VTT:n vaikuttavuus

Edistämme yritysten ja yhteiskunnan kestävää uudistumista. Yhteistyö VTT:n kanssa vaikuttaa asiakkaidemme kykyyn luoda ja skaalata uusia, radikaaleja innovaatioita sekä kasvattaa liiketoimintaa ja kansainvälisiä verkostoja. Asiakkaidemme lisäksi toimintamme vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ja edesauttaa kestävämmän maailman rakentamista.

Vaikutuksemme leviävät asiakkaista koko maailmaan

Kaavio, jonka keskellä asiakas; asiakkaan ympärillä Yhteiskunta ja yhteiskunnan ympärillä Kestävä maailma

Asiakas

  1. Ainutlaatuinen osaaminen ja uusimmat teknologiat innovaatiotyöhön
  2. Nopeammat ja skaalautuvammat TKI-hankkeet
  3. Uudet kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet

Yhteiskunta

  1. Elinkeinoelämän kestävä uudistuminen
  2. Uudet kansainväliset kasvuyritykset
  3. Osaajien ja osaamisen määrä Suomessa kasvaa

Kestävä maailma

Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. 

Vaikutamme suoraan asiakkaisiin

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanina VTT pyrkii purkamaan esteet asiakkaidemme radikaalin uudistumisen tieltä. Työmme keskeinen vaikutus tapahtuu aina kun asiakkaamme hyödyntävät soveltavaa tutkimustamme ja teknologiaa.

VTT:ltä asiakkaamme saavat omaan innovaatiotyöhönsä ainutlaatuista osaamista ja uusimpia teknologioita. Asiakastutkimuksemme mukaan 93 % toteaa tietopohjansa parantuneen yhteistyön seurauksena. Lisäksi asiakkaidemme TKI-hankkeet nopeutuvat ja tulokset skaalautuvat paremmin, esimerkiksi hyödyntämällä VTT:n tutkimusympäristöjä. 62 % asiakkaista kokee hankkeen nopeuttaneen t&k-toimintaansa. VTT:n kautta asiakkaillemme avautuu myös uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, sillä he pääsevät osaksi VTT:n verkostoja, esim. EU-rahoitteisen tutkimusyhteistyön kautta. 60 % asiakkaistamme kertoo, että VTT-hanke toi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 

93% asiakkaista kokee tietopohjan parantuneen

Vaikutamme laajasti yhteiskuntaan

Suoran asiakastyön lisäksi VTT:n toiminnalla on laajempia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Edistämme elinkeinoelämän kestävää uudistumista. Asiakkaamme kertovat, että hankkeiden suorien tulosten lisäksi yhteistyö VTT:n kanssa edistää vastuullisuutta: 75 % asiakkaistamme sanoo, että yhteistyö VTT:n kanssa edisti vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Lisäksi yhteistyö VTT:n kanssa johtaa usein uusiin investointeihin, uusiin tai parantuneisiin palveluihin sekä uusiin rekrytointeihin.

VTT:n tutkimustyöstä syntyy myös uusia, kansainvälisiä syväteknologian kasvuyrityksiä. VTT-lähtöisiä tiedepohjaisia startupeja on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana jo yli 50, ja ne ovat keränneet kansainvälisesti yli 536 miljoonan euron rahoituksen (vuosina 2013–2022), mikä on lähes kymmenen prosenttia koko Suomen start-up kentän keräämästä rahoituksesta samalla ajanjaksolla.

VTT:n toiminnan kautta osaajien ja osaamisen määrä yhteiskunnassa kasvaa. Osaajiamme siirtyy vuosittain merkittävästi teollisuuden palvelukseen. Lisäksi rekrytoimme ulkomailta saaden näin kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen.
 

75 % asiakkaista kokee, että yhteistyö VTT:n kanssa edisti vastuullisuustavoitteiden saavuttamista
 

Luomme kestävää maailmaa

Tarkoituksensa mukaisesti (purpose) VTT pyrkii vaikuttamaan kestävän maailman rakentamiseen – tämä on tärkeä osa vaikuttavuuttamme. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia sekä tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Strategiamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme niihin systeemisiin ja teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta. Tähtäämme seitsemän, globaalisti merkittävän haasteen ratkomiseen. Systeemisten haasteiden saralla tavoittelemme hiilineutraaliutta, tuottavuusloikkaa ja yhteiskunnan resilienssiä. Teknologisten haasteiden osalta edistämme kvanttiteknologista loikkaa, materiaalien kestävyyttä, huipputehokkaita digitaalisia järjestelmiä sekä synteettisen biologian hyödyntämistä.

Haasteiden ratkominen vaatii syvää yhteistyötä tutkimus-, yritys- ja julkisen kentän välillä, jotta tieteen edistysaskeleet jalostuvat kaupallisesti merkittäviksi, maailmaa mullistaviksi innovaatioiksi. VTT edistää tätä yhteistyötä ja vuoropuhelua.

VTT:n oman toiminnan kestävyys

Jotta voimme vaikuttaa pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti, pidämme huolta myös VTT:n omasta taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta kestävyydestä. Se tarkoittaa esimerkiksi kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan tekemistä ja vastuullisuutta sekä henkilöstömme tyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista huolenpitämistä.
 

Haluatko tietää kuinka teknologioilla ja innovaatioilla rakennetaan kestävää kasvua?

Lue VTT:n strategiajohtaja Laura Juvosen blogi Eksponentiaalisen toivon polulla – kuinka teknologioilla ja innovaatioilla rakennetaan kestävää kasvua? tästä.

Picture of Laura Juvonen