VTT vahvasti mukana EU:n kiertobiotaloushankkeen tiedekomiteassa

Artikkelit
Merja Penttilä

VTT:n tutkimusprofessori Merja Penttilä on nimitetty EU:n Bio-based Industries Consortiumin (BIC) puitteissa toimivan kumppanuushankkeen tiedekomitean jäseneksi. Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) -hanke rahoittaa kiertotalouden projekteja osana Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

CBE JU on kahden miljardin euron kokoinen kumppanuushanke, joka rahoittaa eurooppalaisia kiertobiotalouden projekteja vuosina 2021-2031. Se seuraa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) -kumppanuushanketta, joka rahoitti yhteensä 142 projektia vuosina 2014-2020.

VTT:n tutkimusprofessori Merja Penttilä valittiin CBE JU:n tiedekomitean jäseneksi. ”Meitä on tiedekomiteassa yhteensä viisitoista jäsentä eri puolilta Eurooppaa. Kullakin jäsenellä on oma näkökulmansa tähän yhteiseen asiaan, mikä tekee työstä erittäin inspiroivaa”, kuvaa Penttilä toimintaansa tiedekomiteassa.

Kiertobiotalouden innovaatioita tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

CBE JU tekee tärkeää työtä fossiilisista ja uusiutumattomista raaka-aineista uusiutuviin ja kierrätettäviin siirtymisen saralla, erityisesti prosessien kehittämisessä kemikaalien ja materiaalien valmistamiseksi. Sillä on merkittävä rooli EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Samalla se tuo Eurooppaan talouskasvua ja uutta liiketoimintaa.

CBE JU:n keskeisimmät tavoitteet ovat innovaatioprosessin nopeuttaminen ja biopohjaisten ratkaisujen rahoittaminen, markkinakasvun luominen biopohjaisille ratkaisuille sekä ympäristöystävällisen toiminnan varmistaminen biopohjaiselle teollisuudelle.

Komitean jäsenyys on paitsi näköalapaikka kiertobiotalouden innovaatiotoiminnan ytimessä, myös tärkeä mahdollisuus vaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Penttilän mukaan CBE JU:ssa on tärkeää painottaa innovaatioprosessia ja uusien teknologioiden hyödyntämistä: ”vaikka hankkeella on merkittävät poliittiset, taloudelliset ja ympäristölliset tavoitteet, on silti erittäin olennaista päästä keskittymään innovoinnin ydintoimintaan.”

Kumppanuushanke kokoaa yhteen eri toimijat

CBE JU:lla on keskeinen rooli kiertotalouden eri osa-alueiden yhdistelemisessä. Yhtäältä se kokoaa eri näkökulmia biotalouteen, niin teknologisissa, regulatorisissa kuin liiketoiminnallisissakin osa-alueissa. Toisaalta se tuo yhteen eri toimijoita ja mahdollistaa niiden yhteistyötä erilaisissa projekteissa. Se pyrkii myös laajentamaan biotalouden arvoketjua houkuttelemalla mukaan monenlaisia yrityksiä ja yhteisöjä.

Penttilä kertoo CBE JU:n roolista tutkimuskentällä: ”CBE JU:n toiminnassa on olennaista pyrkiä vähentämään biotalouden yritystoiminnan riskejä. CBE JU investoi mielenkiintoisiin kiertobiotalouden projekteihin ja kehitystyöhönn. Näin uudenlaiset yritykset pääsevät alkuun ja pystyvät sen jälkeen itse luomaan markkinaa tällä tulevaisuuden alalla.”

”Nimitykseni CBE JU -hankkeen tiedekomiteaan on kunnia myös VTT:lle ja Suomelle. Pääsemme vaikuttamaan kiertobiotalouden kehitykseen ja auttamaan myös suomalaisen huippuosaamisen viemistä hyötykäyttöön”, summaa Penttilä.

Jaa
Merja Penttilä
Merja Penttilä
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?