Ihmisen ja automaation sujuvaa yhteistyötä sekä työhyvinvointia voidaan tukea yleiskäyttöisillä ohjelmistoratkaisuilla

Projektiuutiset

Teollisuuden digitalisaatiosta ja automaation lisääntymisestä esimerkiksi kehittyvän robotiikan myötä puhutaan paljon. Silti valmistava teollisuus on edelleen merkittävä työllistäjä: yli 20% EU:n työvoimasta on valmistavan teollisuuden palveluksessa. Ihmistyöntekijöillä on siis edelleen tärkeä rooli, vaikka työtehtävät muuttuvatkin automaation lisääntyessä. Parhaat automaatioratkaisut yhdistävät sekä ihmisen että automaation parhaita puolia, ja niiden suunnittelussa on huomioitu ihmisen rooli sekä vaikutukset työhyvinvointiin.

EU:n rahoittaman SHOP4CF-projektin tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä ratkaisuja valmistavan teollisuuden työympäristöön. Samalla tuetaan ihmisen ja automaation sujuvaa yhteistyötä sekä työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on kehittää yleiskäyttöisiä komponentteja, joita voidaan soveltaa laajasti teollisuuden eri aloilla ja tarjota alusta, jonka kautta teollisuus saa ratkaisut käyttöönsä. Hanketta koordinoi Münchenin teknillinen yliopisto. VTT vastaa hankkeessa ihmislähtöisen suunnittelun näkökulman toteutumisesta.  

Hankkeessa on toteutettu muiden muassa ratkaisuja, jotka tukevat ihmisen ja kiinteiden tai liikkuvien robottien yhteistyötä, lisättyä todellisuutta hyödyntäviä ratkaisuja työntekijöiden opastamiseen sekä ennakoivaa huoltoa tukevia ratkaisuja. 

SHOP4CF-hankkeen oman kehitystyön lisäksi projekti rahoittaa avoimien rahoitushakujen kautta myös ulkopuolisten yritysten kehityshankkeita. Projekti rahoittaa sellaisten ohjelmistoratkaisujen kehittämistä, jotka ratkaisevat teollisuuden olemassa olevia haasteita sekä parantavat työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Hankkeessa on ollut jo kaksi rahoitushakua, joiden kautta rahoitusta on myönnetty 17 hankkeelle, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Kolmas rahoitushaku  avautui syyskuussa 2022. 

Hankkeen kesto: 1.1.2020 – 31.12.2023

Yhteyshenkilöt VTT:llä:

Päivi Heikkilä, [email protected]
Eija Kaasinen, [email protected] (avoimet rahoitushaut)

Yhteistyökumppanit:

SHOP4CF logos
Share
Päivi Heikkilä
Päivi Heikkilä