Mark van Gils tutkimusprofessoriksi VTT:lle – vastuuna tekoäly hyvinvointi- ja terveysteknologiassa

Uutiset, Yhtiötiedotteet

​Mark van Gils (Ph.D.) aloitti VTT:n tutkimusprofessorina 1.4.2018. Hänen vastuualueenaan on tekoäly hyvinvointi- ja terveysteknologiassa.

van Gils on toiminut aiemmin VTT:llä johtavana tutkijana, lisäksi hän on dosentti Aalto-yliopistossa. Hänellä on vahva kokemus terveydenhuollon sovelluksiin liittyvän data-analytiikan tutkimuksesta, jonka parissa van Gils on työskennellyt VTT:llä vuodesta 1996 alkaen. Päätyönään hänellä ovat olleet mm. terveysdata-analytiikan t&k-toiminnan johtaminen, tutkimushankkeiden koordinointi sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvän ict-portfolion luominen ja tutkimustiimin vetovastuu.

Suuntana terveydenhuollon ekosysteemi

”Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet nähdään kiinnostavina terveydenhuollossa, jossa pääpaino on yhä enemmän ennaltaehkäisevän hoidon merkityksessä. Kaikki tämä edellyttää suurta määrää dataa ja tietämystä sekä älykkäitä algoritmeja. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon päätöksentekoa yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Suuntana ovat terveydenhuollon toimijoiden, teollisuuden ja yliopistojen kanssa tehtävät suuremmat ekosysteemit”, toteaa Mark van Gils.

Teollisuusmaissa ja kehittyvissä talouksissa on suuria väestö- ja sosioekonomisia muutoksia, jotka haastavat nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän. Ikääntyvä yhteiskunta ja epäterveelliset elämäntavat ovat syitä kroonisten sairauksien yleistymiseen, mikä vaikuttaa huomattavasti terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

van Gilsin mukaan henkilökohtaisen hoidon lisäksi tarvitaan yhä aikaisempaa riskinarviointia ja mahdollista varhaisdiagnoosia jo silloin, kun henkilöllä ei ole vielä selkeitä oireita. ”Kehittyessään tekoälyn uskotaan auttavan meitä vastaamaan näihin haasteisiin”, hän sanoo.

”VTT:llä on vahvaa osaamista tekoälyteknologioista, data-analytiikasta ja anturiteknologioista sekä niiden soveltamisesta terveys- ja hyvinvointialueelle. Mark van Gilsin professuuri vahvistaa VTT:n tutkimusta tällä tärkeällä osa-alueella”, toteaa tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen liiketoimintajohtaja Tua Huomo.

Jaa