VTT Future Opportunity Design tunnistaa uusia, tulevaisuuskestäviä ja toimivia T&K&I -mahdollisuuksia

Artikkelit
Niall Shakeshaft

VTT:n missiona on muuttaa suuret globaalit haasteet kestäviksi kasvumahdollisuuksiksi. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa luomme aktiivisesti parempia tulevaisuuksia sen sijaan, että ainoastaan sopeutuisimme toimintaympäristömme jatkuviin muutoksiin. Osana VTT:n muotoilun ja tutkimuksen yhdistämistä olemme käynnistäneet VTT:n Future Opportunity Design -palvelutarjonnan, joka kannustaa julkista ja yksityistä sektoria tutkimaan ja järjestämään yhteisiä tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä toimintatapoja niiden saavuttamiseksi. Palvelu on jo tuottanut hyviä tuloksia suomalaisen teollisuuden toimijoiden keskuudessa.

Yrityksiä ja koko yhteiskuntaa muokkaavat ja uudistavat myönteiset systeemiset läpimurrot edellyttävät, että julkiset ja yksityiset organisaatiot, rahoituselimet, viranomaiset ja tutkimusorganisaatiot rakentavat osallistavia tulevaisuuden visioita ja yhteisiä linjauksia. VTT:n muotoilua ja tutkimusta yhdistävä lähestymistapa soveltuu tähän erityisen hyvin, sillä se systematisoi uusien mahdollisuuksien tunnistamista ketterästi, läpinäkyvästi ja poikkitieteellisesti.  VTT:n Future Opportunity Design -palvelua voidaan skaalautuvasti hyödyntää usean toimijan verkostoissa tai yksittäisessä organisaatiossa.

”Vallitsevan pandemian sekä toimintaympäristömme radikaalien muutosten vuoksi olemme kehittäneet tarjontamme vastaamaan asiakkaidemme ja kumppaneidemme tarpeita etätyömuodossa. Olemme saaneet jo useita asiakkaita mukaan yhteiskehittämiseen digitaalisella alustalla loistavin tuloksin”, kertoo Niall Shakeshaft, Vice President, Design.

Yhteisten agendojen keskeiset menestystekijät

Yhteisten tulevaisuuden visioiden ja kehityslinjausten rakentamisessa on kyse siitä, että oikeat kumppanit, joilla on yhdenmukaiset tavoitteet, saatetaan yhteen tutkimaan, tunnistamaan ja priorisoimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia tiettyjen tulevaisuuteen suuntautuneiden kontekstien, teemojen ja aiheiden tiimoilta. Keskinäinen sitoutuminen ja yhteisymmärrys ovat keskeisessä asemassa päätöksenteon tukena yhteisellä matkalla.

Kaiken kaikkiaan olemme määrittäneet viisi keskeistä menestystekijää yhteisille agendoille: 

  1. Visioidaan kunnianhimoisia tavoitteita ja tulevaisuuksia, joita yksikään organisaatio ei voi yksin saavuttaa
  2. Asetetaan etusijalle mahdollisuuksia, joilla on suurin arvo ja vaikuttavuus
  3. Rakennetaan yhteinen visio, johon kaikki voivat sitoutua 
  4. Konkretisoidaan yhteisiä mahdollisuuksia toiminnallisilla suunnitelmilla
  5. Kootaan tasapainoinen ja täydentävä kumppanikonsortio, jossa on selkeät roolit 

VTT Future Opportunity Design -palvelu on kehitetty toteuttamaan nämä viisi tekijää.

Skaalautuva prosessi vaikuttavimpien tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseksi

Viidestä toisiinsa tukeutuvasta erillisestä vaiheesta tärkeimpänä tuloksena on yhteisymmärrys sekä listaus toteutettavissa olevista toimista, joilla pyritään yhteiseen suuntaan ja toivottuun vaikutukseen. Prosessi voidaan toteuttaa skaalautuvasti riippuen kokonaisaiheen monimutkaisuudesta ja projektin tulosten toivotusta tarkkuudesta. Prosessi kestää keskimäärin 6–10 viikkoa. 

Future Opportunity Design ohjaa Suomen energia-alaa kohti yhteistä visiota

Lähestymistapa on jo tuottanut hyviä tuloksia suomalaisen teollisuuden parissa. Huhtikuussa 2020 kutsuimme Energiateollisuus ry:n ja STEK ry:n puolesta Suomen energia-alan keskeisiä toimijoita yhteen luomaan konkreettisia lyhyen ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia älykästä energiamurrosta edistäville kestäville energiaratkaisuille. Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. STEK ry on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on edistää energia- ja energiatehokkaiden ratkaisujen turvallista, luotettavaa ja älykästä käyttöä. 

Hankkeemme päätavoitteena oli koota yhteen johtavia tutkijoita, kaupallisia yrityksiä ja rahoitusorganisaatioita, jotta Suomen energia-ala siirtyisi kohti yhteistä visiota. Mukana oli yhteensä lähes 60 osallistujaa - 10 kaupallisesta organisaatiosta, 9 tutkimusyrityksestä ja 2 rahoituselimestä. Tuloksena oli selkeästi tunnistettavia tulevia teemoja ja lukuisia konkreettisia yhteistyöaiheita sekä ehdotuksia älykkään energiamurroksen edistämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Future Opportunity Design tukee tekoälyn kehitystä suomalaisessa teollisuudessa

Maaliskuussa 2020 järjestettiin yhdessä Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) kanssa virtuaalinen työpaja. FCAI on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n käynnistämä tekoälyn asiantuntijayhteisö Suomessa. FCAI:n tavoitteena on luoda uudenlaisia tekoälyratkaisuja, jotka pystyvät toimimaan ihmisten kanssa monimutkaisessa maailmassa ja uudistamaan suomalaista teollisuutta haluttuun suuntaan. 

Työpajan tavoitteena oli määrittää strategiset pitkän aikavälin visiot keinoälyratkaisuista terveyden, autonomisten ratkaisujen ja teollisuuden sekä kielen ja viestinnän kontekstissa. Tavoitteena oli myös tunnistaa mahdollisuudet konkreettisiksi ehdotuksiksi ja seuraaviksi toimintavaiheiksi yhteisille T&K -toimille FCAI:n tutkijoiden ja teollisuuden edustajien kanssa. 

Keskeiset resurssit nimitettiin työryhmiksi, jotka ohjaavat kohdennettua työtä yhteishankkeissa sekä yrityksen että yhteiskunnan kanssa. Tähän työpajaan osallistui yhteensä 45 henkilöä, jotka edustivat 18 yksityistä yritystä, 1 julkista organisaatiota ja 3 tutkimuslaitosta. 
 
Kutsumme sinut luomaan uusia mahdollisuuksia ja tulevaisuutta yhdessä meidän ja verkostojemme kanssa!  

Lue lisää muotoilusta tutkimuksessa: https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/muotoilu-tutkimuksessa

Jos haluat lisätietoa VTT:n Future Opportunity Design -palvelusta, ota yhteyttä [email protected]

Jaa
Niall Shakeshaft
Niall Shakeshaft