VTT FutureHub

VTT yhtiönä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen.

VTT-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi viisi VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä:

  • VTT Memsfab Oy
  • VTT Ventures Oy
  • VTT International Oy
  • VTT SenseWay Oy
  • VTT Holding Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 147 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä oli vuonna 2019 yhteensä 1420 asiakasta. Sen liikevaihdosta 53 prosenttia kertyi Suomesta ja 47 prosenttia ulkomailta (konsernissa vastaavat luvut 52 % ja 48 %).

Vuoden 2019 lopussa VTT työllisti 2103 henkilöä. Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä.
 

Innovaatiot ja liiketoiminta yhdistyvät

VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Kaikkea VTT:n tutkimustoimintaa ohjaavat yhtiön strategiset majakkateemat: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen.

VTT:llä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. 

Tutkimuksen ytimessä oli vuonna 2019 esimerkiksi muovien kiertotalous, josta odotetaan syntyvän läpimurtoinnovaatioita jo 2020-luvulla.