja uusien ajatusten testaamiseen.

Monipuolinen vaahtomaisten materiaalien tutkimusympäristö

VTT:llä on laitteistot termoplastisten materiaalien vaahdotukseen ja niillä voidaan valmistaa keveitä vaahtomateriaaleja erilaisiin käyttökohteisiin.  Linjastoilla on jo kokeiltu erilaisten biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien soveltuvuutta vaahtorakenteisiin. Lisäksi VTT:llä on mahdollista tutkia vaahtomaisten materiaalien mekaanista kierrätystä.

”Green Foam –hankkeessa hyödynnetään sekä partikkeli- että ekstruusiovaahdotusta, joita käyttämällä voidaan vähentää termoplastisten materiaalien kulutusta erilaisissa lopputuotteissa. Lisäksi vaahdottamalla voidaan parantaa esimerkiksi akustisia ominaisuuksia ja lämmönjohtavuutta ja muokata mekaanisia ominaisuuksia”, Malm sanoo.

Keväällä 2022 alkanut hanke jatkuu syksyyn 2023. Yhteistyöllä ja kehitettävillä ratkaisuilla edistetään vihreää kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa. 

Lisätietoa:

Tero Malm, erikoistutkija, VTT, [email protected]

Share
Johanna Lahti
Johanna Lahti
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.