Älyvaatetuksella viihtyvyyttä ja turvallisuutta tulevaisuuden palo- ja pelastustoimelle

Uutiset, Lehdistötiedote

Tutkijat ja yritykset kehittivät palomiehille puettavan teknologiaratkaisun, jolla voidaan seurata lämpökuormitusta reaaliajassa - ja parantaa näin työturvallisuutta haasteellisissa lämpöolosuhteissa.

Monissa ammateissa lämpöolosuhteet aiheuttavat merkittäviä haasteita lämpöviihtyvyyteen ja työturvallisuuteen. Esimerkiksi palo- ja pelastustoimen hälytystehtävissä sekä kaivoksissa ja rakennustyömailla työskentelyolosuhteet ovat usein äärimmäisen kuormittavia. Koska fyysisesti raskaat tehtävät kuumissa olosuhteissa ja asianmukaisessa suojavarustuksessa aiheuttavat usein voimakasta lämpökuormitusta, sitä olisi hyvä pystyä arvioimaan reaaliaikaisesti erilaisten työtehtävien aikana.

Business Finlandin, 10 kotimaisen yrityksen ja tutkimusorganisaation rahoittamassa Smart Clothing 2.0 hankekokonaisuudessa on kehitetty VTT:n ja yritysten yhteistyöllä uusi menetelmä, jolla voidaan arvioida lämpökuormituksen (Physiological Strain Index) kehittymistä reaaliajassa.

"Tätä uutta menetelmää on testattu Työterveyslaitoksella Oulussa ja Pelastusopistolla Kuopiossa, ja ensimmäisten testien perusteella se vaikuttaa hyvin lupaavalta käytettäväksi sekä pelastustehtävien johtamisen apuvälineenä että palomiesten työturvallisuuden parantamisessa", johtava tutkija Pekka Tuomaala VTT:lta kertoo.

Älyvaatemarkkinoilta löytyy jo tällä hetkellä erilaisia lämmityselementtejä sisältäviä ratkaisuja, mutta niissä kaikissa vaatteen lämmityksen säätö toteutetaan manuaalisesti. Käyttäjien lämpöviihtyvyyden parantamiseksi Smart Clothing 2.0 tutkimushankkeessa kehitettiin myös uusi säätökonsepti, joka säätää lämmitystä autonomisesti - käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tässä autonomisessa säädössä huomioidaan ympäristön lämpöolosuhteet sekä käyttäjän yksilöllinen lämmöntuotto eli yksilöllinen kehon koostumus ja kulloinenkin aktiivisuustaso. Yksilöllistä älyvaatetuksen säätöä voidaan käyttää parantamaan muun muassa ulkona työskentelevien, urheilijoiden ja ulkoilijoiden sekä lasten lämpöviihtyvyyttä.

Älyvaatteiden tuotteistaminen käynnissä

Hankkeeseen osallistujien tavoitteena on, että älyvaatteiden tuomat edut saadaan markkinoille ja hyödyttämään käyttäjiä.

"Olemme todella innoissamme Smart Clothing 2.0 -hankkeen tuloksista. Hanke mahdollistaa merkittävien uusien älyvaatekonseptien toteuttamisen ja tuo oivallisesti esiin Suunnon avoimen Movesense-anturin laajat käyttömahdollisuudet. Keskustelemme parhaillaan useiden asiakasyritysten kanssa tuoteprojekteista, joiden kautta saamme vietyä tutkimustuloksia nopeasti käytäntöön", uusista konsepteista vastaava Terho Lahtinen Suunnolta kertoo.

Myös hankkeeseen osallistunut Savox kehittää niin tuotteita kuin teknologiaratkaisuja, joiden tehtävänä on auttaa loppukäyttäjiä suorittamaan tehtävänsä tehokkaammin ja pitämään heidät turvassa.

"Näkemyksemme mukaan ammattikäyttöön suunnitellut älyvaatteet alkavat olla kypsymässä kohti aikaa, jossa kaupallisten ratkaisujen laatu ja tehokkuus ovat loppuasiakkaiden haluamalla tasolla. Perustuen omiin liiketoimintakeskusteluihimme asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa, tulemme jatkamaan tämän alueen kehittämistä edelleen aktiivisesti. Erityisen tyytyväisiä olemme hankkeen onnistumiseen asiakastarpeen ja menetelmäkehityksen risteyksessä. Tästä on hyvä jatkaa niin tutkimusta kuin kaupallista kehitystä ", toteaa teknologiajohtaja Sami Paihonen Savoxilta.

Tutkimushankkeessa kehitettyjen uusien älyvaatekonseptien erilaisia kaupallistamisvaihtoehtoja selvitetään myös osana uutta VTT LaunchPad -hautomotoimintoa (https://vttlaunchpad.fi/) työnimellä HTM Solutions.

Smart Clothing 2.0 projektin osallistujat: Suunto/Amer Sports, Savox, Inkron, Wind Controller, Reima, KONE, LähiTapiola, Image Wear, Finlayson, Kuopion pelastuslaitos, Työterveyslaitos ja VTT

Sami Paihonen
CTO,
Savox Communications
[email protected],
puh. +358505021111

Kimmo Pernu,
Design Manager,
Suunto
[email protected]

Jaa
Pekka Tuomaala
Pekka Tuomaala
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.