Tuotteen omistajuus murroksessa: tuote palveluna -mallit edistävät kiertotalouden toteutumista

Blogit
Päivi Petänen,
Henna Sundqvist

Haluaisitko vuokrata käyttämäsi farkut, pesukoneen, omenapuun tai vaikkapa lemmikkikanan pihallesi kesäksi? Maailmalla ja Suomessa on yleistynyt viime vuosina vauhdilla tuote palveluna-malli, jossa asiakas saa käyttöoikeuden tiettyyn tuotteeseen omistamisen sijaan. Farkut, pesukone, omenapuu ja lemmikkikana ovat kaikki todellisia ja olemassa olevia esimerkkejä asioista, joita yritykset tarjoavat lainattavaksi korvausta vastaan. Tuotteen tarjoaminen palveluna luo usein tuotteille ja materiaaleille lisää käyttökertoja perinteisempään omistamisen malliin verrattuna, kun tuote kiertää käyttäjältä toiselle. Lisäksi tuotteiden elinkaari pitenee ja resurssien käyttö tehostuu. Tuote palveluna -malli onkin hyvä esimerkki kiertotalouden periaatteiden soveltamisesta.

Tuotteen omistajuudesta luopuminen poistaa asiakkaan vaivan ja vastuun

Tuote palveluna-mallit ovat lisääntyneet viime vuosina mitä moninaisimmissa sovelluksissa, kuten tuore Pohjoismaiden ministeriöneuvoston teettämä raportti  osoittaa. Tietyillä aloilla, kuten media- ja ohjelmistoaloilla, tuote tarjotaan pääasiallisesti enää vain digipalveluna.

Kun tuotteen omistus säilyy tuotetta tarjoavalla yrityksellä, monet useille kuluttajille tutut huolet poistuvat: esimerkiksi säilytystilan tarve kotona pienenee, kun tavarat eivät jää pyörimään pitkiksi ajoiksi nurkkiin. Toisaalta kuluttaja voi vuokraamalla päästä käsiksi vaikkapa haaveilemaansa designer-käsilaukkuun, jonka käyttöön ei ostamalla olisi varaa.

Monet suuret kuluttamisen trendit tukevat tuote palveluna -mallin hyötyjä: moni on esimerkiksi innostunut konmarituksesta ja tavaramäärän vähentämisestä. Myös vastuullinen kuluttaminen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimet omassa arkipäivässä voivat vaikuttaa valintoihin.

Lisäksi talouden epävarmuus tai teknologian nopea kehittyminen voivat kannustaa kokeilemaan ja käyttämään palveluita tavaran ostamisen sijaan. Tästä esimerkkinä vaikkapa liikkumisen uudet palvelut, kuten yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat, -pyörät ja autot.

Tuote palveluna -malli tarjoaa monia hyötyjä yrityksille

Kuluttajamarkkinoiden lisäksi tuote palveluna -mallit ovat yleistyneet myös yrityspuolella, jossa mallin hyödyt kiteytyvät myöskin omistajuuteen liittyvän vastuun ja vaivan poistumiseen. Erityisesti tuotteiden vuokraamisen helppous ja vaivattomuus sekä kustannussäästöt verrattuna omistamiseen motivoivat yrityksiä mallin hyödyntämiseen. Esimerkiksi työvaatteiden vuokraus voi säästää työaikaa ja varastointitilaa, kun ravintolaan tai rakennustyömaalle on vuokrattu tiettyyn hetkeen sopiva määrä jokaiselle työntekijälle juuri oikean kokoisia ja sesongin mukaisia työvaatteita.

Yritykset tarvitsevat tukea jakamistalouteen siirtymisessä

Miksi sitten kaikkia tuotteita ei vuokrata ja tarjota palveluna lukuisista hyödyistä huolimatta? Monille kuluttajille tiettyjen tuotteiden omistaminen on edelleen tärkeää, ja ajatus omistajuudesta on syvällä kulttuurissa ja perinteissä. Tuotteiden vuokraaminen tarkoittaa tuotteiden jakamista muiden kanssa, ja esimerkiksi samojen farkkujen käyttäminen ventovieraan kanssa saattaa herättää huolen vaikkapa hygieniasta. Lisäksi kuluttajakaupassa epäselvät vastuut esimerkiksi tuotteen vahingoittuessa vuokraamisen aikana voivat vaikeuttaa uudelleenkäyttö- ja jakamispalveluita. Yrityspuolella puolestaan toisinaan tarve tietylle tuotteelle saattaa olla välitön, jotta esimerkiksi tehtaan tai koneen käyttökatkokset vältetään. Tällöin saattaa olla tehokkainta, että tarvittavat tuotteet ovat heti saatavilla omassa varastossa.

Toisaalta yrityskentällä on huomattu valtava liiketoimintapotentiaali, joka tuote palveluna-malliin sisältyy, ja tämän vuoksi mallin käyttöönoton esteitä asiakkaille pyritään jatkuvasti poistamaan liiketoimintamallia kehittämällä. Tuote palveluna-mallin hyödyntäminen voi tarjota yrityksille mahdollisuuksia pärjätä kovassa kilpailutilanteessa, kun markkinat painottuvat yhä enemmän kiertotalouden ratkaisuihin. Lisäksi mallin kehittäminen kiinnostaa monia yrityksiä, jotka haluavat panostaa erityisesti ympäristöön keskittyvään vastuullisuuteen omassa toiminnassaan. Tietoa ja työkaluja yrityksille tuote palveluna-mallien kehittämiseen on saatavilla esimerkiksi VTT:n, Turun ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisjulkaisemassa Tuote palveluna-oppaassa.

Monet tuote palveluna -mallit ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, jolloin niiden houkuttelevuus tai kilpailukyky ovat toistaiseksi rajallisia, ja ympäristövaikutukset epäselviä. Nykyhaasteista huolimatta näiden palvelumallien toivotaan edistävän kestävyyttä. Esimerkiksi EU:n uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma ja tuore kansallinen kiertotalousohjelma ovat tunnistaneet tuote palveluna - mallit keinoksi edistää kiertotalouden toteutumista. Mallien kehittämistä ja yleistymistä tulee kuitenkin edelleen tukea, niin tutkimuksen, lainsäädännön kuin verotuksenkin keinoin.

Jaa
Päivi Petänen
Päivi Petänen
Research Scientist
Henna Sundqvist
Henna Sundqvist
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?