Vetytalous

Vihreällä vedyllä voidaan varastoida ja siirtää energiaa päästöttömästi. Se tarjoaa mahdollisuudet siirtyä puhtaan energian käyttöön ja kierrättämiseen maapallolla.

Mikä parasta valtaosa kaikesta maailmankaikkeuden aineesta on vetyä – se ei lopu kesken. Kaupallistamalla vedyn voimme vastata maailman kasvaviin puhtaan energian tarpeisiin tehokkaasti ja korvata fossiiliset polttoaineet kenties lopullisesti.

Vuonna 2030 vedyntuotantoon perustuvilla teknologioilla varastoidaan laajalti energiaa ja tuotetaan lämpöä ja hiilineutraaleja synteettisiä hiilivetyjä. Tämän seurauksena fossiilisten polttoaineiden käyttö teollisuudessa ja liikenteessä vähenee dramaattisesti. Suomeen syntyy osaamista ja tuotteita, jotka auttavat kotimaisia yrityksiä menestymään nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla. Myös Suomen hiilikädenjälki kasvaa merkittävästi.

Lähestymistapamme

Autamme Suomea saavuttamaan päästötavoitteensa vähentämällä energiajärjestelmän tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä vetyyn perustuvilla teknologioilla. Edistämme suomalaiseen osaamiseen perustuvien vientituotteiden syntymistä. Toteutamme yhteistyökumppaneidemme kanssa vaikuttavia pilottihankkeita, jotka johtavat vetypohjaisten innovaatioiden kaupallistamiseen.

Lähestymistapamme kulmakivet:

  • Kehitämme vetyarvoketjuun liittyviä ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja taloudellisempia teollisen kokoluokan teknologioita ja ratkaisuja.

  • Kehitämme energiasiirtymää tukevia vetypohjaisia sähköpolttoaineita, kemikaaleja ja materiaaleja.

  • Siirrymme liikenteessä käyttämään vähähiilisiä bio- ja sähköpolttoaineita sekä moottorijärjestelmiä. Samalla autamme kehittämään niiden päästönhallintatekniikoita ja valmistusmateriaaleja.

  • Autamme energiateollisuutta, liikennettä ja rakennettua ympäristöä ottamaan käyttöön vedyn tuotantoon, puhdistamiseen ja uudelleenkäyttöön perustuvia ratkaisuja kannattavasti.

  • Hyödynnämme ydinvoimaa vetypohjaisen energian tuottamisessa niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa mittakaavassa.

Aiheeseen liittyvät palvelut