LEDit muuttavat valon mittaamista laboratorioissa

Projektiuutiset

LED-valaistuksen mittausten luotettavuus paranee, kun teollisuudessa 90 vuotta kalibrointikäytössä ollut hehkulampun referenssispektri korvataan uudella valkoisen ledin spektrillä.

Kansainvälinen valotekninen standardointiorganisaatio CIE on julkaissut teknisen raportin CIE 251:2023 LED Reference Spectrum for Photometer Calibration liittyen ohjeistukseen LED-valon mittauksiin laboratorioissa. Työtä on vetänyt VTT MIKESin erikoistutkija Tuomas Poikonen yhteistyössä Aalto-yliopiston mittaustekniikan professorin Erkki Ikosen kanssa. Raportti valmisteltiin Poikosen vetämässä CIE:n teknisessä komiteassa TC 2-90, jossa on yhteensä 29 jäsentä 16 eri maasta. Raportin ohjeistuksen avulla LED-valaistukseen liittyvien mittausten luotettavuus paranee, kun 90 vuotta kalibrointikäytössä ollut hehkulamppuun perustuva referenssispektri korvataan uudella valkoisen ledin spektrillä.

”CIE:n julkaisema tekninen raportti CIE 251:2023 on standardin kaltainen dokumentti, jota teollisuus käyttää ohjeena, kun he tekevät mittauksia laboratorioissa. Nyt julkaistua LED-valon referenssispektriä voidaan käyttää fotometrien kalibrointiin laboratorioissa”, Poikonen kertoo.

”Kun testataan ja mitataan tarkemmin, niin laatu on parempaa myös loppukäyttäjille. Todistimme, että valkoisen ledin spektrin käyttö fotometrien kalibroinneissa tuottaa pienemmät mittausvirheet lopullisissa valonmittauksissa. Sivulöydöksenä havaitsimme, että sama menetelmä toimii led-valon mittaamisen lisäksi hyvin myös erilaisten valonlähteiden, esim. päivänvalon ja loistelamppujen mittauksissa”, hän jatkaa.

Fotometri on mittalaite, joka kerää ihmisen näkemän valon ja mittaa sen kirkkauden. Valaistusvoimakkuuden mittaaminen on yleisvalaistuksen mittaamisen lisäksi tärkeä vaihe kaikessa teknisessä tuotekehityksessä ennen uusien valaistustuotteiden tuomista kuluttajamarkkinoille.

”Kuluttajat ovat jo vaihtaneet hehkulampuista LED-valoihin. Nyt sama tapahtuu myös mittalaitevalmistajien puolella, kun spektri on virallisesti käytössä maailmanlaajuisesti ja teollisuus voi valmistaa LED-standardivalonlähteitä kalibrointilaboratorioiden käyttöön”, professori Ikonen kertoo.

”Fotometrit kalibroidaan jatkossa ledeillä myös laboratoriossamme Otaniemessä. Tämä on tärkeää mittaustekniikan luotettavuuden kannalta, sillä sekä uudet että vanhat laboratoriot voivat virallisesti kalibroida asiakkaiden fotometrejä valkoisen ledin spektrillä hehkulampun sijaan”, hän jatkaa.

Kansainvälinen tutkijaryhmä tutki standardointia varten n. 1500:aa erilaista led-valoa, jotta saatiin tilastollisesti merkittävä tulos. Osa teknisessä raportissa CIE 251:2023 julkaistuista teknisistä tuloksista on työstetty EU:n rahoittamassa PhotoLED-projektissa, jonka koordinoi VTT. Projektissa tutkittiin valkoisten ledien käyttöä fotometrian kalibroinneissa ja kehitettiin ensimmäiset prototyypit uudenlaisista LED-standardivalonlähteistä, joissa on CIE reference spectrum L41 mukaisesti valitut valkoiset ledit. http://photoled.aalto.fi/

 

Lue lisää: Teknisen raportin CIE 251:2023 esittely

Lisätietoa

Tuomas Poikonen
Erikoistutkija, VTT
[email protected]
puh 050 5904 070

Erkki Ikonen
Professori, Aalto-yliopisto ja VTT
[email protected]
puh 050 5502 283

Share