VTT ja kumppanit kehittävät Euroopan avaruusjärjestölle metsän digitaalisen kaksosen

Uutiset, Lehdistötiedote

Euroopan avaruusjärjestö ESA on valinnut VTT:n johtaman konsortion kehittämään metsien digitaalisen kaksosen esiastetta. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan mallintaa metsän kasvua ja terveydentilaa sekä hiilivarastojen muutoksia. Näin voidaan myös ennustaa kehitystä eri ilmastoskenaarioissa.

Metsän digitaalisen kaksosen kehittäminen on osa suurempaa kokonaisuutta, joka tähtää maapallon digitaalisen kaksosen luomiseen. Tämä on yksi Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n datastrategian tavoitteista. Työ käynnistyy kuuden eri ekosysteemin mallintamisella: metsän lisäksi digitaaliset kaksoset luodaan ruokajärjestelmistä, ilmastosta, hydrologiasta, valtameristä ja Etelä-Mantereesta. Mallinnuksilla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

Metsän digitaalisen kaksosen avulla simuloidaan metsien kehitystä. ”Digitaalinen kaksonen tuottaa tietoa siitä, miten hiili kiertää metsissä ja kuinka ihmisten toimet vaikuttavat metsien hiilivarastoon”, kertoo VTT:n johtava tutkija Matti Mõttus

Malli kohdistuu Euroopan metsiin ja sitä testataan ensimmäiseksi Suomessa, Saksassa ja Romaniassa. Myöhemmin mallia voitaisiin soveltaa koko maapallolle. ”Toivon, että tästä syntyy tutkijoille, päättäjille ja yrityksille keskeinen työväline, jonka avulla ymmärretään metsien merkitys isossa mittakaavassa.”

Metsän digitaalista kaksosta kehitetään kansainvälisen konsortion voimin. Mukana on Helsingin yliopisto, Romanian metsäntutkimusinstituutti sekä yrityksiä Suomesta, Saksasta ja Puolasta. Työssä hyödynnetään nykyisiä ja tulevia kaukokartoitussatelliitteja, laskentapalveluja sekä sää- ja ilmastoaineistoja. 

Mallinnuksen kehittäminen Suomessa korostaa suomalaisen metsä- ja teknologiaosaamisen korkeaa tasoa. Hanke liittyy tiiviisti VTT:n muihin metsän mallintamisen ja tietoealustojen kehittämishankkeisiin, erityisesti Forestry Thematic Exploitation Platform -hankkeeseen ja Forest Flux -hankkeeseen

”Suomessa on laaja-alaista metsänmallinnuksen osaamista aina perustutkimuksesta kaukokartoituksen soveltamiseen ja alustatalouteen. Lisäksi meillä on verkostoitunut tutkimus- ja yritysmaailma sekä todistetusti kykyä tällaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Digitaalisen kaksosen kehittäminen ESAlle vahvistaa edelleen metsän satelliittikaukokartoituksen osaamiskeskittymää Suomessa”, Mõttus päättää.

Jaa