VTT White paper

Opas sektori-integraation hyödyntämiseen

Energiajärjestelmämme on murroksessa ja ilmastotavoitteet edellyttävät energian entistä puhtaampaa tuotantoa sekä tehokkaampaa energian jakelua ja käyttöä. Jotta riittävän suuri harppaus kohti hiilineutraaliutta onnistuisi, tarvitaan myös yhteiskunnallista muutosta.

Sektori-integraatio eli eri energiamuotojen kytkeminen toisiinsa ja loppukäyttäjiin – rakennuksiin, liikenteeseen ja teollisuuteen – mahdollistaa kestävämmän energiantuotannon ja -kulutuksen. Samalla se vauhdittaa nykyisestä energiakriisistä toipumista.

Kyseessä on koko järjestelmän muutos, eikä se siksi ole yksittäisten toimijoiden toteutettavissa. Sektori-integraatio vaatii eri alojen sitoutumista yhteisiin toimintamalleihin sekä selkeää näkemystä siitä, miten kukin ala voi hyötyä sektori-integraatiosta.

Tällä sivulla:

icon document
16 sivua
icon lightbulb
4 case-tarinaa

Lataa oma kappaleesi tästä

Olen lukenut ja hyväksyn VTT:n tietosuojailmoituksen

Miksi tämä opas?

Tämän oppaan tarkoituksena on avata sektori-integraatiota ilmiönä ja esitellä tapoja, joilla eri alat voivat hyötyä energiajärjestelmän murroksen tuomista mahdollisuuksista.

Toiveenamme on, että tämä opas on pohjana sektorirajat ylittäville keskusteluille.

Haluamme kannustaa tarttumaan sektori-integraation tuomiin mahdollisuuksiin edelläkävijöiden joukossa.

infograph energy sources leading to mobility and process industry and built environment use

Sisältö

  1. Mitä on sektori-integraatio?
  2. Sektori-integraation aika on nyt
  3. Sektori-integraatio käytännössä: Suomi sektori-integraation uranuurtajana, Lämmitys ja jäähdytys, Rakennukset, Liikenne, Teollisuus, Vety teollisuus- ja liikennesektorilla
  4. Eteenpäin sektori-integraatiossa

Kenelle

Tämä opas on suunnattu eri kokoisille toimijoille niin energia-, liikenne-, rakennus- kuin eri teollisuuden aloilla.

Energia-alan mullistuksen aloite voi hyvinkin tulla muualta kuin alan suurilta toimijoilta. Tässä onkin mahdollisuus uusille, pienille ja keskisuurille toimijoille luoda tarpeellista muutosta energia-alalla.

Suomi uranuurtajana

Suomella on hyvät edellytykset olla sektori-integraation edelläkävijä, sillä:

  • Meillä on moderni sähkönjakeluinfrastruktuuri ja korkea digitalisaation valmiusaste.
  • Suomalaisilla yrityksillä on jo valmiiksi paljon olennaista osaamista.
  • Energia-alamme sääntely on läpinäkyvää ja toimivaa.
  • Myös yhteiskuntamme tukee sektori-integraation kehittämistä ja siihen liittyviä kokeiluja.
Wind turbine by icy sea

Kirjoittajat

Kari Mäki
Kari Mäki
Energiajärjestelmien tutkimusprofessori

Karilla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus älykkään energian alueelta, erityisesti älykkäistä sähköverkoista, järjestelmä-integraatiosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Hänellä on myös käytännön kokemusta niin verkkoyhtiön kuin teollisuudenkin puolelta. Hänen tutkimusintressejään ovat mm. sektori-integraatio, digitalisaation hyödyntäminen energiajärjestelmässä, virtuaalivoimalaitokset, energiayhteisöt ja energian varastoinnin hyödyntäminen. Teknologisten ratkaisuiden lisäksi hän toimii laajasti mm. liiketoimintamalleihin, markkinoihin ja regulaatioon liittyvissä hankkeissa. Hän on mukana useissa Eurooppalaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hän on toiminut useissa kansallisessa hankkeissa, mm. Sektori-integraatiotyöryhmässä. Lisäksi Karilla on aktiivinen rooli useissa kansainvälisissä verkostoissa kuten EERA JP Smart Grids ja IEA ISGAN ExCo.

Antti Araston henkilökuva
Antti Arasto
Energia- ja vetytutkimusalueen johtaja, VTT

Antilla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus energiasektorilta, erityisesti energiasiirtymän systeemisistä näkökulmista, siihen liittyvästä politiikasta ja uudenlaisen teknologian käyttöönotosta. Hänellä on laaja tietämys energiasta ja teknologiasta; järjestelmistä, toteutettavuudesta ja konsepteista, ulottuen tutkimuksesta voimalaitosten rakentamiseen ja käyttöönottoon. Hän on uusiutuvien polttoaineiden (vety, hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö ja biopolttoaineet), hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä etenkin terästeollisuuden päästövähennysten asiantuntija. Antilla on aktiivinen rooli kansallisessa ja eurooppalaisessa innovaatioekosysteemissä niin hallitustyöskentelyn, vastuutehtävien kuin asinatuntijaroolin puitteissa. Lisäksi hän on Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Tuula Mäkinen
Tuula Mäkinen
Vetäjä, vihreä sähköistyminen

Tuulalla on yli kolmen vuosikymmenen laaja-alainen kokemus energiasektorilta. Hän on toiminut VTT:llä eri johto- ja asiantuntijatehtävissä tavoitteena tukea teollisuutta ja yhteiskuntaa hiilineutraaliuteen siirtymisessä ja kestävän kasvun kiihdyttämisessä. Tuulalla on laaja tietämys älykkäästä ja joustavasta energiajärjestelmistä, uusista energiantuotantoratkaisuista, rakennetusta ympäristöstä, vähähiilisistä liikenneratkaisuista sekä biotaloudesta. Tuula on toiminut aktiivisesti koko innovaatioarvoketjussa: uusien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä, demonstroinnissa ja kaupallistamisessa sekä niiden käyttöönoton esteiden tunnistamisessa. Tuulalla on vahva tausta sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä. Hän on mm. EERA:n (European Energy Research Alliance) johtokunnan jäsen.