ASTU-hankkeella kohti asukaskeskeisempiä asumisen ratkaisuja ja palveluita

Uutiset, Lehdistötiedote

Ikääntyminen, kaupungistuminen, kestävä kehitys, digitalisaatio ja yhteisöllisyys ovat megatrendejä, jotka heijastuvat asumisen tarpeisiin ja odotuksiin. Ihmiset etsivät uudenlaisia tapoja hankkia ja tuottaa yhdessä tarvitsemiaan palveluja, esimerkkeinä yhteisöllinen rakentaminen ja sosiaalisen median mahdollistama jakamistalous. Asumisen arvonmuodostus laajenee kodista kortteliin kattaen keskeiset elämänalueet työn murroksesta vapaa-ajan aktiviteetteihin. Asumisen murros vauhdittaa myös uudenlaisten palvelumallien kokeiluja.

Ikääntyminen, kaupungistuminen, kestävä kehitys, digitalisaatio ja yhteisöllisyys ovat megatrendejä, jotka heijastuvat asumisen tarpeisiin ja odotuksiin. Ihmiset etsivät uudenlaisia tapoja hankkia ja tuottaa yhdessä tarvitsemiaan palveluja, esimerkkeinä yhteisöllinen rakentaminen ja sosiaalisen median mahdollistama jakamistalous. Asumisen arvonmuodostus laajenee kodista kortteliin kattaen keskeiset elämänalueet työn murroksesta vapaa-ajan aktiviteetteihin. Asumisen murros vauhdittaa myös uudenlaisten palvelumallien kokeiluja.

Asumisen Tulevaisuus (ASTU) -Hankkeen visiona on Suomi asukaskeskeisen rakentamisen ja palvelujen avoimen ekosysteemin edelläkävijänä 2023! VTT:n johdolla hankkeessa haastetaan asumiseen liittyvien toimialojen vakiintuneita ja tarjoajakeskeisiä arvoketjuja sekä pirstaloituneita markkinoita. Edelläkävijyyttä haetaan kestävää uudistumista edistävillä asiakaskeskeisillä palveluratkaisuilla, jotka hyödyntävät alusta- ja jakamistalouden skaalautuvuutta ja palvelujen personoitavuutta, kertoo Inka Lappalainen hankkeen projektipäällikkö VTT:ltä. 

Hankkeessa muodostetaan tiekartta avoimelle asumisen ekosysteemille sekä kansainvälisesti kilpailukykyisisiä palvelukonsepteja. Niissä yhdistyy ymmärrys asumisesta kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävänä sekä kestävänä arvonluontina ja resurssien optimaalisena integrointina.

Monitieteinen ASTU-hanke edistää asuinrakentamisen ja asumispalvelujen toimijoiden avointa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Esimerkiksi osapuolten rakentamat living lab -ympäristöt mahdollistavat ratkaisujen käyttäjäkeskeisen kokeilun ja yhteiskehittämisen. Osallistuvia yrityksiä yhdistävät kunnianhimoiset uudistumis- ja kasvutavoitteet ja halu olla edelläkävijänä toimialaansa haastaen. 

Hankkeen yritykset, Kotopro, Cubesta, SSA Group, Setlementtiasunnot, Taloyhtio.Info, MTR Isännöinti, Walttari isännöintitoimisto, Inno Isännöinti, Runosmäen Lämpö ja Herttuan kiinteistöpalvelu, edustavat laaja-alaisesti asuinliiketoiminnan eri osapuolia. Useampi heistä on suuntaamassa kansainvälisille markkinoille. Tutkimusprojektin lisäksi kolmella yrityksellä on hankekokonaisuudessa oma T&K-projektinsa, jonka tavoitteita he summaavat seuraavasti: 

”SSA Groupin tavoitteena hankeyhteistyössä on luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen "Own It, Rent It & Use It”-liiketoimintakonsepti, jonka avulla maksimoidaan kiinteistöjen käyttöaste ja joka pystyy vastaamaan nopeasti kehittyviin asiakastarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Samalla mahdollistamme jakamistalouden, joka kääntää kiinteistöjen omistamisen keskittymisestä syntyvää eriarvoistumisen kierrettä ja parantaa ihmisten elämisen laatua”, kertoo Jussi Paakinaho SSA Hotelssilta.

"Kotopron tavoite on tulla kokonaisvaltaiseksi koko rakennuksen elinkaaren yltäväksi tiedonkeruuratkaisuksi, joka antaa aivan uudenlaisen asukaskokemuksen helpolla tiedon löydettävyydellä, jaettavuudella ja edelleen ylläpidettävyydellä", kiteyttää puolestaan Samuli Suomala Kotoprolta.

”Meillä Cubestalla tavoitteena on ASTU-hankkeen avulla kehittyä pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisellä kohdemarkkinalla tunnetuksi ja kilpailukykyiseksi asumisratkaisujen toimittajaksi, joka yhdistää edelläkävijämäisesti laadukkaan asunnon ja asumisen kokonaisvaltaiset palvelut ekologisesti kestävällä tavalla”, kertoo Ilkka Rainio Cubestalta.

Lisäksi mukana on mm. Isännöintiliitto tulosten välittäjäkumppanina. Hanke toteutetaan 2019-2021 yhteistyössä Business Finlandin kanssa ja osana Avointa Asiakaskeskeistä Ekosysteemiä. 

Jaa