Muovin kierrätys ja Tinder: viisi yhtäläisyyttä, joita et tiennyt olevan

Blogit

Tinderillä ja kierrätyksellä on sama tavoite: löytää uusi koti joko ihmiselle tai muoville. Siinä missä Tinder-kierrätys kuluttaa ihmistä, muovin kierrätys säästää luontoa.

1. Uusi mahdollisuus

Aiemmin materiaaleja käytettiin, mutta niitä ei kierrätetty ja lopulta ne hylättiin. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä lineaaritalous. Sama ihmissuhteiden kannalta katsottuna tarkoittaisi, ettei kenelläkään olisi uutta mahdollisuutta eron jälkeen. Pitkällä tähtäimellä on tämä resurssien turhaa haaskausta. Kiertotalous on uusi normaali! Siinä materiaalit hyödynnetään uudelleen ja niiden arvo säilyy, millä on positiivista vaikutusta elämäämme. Ihan kuten uudella ihmissuhteella.

2. Kelpaanko minä?

Kun käyttäjä hylkää Tinder-kuvasi, tarkoittaa se vain, että et ollut sopiva hänelle. Toiselle voit olla täydellinen match. Sama pätee muovin kierrätyksessäkin: kaikki muovit eivät ole yhdistettävissä, ja yksi kierrätysmuovi ei sovi kaikkiin käyttökohteisiin. On vain löydettävä oikea vastinkappaleensa, niin kumppanin valinnassa kuin muovimaailmassakin. Maailmassa on erilaisia muoveja. Niiden lisä- ja täyteainekoostumukset vaihtelevat, ja toisaalta useaa eri muovia voi olla samassa tuotteessa. Muovi on voinut likaantua käytössä tai se voi olla puhdasta tuotannon sivuvirtaa. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten ja missä muovia voidaan käyttää uudelleen. Laadukkaat muovit kiertävät jo kohtuullisesti

Kun jätealan eri toimijat kohtaavat vaikkapa Motivan Materiaalitorilla, etsii sinkku vertaistaan seuranhakusovelluksesta. Mitä lupaavammalta tarjottu näyttää, sitä todennäköisemmin tulee tämä valituksi. Mutta markkinat ovat avautumassa valitsematta jääneillekin. Suomen muovitiekartta ja EU:n muovistrategia ovat tuoneet esille haastavampien jakeiden, kuten likaisten maatalousmuovien ja palonestoaineita sisältävien muovien kierrätyksen. Enää ei ole mahdollista ylenkatsoa näitä virtoja, vaan on tartuttava toimeen niiden hyödyntämiseksi kierrätysmuovina.

3. Sijainti, sijainti, sijainti

Mitä lähempänä, sen parempi – oli kyse ensitreffeistä tai muovijätteen saatavuudesta. Arki tulisi kalliiksi, jos helsinkiläinen matkaisi Rovaniemelle muutaman kerran viikossa treffeille, sillä pääkaupunkiseudunkin tarjonnasta löytyy hyviä kandidaatteja. Myös kierrätyksen on oltava kannattavaa, onhan kyseessä liiketoiminta. Ihanteellista olisikin, jos tarvittava ja määrällisesti riittävä uusiomuovi löytyisi alle 150 km päästä, mikä melkein vastaa helsinkiläisen yhdensuuntaista matkaa Tampereelle. Tulevaisuudessa entistä pienemmät ja hajallaan olevat muovivirrat on hyödynnettävä. Siksi tarvitaan muoville alueellisia kierrätysratkaisuja kansallisten tueksi, uutta jätteen esikäsittelyteknologiaa ja entistä kehittyneempiä logistiikkaratkaisuja.

4. Sovitaan treffit!

Valinnan jälkeen on ensikohtaaminen ja arvioinnin aloitus. Siinä missä potentiaalisen kumppanin ominaisuudet ruoditaan yhdessä ystävien kanssa, voidaan kierrätysmuovin käytettävyys todentaa käytännön kokeissa. Tässä VTT:n koeympäristö, Polymer Pilot, auttaa tarjoamalla materiaalien prosessointia ja testausta. Erityisesti ensi kevät on jännittävää aikaa, kun uusi kierrätyslinja hienoine lisälaitteineen pärähtää käyntiin. Sen avulla yritykset pääsevät kokeilemaan uusiomateriaalien toimivuutta muun muassa muovikalvoissa. 

5. Suhteesta uusioperheeksi

Eri muovivirroilla on erilainen historia, mikä vaikuttaa niiden ominaisuuksiin ja toimivuuteen. Sama pätee uusioperheessäkin, jossa jokainen jäsen on erityinen ja tuo oman mausteensa kokonaisuuteen. Jokaisen ainutlaatuiset ominaisuudet pitää oppia tuntemaan ja nähdä käytännön arjessa. Samoin käytännön kokeiden ja ominaisuuksien tunnistamisen kautta kierrätysmuovista voidaan oppia valmistamaan hyviä materiaaleja ja niistä edelleen uusia tuotteita. Pitkän tähtäimen tavoite on oltava kierrätysmuovien laadun ja arvon nostaminen. Samalla tavalla kuin neitseellisten materiaalien kohdalla kierrätettävyys tai muu jatkohyödyntäminen tulee huomioida jo tuotteen kehitysvaiheessa.

Oletpa sitten etsimässä uutta ihmissuhdetta tai sopivia kierrätysmuoveja, kannattaa käydä avoimin mielin vaihtoehdot lävitse. Koska sekä ihmisiä että muoveja on erilaisia, voidaan kokeilujen kautta todentaa valitun vaihtoehdon toimivuus. Vaikka suositun ohjelmaformaatin mukaan ensitreffit voidaan järjestää alttarilla, oikeassa elämässä siihen vaiheeseen päädytään pidemmän tutustumisjakson päätteeksi. Sama pätee uusiomuoveillakin, joilla käytettävä laatu ja määrä lyödään lukkoon koejakson tulosten perusteella. Joskus hyvä ihminen tai muovijae löytyy läheltä ja helposti, toisinaan niiden etsiminen on yhtä tuskaa. Siksi erilaisten sähköisten sovellusten apu on tarpeen.

Käytetty muovi on arvokasta raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää. Laita siis kaikki kiertämään käytön loputtua, oli kyse sitten käytetyistä muoveistasi tai exästäsi. Sinun roskasi voi olla toisen aarre.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?