VTT mukana tukemassa EU:n SET-PLAN –tavoitteita ja puhtaan energian murrosta

Uutiset

EU:n rahoittamassa SUPEERA-projektissa edistetään kansallisten tutkimuspyrkimysten koordinointia ja tuetaan innovaatiotoimintaa ja päätöksentekoa, jotta EU pystyisi saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Euroopan Komissio on nimittänyt puheenjohtajansa Ursula von der Leyenin johdolla ilmastotoimet yhdeksi pääprioriteetiksi - tavoitteena on muutos puhtaan energian yhteiskunnaksi. Tutkimus ja innovaatio ovat tärkeässä osassa tavoitteen saavuttamisessa. Tammikuussa 2020 Euroopan energiatutkimuksen yhteistyöverkosto, the European Energy Research Alliance, käynnisti “SUPEERA”-projektin (Support to the coordination of national research and innovation programmes in areas of activity of the European Energy Research Alliance) tukemaan puhtaan energian murroksen implementointia Euroopassa. EERA:n viisi jäsenorganisaatiota Tanskasta (DTU), Ranskasta (CEA), Saksasta (KIT), Norjasta (SINTEF) ja Suomesta (VTT) osallistuvat projektiin. Euroopan Komissio rahoittaa projektia 1.67 miljoonalla eurolla.

VTT on yhden työpaketin vetäjä ja keskittyy erityisesti innovaatioiden kiihdyttämiseen, tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen tukemiseen sekä suositusten antamiseen tutkimus- ja innovaatioprioriteeteista. Toimintakehyksenä projektilla on EU:n Strateginen energiateknologiasuunnitelma (The Strategic Energy Technology Plan, SET-Plan). SUPEERA-projektin tavoitteena on myös parantaa tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken ja edistää yhteisiä toimenpiteitä.

Lisätietoa: www.eera-set.eu

Jaa
Maria Oksa
Maria Oksa
Research Team Leader