New Work @VTT kääntää työn murroksen mahdollisuudeksi – kolmen vartin palaverit ja offline hour käyttöön kaikille VTT:läisille

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Haluamme olla VTT:llä edelläkävijöitä myös työssä ja kuinka sitä teemme. Työ on ollut suuressa murroksessa viime vuosina. Käynnistimme vuoden 2020 lopulla New Work @VTT -ohjelman ja sen tarkoituksena on varmistaa, että VTT:läiset voivat hyvin ja kykenevät beyond the obvious -ajatteluun ja ratkaisujen hakemiseen muuttuvassa maailmassa. Tammikuun alussa käynnistyivät ensimmäiset kokeilut, jotka auttavat meitä paremmin keskittymään olennaiseen.

Maailma ja sen mukana työ on suuressa murroksessa. Murrosta on kuluneen vuoden aikana vauhdittanut voimakkaasti koronapandemia. Tapamme tehdä työtä ja toimintaympäristömme on jo muuttunut ja muutos tulee jatkumaan voimakkaana myös tulevaisuudessa. 

"Me VTT:llä haluamme olla eturintamassa ja tarttua tähän muutokseen mahdollisuutena. Toimintaympäristön muutos tuo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Käytännössä ihmisten arjessa se näkyy niin, että esimerkiksi työtehtävät ja työn luonne sekä työnteon välineet muuttavat muotoaan. Meidän on tärkeä pystyä tekemään tutkimusta ja toimimaan kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa ketterästi tuottaen vahvaa lisäarvoa myös tulevaisuudessa”, kertoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Mihin ohjelma keskittyy ja kuinka se toimii käytännössä?

Ohjelmaan on ensimmäisessä vaiheessa valittu viisi teemaa ja ne ovat: 

  • Leadership
  • Technology and digital solutions
  • Ways of working
  • Learning
  • Wellbeing

Näiden teemojen lisäksi kirkastamme myös yrityskulttuuriamme, joka juurruttaa uudet toimintatavat pysyväksi osaksi arkea.  

”VTT:n tarkoitus on ratkaista aikamme suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutos, yhdessä asiakkaidemme kanssa ja luoda kestävää liiketoimintaa. Se onnistuu ainoastaan, jos pidämme huolen meidän huippuammattilaisistamme ja heidän hyvinvoinnistaan. Digitalisaatio on disruptoinut työn, emmekä tule palaamaan entiseen. Meidän täytyy löytää tapoja, jolla varmistamme ideoinnin, oppimisen, kanssakäymisen, tavan tehdä tutkimusta ja johtaa parhaalla tavalla. Tässäkin asiassa ambitiotasomme on korkea”, kertoo ohjelman vetäjä, markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santalo.   

Käytännön työssä on mukana VTT:läisiä eri tehtävistä ja eri puolilta organisaatiota. Ohjelman eteneminen ja teemojen parissa tehty työ tulee näkyväksi kaikille VTT:läisille käytännön kokeilujen kautta, joiden avulla testataan uusia työskentelytapoja ja toimintamalleja. 

Ensimmäiset käytännön kokeilut: kolmen vartin palaveri ja offline hour

Ohjelmassa käynnistyi vuoden alussa ensimmäiset kokeilut, jotka auttavat meitä paremmin keskittymään olennaiseen. 

Kolme varttia on uusi tunti on kokeilu, joka tarjoaa mahdollisuuden parantaa palaverikäytäntöjä. Tarkoituksena on, että kaikki VTT:läiset lyhentävät tunnin palaverien keston 45 minuuttiin. 

"Lyhyemmät palaverit ohjaavat meitä miettimään kokouskäytäntöjä ja kohdistamaan palavereissa huomion oikeisiin asioihin. Käytäntö vapauttaa aikaa pieniin taukoihin, muihin tehtäviin ja tukee myös ajankäytön hallintaa", kertoo Ways of working teeman vetäjä, liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen

Toinen kokeilu on Offline hour. Kaikille VTT:läisille on lähetetty yhteinen kalenterikutsu, joka varaa kalentereihin joka päivä keskeyttämätöntä työaikaa tunnin ajaksi. Tunnin aikana on tarkoitus tehdä nimenomaan keskittymistä vaativaa työtä - puhelin, sähköposti ja muut sovellukset voi jättää huomiotta.  

Toteutamme pienimuotoisia, mutta myös isompia kokeiluja pitkin vuotta, joilla haemme muutosta ja parasta tapaa tehdä työtä ja tuottaa tulosta tässä uudessa ajassa.

Jaa
Jenni Santalo
Jenni Santalo
Kirsi Nuotto
Kirsi Nuotto